To site χρησιμοποιεί cookies. Επιλέγοντας “Αποδοχή”, σημαίνει ότι συμφωνείτε με την χρήση των cookies όπως αναγράφεται στους όρους πολιτικής.
ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES

Aπάντηση της ΕΔΕΕ στη Νέα Δημοκρατία

Aπάντηση της ΕΔΕΕ στη Νέα Δημοκρατία
Aπάντηση της ΕΔΕΕ στη Νέα Δημοκρατία

Η απάντηση έρχεται με  επιστολή που υπογράφει ο Πρόεδρος της Ένωσης Δημήτρης Γ. Μαύρος, η οποία απευθύνεται στον Εκπρόσωπο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας και κοινοποιείται στα Μέλη της ΕΔΕΕ για ενημέρωσή τους, καθώς και στον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας κ. Αντώνη Σαμαρά.

Αναλυτικά η επιστολή αναφέρει τα εξής:

«Σε συνέχεια της πρόσφατης παρέμβασής σας, σας ευχαριστούμε κατ΄ αρχάς για το ενδιαφέρον του κόμματός σας ως προς τη διαδικασία των διαγωνισμών του στενού Δημόσιου Τομέα και των Οργανισμών όπου συμμετέχει το ελληνικό Δημόσιο και αφορούν στον κλάδο μας.

Οφείλουμε, όμως, εξαρχής να δηλώσουμε ότι διαφωνούμε με τη θέση σας να ακυρωθούν οι διαγωνιστικές διαδικασίες οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη και ο λόγος είναι απλός: Ο κλάδος της Διαφήμισης που εκπροσωπούμε, καθώς και όλοι οι κλάδοι που αυτή χρηματοδοτεί, κυρίως των ΜΜΕ, αλλά και όλων των ειδικοτήτων παραγωγής διαφημιστικού υλικού, είναι γνωστό ότι έχουν πληγεί βαθύτατα από τη συνεχιζόμενη ύφεση. Κάθε ένα ευρώ που επενδύεται από το Κράτος και μάλιστα προερχόμενο, σε μεγάλο βαθμό, από τα υπο-απορροφούμενα κονδύλια του ΕΣΠΑ, είναι ζωτικής σημασίας, σήμερα, για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους.

Διαφωνούμε, επίσης, με την πρότασή σας για σύσταση «διακομματικών επιτροπών με συμμετοχή δικαστικών αντιπροσώπων για την προκήρυξη, αξιολόγηση, και ανάθεση οποιουδήποτε κρατικού διαφημιστικού κονδυλίου».

Σε μια περίοδο, όπου η γραφειοκρατία, ο κρατικός υδροκεφαλισμός και οι συνακόλουθες αγκυλώσεις στην Ελλάδα γίνονται αντικείμενο εξέτασης και αλλαγής από την ΕΕ, είναι τουλάχιστον αντιφατικό να γίνονται τέτοιες προτάσεις και μάλιστα ειδικά για τη διαφήμιση, ωσάν αυτό να είναι το μείζον προς επίλυση ζήτημα των κρατικών προμηθειών.

Από την πρότερη επαγγελματική σας εμπειρία, γνωρίζετε ότι η ΕΔΕΕ, ως εθνικός αντιπροσωπευτικός φορέας, εκπροσωπεί σχεδόν όλες τις εταιρίες που συμμετέχουν διαχρονικά ως υποψήφιοι ανάδοχοι στους διαγωνισμούς του Δημοσίου και ανταγωνίζονται σκληρά μεταξύ τους. Το συλλογικό συμφέρον και ο κοινός στόχος της Ένωσης, λοιπόν, δεν μπορεί να είναι άλλος από τη σωστή και αξιοκρατική διενέργεια των διαγωνισμών, ώστε τα κρατικά κονδύλια να διασπείρονται προς όφελος του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού επιχειρήσεων.

Στην ΕΔΕΕ, έχουμε επενδύσει και συνεχίζουμε να επενδύουμε χρόνο και κόστος για συμβουλευτική και νομική υποστήριξη των διαγωνισμών, τόσο προς τις Αναθέτουσες Αρχές, όσο και προς τα Μέλη μας. Όπως ο νόμος ορίζει (πδ 261/97 & ν 3688/08) συμμετέχουμε ως εμπειρογνώμονες σε όλες τις Επιτροπές Αξιολόγησης και έχουμε πλήρη εικόνα και άποψη για τις αδυναμίες των Δημόσιων Διαγωνισμών και για το Κράτος ως διαφημιζόμενο.

Προφανώς, δεν είναι της παρούσης να συζητήσουμε εκτενώς τις διαχρονικές αδυναμίες του συστήματος. Συνοπτικά, μόνο, αναφέρουμε ότι οι διαγωνισμοί του Δημοσίου – πλην ολίγων εξαιρέσεων- χαρακτηρίζονται εν γένει από έλλειψη τεχνογνωσίας, η οποία οδηγεί σε σύνθετα, ασαφή, αντικρουόμενα ζητούμενα με συνέπεια υψηλό λειτουργικό κόστος για τους διαγωνιζόμενους και αβεβαιότητα για την εξέλιξη του έργου. Συχνότατα, συμβαίνουν είτε αναβολές και ακυρώσεις είτε καθυστερήσεις στην υπογραφή των συμβάσεων και στην υλοποίηση των έργων. Και το σημαντικότερο, το Κράτος έχει καταγραφεί, σήμερα, ως ο επισφαλέστερος πελάτης του κλάδου μας, γιατί χρωστά δεκάδες εκατομμυρίων ευρώ για έργα που έχουν από μακρού ολοκληρωθεί και παραληφθεί.

Υπό αυτές τις συνθήκες, σε μια εποχή όπου, ακριβώς όπως αναφέρετε, οι διαφημιστικές εταιρίες δίνουν τον αγώνα της επιβίωσης δεν θα έπρεπε να προκαλεί εντύπωση η επιφύλαξή τους να συμμετέχουν μαζικά σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, ούτε, ακόμη περισσότερο, να παρερμηνεύεται η διορθωτική παρέμβαση
της ΕΔΕΕ ως λόγος ακύρωσης.

Κύριε Μιχελάκη,

Είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι το ενδιαφέρον του κόμματός σας για τις διαφημιστικές υπηρεσίες που αγοράζει το ελληνικό Δημόσιο είναι γνήσιο. Γι αυτό και σας δηλώνουμε ότι προσφερόμαστε, ως Ένωση, με την παρούσα κυβέρνηση ή με οποιαδήποτε μελλοντική, να διοργανώσουμε δωρεάν επιμόρφωση των κρατικών λειτουργών που ασχολούνται με το σχεδιασμό, αξιολόγηση και ανάθεση διαφημιστικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ. Επιπλέον, καλούμε το ελληνικό Δημόσιο να υιοθετήσει κοινό πρότυπο προκήρυξης για έργα επικοινωνίας, κάτι που η ΕΔΕΕ έχει αναπτύξει και εισηγηθεί από το 2006.

Κατά τα λοιπά, ως επαγγελματίες και ως φορολογούμενοι πολίτες πιστεύουμε ότι οι Έλληνες βουλευτές και δικαστές έχουν πολύ σημαντικότερο έργο να επιτελέσουν από το να σχεδιάζουν και να κρίνουν διαφημιστικές καμπάνιες του Δημοσίου.

Τέλος, καλούμε το κόμμα σας να συμβάλει με κάθε τρόπο στην ταχύτερη δυνατή επένδυση κονδυλίων του Δημόσιου Τομέα και των Οργανισμών με κρατική συμμετοχή, προς όφελος της ελληνικής αγοράς της Διαφήμισης και των ΜΜΕ.

Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω συνεργασία».