To site χρησιμοποιεί cookies. Επιλέγοντας “Αποδοχή”, σημαίνει ότι συμφωνείτε με την χρήση των cookies όπως αναγράφεται στους όρους πολιτικής.
ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES

ΕΔΕΕ: Σημαντικές αλλαγές στο καταστατικό

ΕΔΕΕ: Σημαντικές αλλαγές στο καταστατικό
ΕΔΕΕ: Σημαντικές αλλαγές στο καταστατικό

Σημαντικές τροποποιήσεις του Καταστατικού της ΕΔΕΕ εγκρίθηκαν στην χθεσινή Γενική Συνέλευση της ΕΔΕΕ.  Σύμφωνα με την Ένωση στόχος είναι να: 

Α) να ενισχυθεί η ισότιμη συμμετοχή όλων των Μελών και όλων των Τομέων στην ΕΔΕΕ και στη διοίκησή της, μέσω των εκλεγμένων οργάνων

Β) να απλουστευθούν διατυπώσεις και διαδικασίες για θέματα, που παραμένουν μεν στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης, δεν αποτυπώνονται όμως δεσμευτικά στο κείμενο του Καταστατικού, ώστε να μην απαιτούνται συνεχείς τροποποιήσεις και χρονοβόρες εγκρίσεις από δικαστικές αρχές (για παράδειγμα η αλλαγή ονομασίας ενός Τομέα)

Πιο συγκεκριμένα, εγκρίθηκαν οι βασικές, ακόλουθες τροποποιήσεις, όπως προέκυψαν από διαβούλευση και προτάσεις στο πλαίσιο του Διοικητικού Συμβουλίου:

  1. Πρόεδρος

Πρόεδρος της ΕΔΕΕ μπορεί πλέον να εκλέγεται μεταξύ υποψηφίων από όλους τους Τομείς και όχι μόνο από τον πολυπληθέστερο Τομέα.

Απαλείφεται η υποχρέωση υποβολής υποψηφιότητας 10 μέρες πριν τη Γενική Συνέλευση και ο περιορισμός επανεκλογής μετά από δύο συνεχόμενες θητείες. Προβλέπεται, επίσης, ότι στην περίπτωση αδυναμίας εκλογής Προέδρου από το Σώμα της Γενικής Συνέλευσης (είτε λόγω μη υποβολής υποψηφιότητας, είτε λόγω μη επιτυχούς εκλογής μοναδικού υποψηφίου με απόλυτη πλειοψηφία) η αρμοδιότητα εκλογής Προέδρου περνά στο Διοικητικό Συμβούλιο.

  1. Τομείς

Η δομή και η λειτουργία των Τομέων, όπως έχει μέχρι σήμερα διατηρείται στο ακέραιο, διευκολύνεται, όμως, η δημιουργία νέου Τομέα, εφόσον υπάρχουν οι ουσιώδεις προϋποθέσεις και η βούληση του κλάδου, όπως εκφράζεται από τα όργανα της Ένωσης.  Στόχος είναι η διασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής αντιπροσωπευτικότητας της ΕΔΕΕ στην αγορά της Επικοινωνίας.

Παραμένει, δηλαδή, η βασική και θεμελιώδης αρχή ότι η Γενική Συνέλευση, ως ανώτατο όργανο, αποφασίζει ποια είναι  τα επικοινωνιακά αντικείμενα που εκπροσωπεί η ΕΔΕΕ.

Πέραν αυτού και εφόσον ένα επικοινωνιακό αντικείμενο έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση, το καταστατικό αναγνωρίζει ευελιξία στον αριθμό και τη συγκεκριμένη ονομασία των αντίστοιχων Τομέων. Απαλείφεται δηλαδή η ρητή και περιοριστική αναφορά του αριθμού και της ονομασίας των Τομέων στο κείμενο του Καταστατικού, επειδή η παραμικρή αλλαγή σε αυτό προϋποθέτει δικαστική έγκριση.

Σημαντικό, επίσης, είναι ότι απαλείφεται ο περιορισμός που υπήρχε για τη δημιουργία νέου Τομέα και προέβλεπε ως προϋπόθεση ότι οι υποψήφιες εταιρίες – Μέλη του υπό σύσταση Τομέα, θα έπρεπε να έχουν απαραιτήτως ίσα ή μεγαλύτερα μικτά έσοδα με αυτά του μικρότερου υφιστάμενου Τομέα της ΕΔΕΕ για τα τρία προηγούμενα έτη. Με αυτό τον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα σε Συμβούλια Συνεργαζομένων Μελών, όπως αυτό του Branding & Design να αναβαθμιστούν σε Τομέα, εφόσον το επιθυμούν και εφόσον συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις του Καταστατικού.

  1. Εκπροσώπηση

Το Καταστατικό της ΕΔΕΕ, από την ίδρυσή της, προβλέπει δύο είδη Τακτικών Μελών: Την εταιρία – Μέλος (μέσω του προσώπου που την εκπροσωπεί κατ΄αρχήν) και το Φυσικό Πρόσωπο – Μέλος  (ένα ανά εταιρία). Πρόθεση της ρύθμισης αυτής είναι να συμμετέχουν ενεργά στην ΕΔΕΕ και ανώτερα/ανώτατα στελέχη – επαγγελματίες της Επικοινωνίας.

Από το 2002, δεν δινόταν η δυνατότητα στις εταιρίες – Μέλη που είναι συνδεδεμένες επιχειρήσεις με άλλες εταιρίες - Μέλη να ορίζουν Φυσικά Πρόσωπα – Μέλη, κατά συνέπεια είχαν μια ψήφο στη Γενική Συνέλευση και έναν εκπρόσωπο στο ψηφοδέλτιο του Τομέα.

Με δεδομένο ότι οι υπόλοιπες προτεινόμενες τροποποιήσεις του Καταστατικού αποσκοπούν στη μεγαλύτερη συμμετοχή, την απλούστευση διαδικασιών και την άρση υπερβολικών περιορισμών, προτείνεται η επαναφορά της δυνατότητας όλων των εταιριών - Μελών να έχουν δύο εκπροσώπους.

Ωστόσο, στο πλαίσιο της διασφάλισης της μεγαλύτερης δυνατής αντιπροσωπευτικότητας στα εκλεγμένα όργανα (ΔΣ και Διοικούσες Επιτροπές Τομέων), παραμένει ρητά στο Καταστατικό ο περιορισμός μέχρι δύο maximum εκπροσώπων συνδεδεμένων εταιριών στα όργανα αυτά.

  1. Άλλες επιμέρους τροποποιήσεις

Με την ευκαιρία των παραπάνω τροποποιήσεων, κρίθηκαν απαραίτητες από την Ένωση ορισμένες επιμέρους αλλαγές και βελτιώσεις, για τεχνικούς και διοικητικούς λόγους. Για παράδειγμα, προστέθηκε η εκπαίδευση στους σκοπούς της Ένωσης και προβλέφθηκε η δυνατότητα υποβολής υποψηφιοτήτων για την Ελεγκτική Επιτροπή, όχι πια περιοριστικά μόνο μεταξύ των Μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου στη ΓΣ, αλλά και μεταξύ των Οικονομικών Διευθυντών των Μελών.

TAGS: advertising