To site χρησιμοποιεί cookies. Επιλέγοντας “Αποδοχή”, σημαίνει ότι συμφωνείτε με την χρήση των cookies όπως αναγράφεται στους όρους πολιτικής.
ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES

Η κρατική διαφήμιση πέφτει, το pro bono έρχεται…

Η κρατική διαφήμιση πέφτει, το pro bono έρχεται…
Η κρατική διαφήμιση πέφτει, το pro bono έρχεται…

Γράφει η ΣΟΝΙΑ ΧΑΪΜΑΝΤΑ

Πριν από λίγες ημέρες, η ΕΔΕΕ προσφέρθηκε για δωρεάν παροχή υπηρεσιών στο Υπουργείο Οικονομικών, με αφορμή την πρόσκληση συμμετοχής του υπουργού Οικονομικών, Γ. Παπακωνσταντίνου, στην ενέργεια «Οι πολίτες δημιουργούν φορολογική συνείδηση». Παράλληλα, τα μέλη της ΕΔΕΕ κρατούν ζεστή την προσφορά τους προς τον ΕΟΤ, μπαίνοντας αφιλοκερδώς στη β΄ βάση της καμπάνιας «Συμμαχία για την Ελλάδα».

Σύσφιξη σχέσεων

Απαντώντας στην επιστολή-«πρόσκληση» του υπουργού Οικονομικών, Γιώργου Παπακωνσταντίνου, ο πρόεδρος της ΕΔΕΕ αναφέρει ότι η Ενωση, «ως θεσμικός φορέας του κλάδου της Διαφήμισης και Επικοινωνίας στη χώρα, δεν θα μπορούσε να απέχει από την προσπάθεια της Κυβέρνησης για την καλλιέργεια φορολογικής συνείδησης στους Έλληνες πολίτες. Πολύ περισσότερο όταν αυτή η προσπάθεια ταυτίζεται, εν προκειμένω, με το επαγγελματικό αντικείμενο των μελών της ΕΔΕΕ». Ο Δ. Μαύρος, μάλιστα, επισημαίνει με έμφαση ότι: «Ο κλάδος της επικοινωνίας υποστηρίζει έμπρακτα κάθε ενέργεια που σχετίζεται με μείζονες εθνικούς στόχους, όπως πολύ πρόσφατα συνέβη με την pro bono καμπάνια για τον ΕΟΤ και τον εσωτερικό τουρισμό».
Ταυτόχρονα, ο πρόεδρος της ΕΔΕΕ σημειώνει την αναγκαιότητα της κλιμάκωσης της συνεργασίας του Υπουργείου Οικονομικών με την ΕΔΕΕ, προκειμένου να «υποστηρίξει η Ένωση με τεχνογνωσία για το χτίσιμο και την υλοποίηση της καμπάνιας και των παράλληλων δράσεων που απαιτεί ένα φιλόδοξο και σύνθετο επικοινωνιακό εγχείρημα, όπως η καλλιέργεια της σωστής φορολογικής συνείδησης».
Επίσης, επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η ΕΔΕΕ αναμένει πρόσκληση του Υπουργείου για τη συμμετοχή ειδικού εμπειρογνώμονα στην Επιτροπή Αξιολόγησης, ενώ δηλώνει διαθέσιμη για τη στελέχωση της ομάδας έργου που θα σχεδιάσει και θα οργανώσει τα επόμενα βήματα.

Τι ζητάει ο υπουργός

Στην επιστολή του Γ. Παπακωνσταντίνου, η οποία απευθύνεται προσωπικά στον Δημήτρη Μαύρο,
αναφέρεται: «Το Υπουργείο Οικονομικών, στην προσπάθεια για την εμπέδωση φορολογικής συνείδησης και τη διαμόρφωση ενός πιο δίκαιου φορολογικού συστήματος στη χώρα μας, αξιοποιεί κάθε δυνατότητα προκειμένου να λειτουργήσουν αποτελεσματικά οι φορολογικές και ελεγκτικές αρχές, να αντιμετωπιστεί το τεράστιο πρόβλημα της φοροδιαφυγής, να προσφερθούν περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες προς τους πολίτες και να αλλάξει η κατεστημένη νοοτροπία στην αντιμετώπιση του φορολογικού συστήματος, που τροφοδοτεί την αδικία και την ανισότητα και στερεί πολύτιμους πόρους από το κράτος και τους πολίτες. Για την επιτυχία αυτής της προσπάθειας, καθοριστικός παράγοντας είναι η ευαισθητοποίηση και η συμμετοχή των πολιτών και η δημιουργία μιας νέας κουλτούρας στην κοινωνία μας.
Το Υπουργείο Οικονομικών από την πρώτη στιγμή υποστηρίζει την ενεργό συμμετοχή των πολιτών για τη διαμόρφωση ενός πιο δίκαιου φορολογικού συστήματος και για τη δημιουργία μιας νέας φορολογικής συνείδησης. Σε αυτό το πλαίσιο, μετά τη δημόσια διαβούλευση για το νέο φορολογικό σύστημα, όπου συμμετείχαν περισσότεροι από 15.000 πολίτες, συνδιαμορφώνοντας το φορολογικό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε από τη Βουλή τον Απρίλιο του 2010, ανοίγει σήμερα ένα νέο κύκλο δημιουργικής και δυναμικής επικοινωνίας.
Για το σκοπό αυτό, καλεί κάθε πολίτη ή ομάδες πολιτών, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, επαγγελματίες και εταιρείες του χώρου της επικοινωνίας και της διαφήμισης, να υποβάλλουν ιδέες στο πλαίσιο της ανοιχτής πρόσκλησης με θέμα».
«Οι πολίτες δημιουργούν φορολογική συνείδηση»

Η πρόσκληση αφορά στη δημιουργία και υποβολή πρωτότυπης ιδέας με τη μορφή πολυμεσικού υλικού (video) διάρκειας έως 60 δευτερολέπτων. Το video θα πρέπει να παρουσιάζει ένα θέμα, μια ιστορία ή ένα μήνυμα που μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της φορολογικής συνείδησης και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.
Ενδεικτικά το κάθε video θα μπορεί να παρουσιάζει το πρόβλημα της φοροδιαφυγής, να επιχειρεί να πείσει τους πολίτες για την ανάγκη αντιμετώπισής του, να κινητοποιεί την κοινωνία για τη δημιουργία φορολογικής συνείδησης, να επιβραβεύει την ορθή φορολογική συμπεριφορά και να οδηγεί σε αλλαγή νοοτροπίας απέναντι στις φορολογικές υποχρεώσεις.
Ενδεικτικές θεματικές ενότητες είναι: η ειλικρινής και ακριβής δήλωση των εισοδημάτων, η έγκαιρη πληρωμή φόρων, η έκδοση και συλλογή αποδείξεων, η αποθάρρυνση αντιλήψεων που οδηγούν σε επιβράβευση της φοροδιαφυγής, η φοροδιαφυγή σε συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες, η φοροδιαφυγή σε πολίτες με υψηλά εισοδήματα και μεγάλη περιουσία, τα φορολογικά έσοδα ως μέσο χρηματοδότησης κάθε αγαθού και υπηρεσίας που παρέχεται από το κράτος. Το μήνυμα μπορεί να απευθύνεται σε όλους τους πολίτες ή σε ομάδες στόχους που θα επιλέξουν οι ίδιοι οι δημιουργοί.
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει με ένα ή και περισσότερα του ενός video, μέχρι το όριο των πέντε (5).
Οι συμμετοχές θα υποβάλλονται μέσω διαδικτύου, σε ειδικά διαμορφωμένο ιστότοπο, σύμφωνα με τη διαδικασία και τις σχετικές οδηγίες που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, στη διαδικτυακή διεύθυνση http://www.minfin.gr/video-contest. Οι συμμετοχές θα αναρτώνται άμεσα στον ιστότοπο και θα είναι ανοιχτή η προβολή τους στους επισκέπτες του, εφόσον πληρούν τους όρους συμμετοχής στην πρόσκληση.
Το Υπουργείο Οικονομικών θα δημοσιοποιεί στο διαδίκτυο όλες τις συμμετοχές και τα video θα τεθούν σε ψηφοφορία από τους χρήστες του διαδικτύου. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των πολιτών θα ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση των συμμετοχών από ειδική επιτροπή αξιολόγησης, η οποία θα αποτελείται από στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών και από έγκυρους ειδικούς και αναγνωρισμένους επαγγελματίες του χώρου της επικοινωνίας και της διαφήμισης. Οι δέκα (10) καλύτερες συμμετοχές θα βραβευθούν και θα λάβουν χρηματική επιχορήγηση. Η χρηματική επιχορήγηση θα ανέλθει σε 5.000 ευρώ για την πρώτη, σε 3.000 ευρώ για τη δεύτερη και σε 2.000 ευρώ για την τρίτη και για κάθε μία από τις υπόλοιπες επτά σε 1.000 ευρώ.
Όλα τα video με δήλωση του δημιουργού στη σελίδα υποβολής των συμμετοχών θα διατίθενται με άδεια Creative Commons με αναφορά 3.0 Greek [CC-BY-3.0-GR]. Κατά τη διάρκεια της περιόδου υποβολής των συμμετοχών, για τα video που θα έχουν υποβληθεί θα υπάρχει η δυνατότητα από το Υπουργείο Οικονομικών προβολής τους στο διαδίκτυο και σε άλλα μέσα.
Οι συμμετοχές που θα έχουν υποβληθεί κατά την έναρξη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και κατά τη διάρκεια αυτής, θα μπορούν να προβληθούν στο χώρο παρουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, στο πλαίσιο ειδικών δημόσιων προβολών. Οι συμμετοχές θα μπορούν να υποβάλλονται μέσω διαδικτύου από τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2010 έως την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2010.
Η κρίση των συμμετοχών από τους χρήστες του διαδικτύου θα ξεκινήσει μετά τη λήξη του διαστήματος υποβολής και θα διαρκέσει επτά (7) ημέρες. Η αξιολόγηση από την Επιτροπή Αξιολόγησης θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας των χρηστών του διαδικτύου.
Καμπάνια για τον Τουρισμό, Part II

Σε εσωτερική επικοινωνία του προέδρου της ΕΔΕΕ με τα μέλη της Ένωσης γίνεται αναφορά και έκκληση για συμμετοχή στο β’ μέρος της καμπάνιας για τον εσωτερικό Τουρισμό, μια διακλαδική πρωτοβουλία με τίτλο «Συμμαχία για την Ελλάδα», όπου οι φορείς ΣΔΕ, ΕΔΕΕ, ΕΙΤΗΣΕΕ, ΕΙΙΡΑ, ΣΕΠΤ συνεργάζονται για μια pro bono καμπάνια ενίσχυσης του ΕΟΤ και του εσωτερικού τουρισμού.
Η συνεισφορά της ΕΔΕΕ είναι η ανάπτυξη και υλοποίηση του επικοινωνιακού υλικού/ενέργειας, το οποίο για την πρώτη φάση περιλάμβανε τηλεοπτικές ταινίες, καταχωρίσεις και ραδιοφωνικά σποτ. Την επιμέλεια των προτάσεων και την παραγωγή τους προσφέρθηκε να αναλάβει η Spot JWT. Η καμπάνια πρόκειται να συνεχιστεί σε δεύτερη φάση με testimonials του ευρέος κοινού και θα αφορά στην επικοινωνία στα Παραδοσιακά ΜΜΕ, ενώ παράλληλα θα χρειαστεί να εμπλουτιστεί το πρόγραμμα και με ενέργειες online & social media και άμεσου marketing.
Η θέση του διοικητικού συμβουλίου είναι ότι «κάθε ενέργεια που μπορεί να εξυπηρετήσει άμεσους εθνικούς στόχους, ειδικά στην παρούσα συγκυρία, μπορεί και πρέπει να στηρίζεται από την ΕΔΕΕ και τα μέλη της, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό που επιτρέπουν οι τρέχουσες οικονομικές συνθήκες».
Ως εκ τούτου, η ΕΔΕΕ καλεί τα μέλη (από όλους τους Τομείς και τα αντικείμενα της ΕΔΕΕ) που ενδιαφέρονται να δουλέψουν pro bono (*) για την καμπάνια του ΕΟΤ, να δηλώσουν την κατ’ αρχήν πρόθεσή τους στη Γραμματεία της Ένωσης. Αναλόγως με τον αριθμό των δηλώσεων συμμετοχής, θα συζητηθεί και θα αποφασιστεί αν θα υπάρξουν «κοινοπραξίες» ή θα χρειαστεί να γίνουν κληρώσεις. Πριν από την τελική δέσμευση των μελών, θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση για το ακριβές ζητούμενο, ενώ είναι σαφές ότι όποιες νέες προτάσεις και ιδέες προκύψουν με πρωτοβουλία των μελών μας, θα είναι ευπρόσδεκτες από τον ΕΟΤ και τους εταίρους της «Συμμαχίας».
 

TAGS: advertising