To site χρησιμοποιεί cookies. Επιλέγοντας “Αποδοχή”, σημαίνει ότι συμφωνείτε με την χρήση των cookies όπως αναγράφεται στους όρους πολιτικής.
ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES

Παρατράγουδα με τα πτυχία κατά ΕΛΟΤ 1435:2009

Παρατράγουδα με τα πτυχία κατά ΕΛΟΤ 1435:2009
Παρατράγουδα με τα πτυχία κατά ΕΛΟΤ 1435:2009

Γράφει η ΣΟΝΙΑ ΧΑΪΜΑΝΤΑ

Οι προβληματισμοί αφορούν στην πραγματική αναγκαιότητα της απόκτησης του πτυχίου κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ, τόσο για τις προδιαγραφές και τις προϋποθέσεις, όσο και με αυτή καθεαυτή τη διαδικασία έκδοσης του πιστοποιητικού. Επίσης, αρκετοί εκφράζουν την απορία σε ποιες άλλες χώρες της Ευρώπης έχει υιοθετηθεί αντίστοιχο σύστημα…

Η διαδικασία είναι απλή: Το νέο «πτυχίο» ικανότητας συνεργασίας με φορέα του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου αποκτάται σε μία ημέρα μετά από 2-3 επισκέψεις των πραγματογνωμόνων του διαπιστευμένου φορέα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ). Στην ουσία τα στελέχη των 5-6 εταιρειών που έχουν πιστοποιηθεί από το ΕΣΥΔ να... πιστοποιούν εταιρείες επικοινωνίας-μέλη της Ένωσης Εταιρειών Διαφήμισης και Επικοινωνίας, ζητούν αποδείξεις και τεκμήρια από τις ελεγχόμενες εταιρείες, προκειμένου να διαπιστώσουν αν μπορούν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους.
Σε ορισμένες περιπτώσεις ωστόσο, οι ελεγχόμενες εταιρείες επικοινωνίας έχουν την αίσθηση -σύμφωνα με στελέχη που έχουν περάσει τη διαδικασία- ότι ζητείται το «προφανές»: είτε η επίδειξη των καταλόγων με τα ονόματα των διαπιστευμένων δημοσιογράφων ανά ρεπορτάζ, προκειμένου για μια εταιρεία δημοσίων σχέσεων, είτε κάποιες απλές τεχνικές προδιαγραφές ενός δημιουργικού τμήματος για μια διαφημιστική αξιώσεων, είτε ορισμένες χονδροειδείς... λεπτομέρειες από το client service. Και αφού πάρουν το πολυπόθητο χαρτί, το πιστοποιητικό, οι εταιρείες που μόλις διαπιστεύτηκαν οφείλουν να καταβάλουν περί τις 10.000 ευρώ από μια εταιρεία αυτόνομη και κατά τι λιγότερα ανά εταιρεία σε έναν όμιλο επικοινωνίας. Και όλα αυτά για να έχουν τη δυνατότητα βάσει του νόμου να συνεργάζονται οι εταιρείες επικοινωνίας με το Δημόσιο...

3 μέρες ακόμη και τέλος...

Το οποίο Δημόσιο χρειάστηκε 2 χρόνια από την κατάθεση της τροπολογίας στο Νόμο 3688/2008 για να δώσει την έσχατη αναβολή, έως την 4η Νοεμβρίου, οπότε και ορίστηκε η καταληκτική ημερομηνία προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα οι διαφημιστικές εταιρείες να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, έχοντας καταθέσει αίτηση σε διαπιστευμένο προς τούτο φορέα, όπως ορίζει η νέα εγκύκλιος της Γ.Γ. Βιομηχανίας. Σύμφωνα με την πρόσφατη εγκύκλιο, την οποία υπογράφει ο Γ.Γ. Βιομηχανίας (Αλέξανδρος Φούρλας) με θέμα Πιστοποίηση εταιρειών παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών κατ' εφαρμογή του άρθρου 12 του Ν.3688/2008 (Α’ 163) μετά το πέρας της παραπάνω ημερομηνίας, οι διαφημιστικές εταιρείες θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 «Υπηρεσίες επικοινωνίας-Απαιτήσεις για παρόχους», από διαπιστευμένο φορέα από το ΕΣΥΔ.
Τα πρώτα φάουλ

Μπορεί να μην έχει ολοκληρωθεί ακόμη η διαδικασία διαπίστευσης των εταιρειών διαφήμισης, marketing και PR, ωστόσο ήδη στα spec του δημοσίου γίνεται αναφορά στην προϋπόθεση της ύπαρξης πιστοποιητικού προκειμένου να έχει τη δυνατότητα μια εταιρεία να συμμετάσχει στον διαγωνισμό.
Σε ορισμένες περιπτώσεις ωστόσο και συγκεκριμένα σε δύο επιμέρους διαγωνισμούς του υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων έχουν παρατηρηθεί ανακολουθίες και παραλήψεις: Στο πρώτο spec (Δια βίου Μάθηση) των 955.000 ευρώ, η πιστοποίηση που ζητείται αφορά σε πτυχία για εταιρείες διαφήμισης και επικοινωνίας. Αν επιχειρήσει κανείς μια στενή ερμηνεία της διατύπωσης, και δεν την παραβλέψει ως «άστοχη» θα καταλήξει στο γεγονός ότι το υπουργείο ζητεί εταιρείες που έχουν εσωτερικά ενταγμένες εταιρείες δημοσίων σχέσεων, δηλαδή μη ανεξάρτητες από τη διαφημιστική τους εταιρεία (με το αυτό ΑΦΜ). Ως εκ τούτου θα απέκλειε άλλες με διακριτό ιδιοκτησιακό καθεστώς και θα κατηγορείτο για «φωτογραφική» διατύπωση.
Στο έτερο spec του υπουργείου Παιδείας («Υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας για την εφαρμογή Επικοινωνιακής στρατηγικής και την προβολή του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση με τη χρήση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (social media)») δεν προβλέπεται καν το άρθρο 13.3 του Νόμου 3688/2008 σχετικά με την ανάθεση των έργων επικοινωνίας του δημοσίου σε πιστοποιημένους αναδόχους. Τυχαίο ή ατυχές, σημασία έχει ότι ένας φορέας έχει άλλα μέτρα και άλλα σταθμά για το ίδιο θέμα. Και μάλιστα ένα πολύ σοβαρό θέμα.

Από αναβολή σε αναβολή

Περί τους 15 μήνες πριν και συγκεκριμένα στις 20 Ιουλίου 2009, το ΕΣΥΔ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης) δεν είχε προχωρήσει ακόμη στην πιστοποίηση φορέων, στους οποίους από 5 Αυγούστου και μετά οι εταιρείες επικοινωνίας θα μπορούσαν να καταθέτουν αιτήσεις για πιστοποιητικό συμμόρφωσης κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435.
Ένα μήνα μετά (στις 12/8/09), εκδόθηκε η εγκύκλιος η οποία όριζε την 5/8/2010 ως την καταληκτική ημερομηνία πιστοποίησης των επιχειρήσεων παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435:2009.
Επιπλέον, καθόριζε για την ενδιάμεση περίοδο τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνταν να προσκομίζουν οι επιχειρήσεις για τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου. Συγκεκριμένα: Για την περίοδο από 12/8/09 μέχρι 31/3/2010 απαιτείτο η προσκόμιση της αίτησης πιστοποίησης της επιχείρησης προς το Φορέα Πιστοποίησης, καθώς και η αίτηση διαπίστευσης του Φορέα Πιστοποίησης προς το ΕΣΥΔ.
Για την περίοδο από 1/4/2010 μέχρι 5/8/2010, μόνο η προσκόμιση της αίτησης πιστοποίησης της επιχείρησης προς τον Φορέα Πιστοποίησης. Θυμίζουμε ότι η τροπολογία κατατέθηκε στο Νόμο από τους τέσσερις υπουργούς της ΝΔ (Αλογοσκούφης, Φώλιας, Παυλόπουλος, Ρουσόπουλος).
Η διαδικασία όριζε τρία στάδια:
• Οι Οργανισμοί θα χορηγούν στις διαφημιστικές «πιστοποιητικό συμμόρφωσης», σύμφωνα με πρότυπο ή/και προδιαγραφές, που θα εκδώσει ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποιήσεως (ΕΛΟΤ).
• Τα πρότυπα θα καταρτίζονται έπειτα από συναίνεση της ΕΔΕΕ, ενώ οι προδιαγραφές θα ορίζονται σύμφωνα με τη γνώμη της ΕΔΕΕ.
• Με απόφαση του ΕΛΟΤ, έπειτα από γνώμη της ΕΔΕΕ, καθορίζονται η διαβάθμιση των πιστοποιητικών σε συνάρτηση με το οικονομικό αντικείμενο των διαφημιστικών υπηρεσιών, που ανατίθενται από φορείς του Δημοσίου.
Το πρότυπο

Το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 «Υπηρεσίες επικοινωνίας-Απαιτήσεις για παρόχους» εγκρίθηκε στις 26 Ιουνίου 2009 ως Ελληνικό Πρότυπο, από την αρμόδια επιτροπή του ΕΛΟΤ με τους εκπροσώπους της Ένωσης Εταιρειών Διαφήμισης & Επικοινωνίας Ελλάδος (ΕΔΕΕ), του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), του Ινστιτούτου Επικοινωνίας, της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η ανάπτυξη του προτύπου ΕΛΟΤ 1435 προέκυψε από την ανάγκη καθορισμού των προϋποθέσεων και όρων ανάθεσης υπηρεσιών επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστικών υπηρεσιών, σε ιδιωτικές ή δημόσιες επιχειρήσεις, από τις αναθέτουσες Αρχές, φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.
Η έκδοση του προτύπου αποσκοπεί στη διασφάλιση της διαχειριστικής επάρκειας των εταιρειών επικοινωνίας και κατ’ επέκταση της ποιότητας στη διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα στα έντυπα και στα ηλεκτρονικά Μέσα ενημέρωσης.
Ειδικότερα, το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 περιέχει τα κριτήρια για την πιστοποίηση των εταιρειών παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας.
Ως υπηρεσίες επικοινωνίας νοούνται οι δραστηριότητες οργάνωσης, προπαρασκευής και η -καθ’ οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο- ανακοίνωση προς το κοινό των αγαθών ή των υπηρεσιών που παρέχουν οι φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, καθώς και η προβολή των εν γένει δραστηριοτήτων τους.
Οι υπηρεσίες αυτές ορίζονται στο ΠΔ 261/1997, όπου αναφέρονται ως «διαφημιστικές και άλλες συναφείς δραστηριότητες». Το πρότυπο εκδόθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών και κατ’ εφαρμογή του Ν. 3688/2008 (ΦΕΚ 163/Α/5 Αυγούστου 2008) και συγκεκριμένα του Άρθρου 12, εδάφιο 3.
Στο Ν. 3688/2008 προβλέπεται ότι οι ανάδοχοι διαφημιστικών υπηρεσιών σε φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα θα υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις απαιτήσεις προτύπου που καταρτίζει ο ΕΛΟΤ για την παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών και να διαθέτουν σχετικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένους προς τούτο Φορείς Πιστοποίησης.

Πτυχίο χωρίς καθυστέρηση

Το πρότυπο έχουν ήδη υιοθετήσει αρκετές εταιρείες επικοινωνίας ενώ αρκετές θέλησαν να το επικοινωνήσουν, όπως: η Τop Mage, η XL Advertising Communication (από το Φορέα Πιστοποίησης EQA Hellas), η βορειοελλαδική Advanced Advertising (από την TUV Austria Hellas, διαπιστευμένου φορέα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης και με την υποστήριξη της Alpha Plan Consultants), η Arrow, επίσης από την TUV Hellas, η Karamella, η Publicis Consultants Athens, από την TUV Hellas (TUV Nord), η Proline Adv., η FCB/Γνώμη, η Lowe Eπικοινωνίες, η Civitas από την Eurocert, η MSPS, επίσης από το διαπιστευμένο φορέα Eurocert, η Top Mage, η Dart Communications κ.ά.

TAGS: advertising