To site χρησιμοποιεί cookies. Επιλέγοντας “Αποδοχή”, σημαίνει ότι συμφωνείτε με την χρήση των cookies όπως αναγράφεται στους όρους πολιτικής.
ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES

Σε ισχύ ο Ν.4279 με τα προαπαιτούμενα;

Σε ισχύ ο Ν.4279 με τα προαπαιτούμενα;
Σε ισχύ ο Ν.4279 με τα προαπαιτούμενα;

Αναστάτωση στην αγορά καθώς το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί άμεσα προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για μια νέα συμφωνία Ελλάδας- δανειστών αν και κάνει λόγο για κατάργηση της αναστολής του φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων φαίνεται πως προβλέπει πως την άμεση εφαρμογή της απευθείας τιμολόγησης των διαφημιζόμενων από τα ΜΜΕ που προβλέπεται στον Ν.4279/2014 και πριν από λίγες ημέρες η εφαρμογή της μετατέθηκε για τον Ιανουάριο του 2016.  


Πιο συγκεκριμένα, στο νομοσχέδιο η σχετική αναφορά είναι η εξής:


\"6. Η διάταξη της παρ. 2 του άρθ. 12 του ν. 2328/1995, όπως τροποποιήθηκε με την διάταξη του άρθρ. 58 του ν. 4331/2015, καταργείται\".

Στο άρθρο 58 του 4331/2015 σημειώνεται πως η παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 (Α\'159), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο πέμπτο του ν. 4279/210 τροποποιείται ως εξής:

«2. Από 2.1.2016 η τιμολόγηση για τις πράξεις της παραγράφου 1 διενεργείται αποκλειστικά με τιμολόγιο που εκδίδει το Μέσο που καταχωρεί ή αναμεταδίδει τη διαφήμιση ή τη χορηγία προς τον διαφημιζόμενο. Εξαίρεση από τον παραπάνω κανόνα επιτρέπεται αποκλειστικά στις περιπτώσεις που οι διαφημιστικές και επικοινωνιακές ενέργειες διενεργούνται στο πλαίσιο σύμβασης διαφημιστικής και επικοινωνιακής προβολής που:
α. είτε έχει συναφθεί το αργότερο μέχρι τις 31.12.2015, υπό την πρόσθετη προϋπόθεση ότι: (i) η σχετική σύμβαση έχει κοινοποιηθεί εγκαίρως στην οικεία φορολογική αρχή, όπως ορίζεται από τις οικείες διατάξεις και (ii) σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια ισχύος της λήγει το αργότερο μέχρι τις 30.3.2016,
β. είτε έχει συναφθεί από το Δημόσιο ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα σε συνέχεια διαγωνιστικής διαδικασίας της οποίας η Διακήρυξη έχει δημοσιευθεί μέχρι τις 31.12.2015.
Αν για την εξόφληση του Μέσου μεσολαβεί με οποιονδήποτε τρόπο διαφημιστής, αυτός ενεργεί ως εκπρόσωπος του διαφημιζόμενου, προς τον οποίο εκδίδονται και όλα τα νόμιμα παραστατικά. Παρατάσεις συμβάσεων που εμπίπτουν στο στοιχείο α\' παραπάνω απαγορεύονται, ενώ παρατάσεις συμβάσεων που εμπίπτουν στο στοιχείο β\' επιτρέπονται υπό τους όρους της νομοθεσίας για τη διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.»
 
Αν καταργείται όντως αυτή η διάταξη και δεν πρόκειται για κάποιο εκ παραδρομής λάθος τότε καταργείται η αναστολή του Ν.4279/2014. Κάτι τέτοιο, όμως, δεν δείχνει να έχει λογική καθώς δεν πρόκειται για μέτρο, που θα οδηγήσει σε άμεση είσπραξη φόρων


Σε αυτό το πλαίσιο, άμεση ήταν η παρέμβαση της ΕΔΕΕ που με επιστολή που υπογράφει ο Πρόεδρος της Μανόλης Παπαπολύζος ενημέρωσε για το θέμα τον αρμόδιο Υπουργό Επικρατείας Νίκο Παππά επισημαίνοντας το πρόβλημα που έχει ανακύψει και τονίζοντας πως το άρθρο που παρουσιάζεται να καταργείται αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η τιμολόγηση διαφήμισης και χορηγίας στα έντυπα και ραδιοτηλεοπικά Μέσα και δεν έχει καμία σχέση με τα φορολογικά έσοδα του Δημοσίου και, φυσικά,  με τον ειδικό φόρο επί των τηλεοπτικών διαφημίσεων. 

Για αυτούς τους λόγους από την ΕΔΕΕ τονίζεται πως η συγκεκριμένη αναφορά πρέπει να απαλειφθεί από το σχέδιο νόμου

Τις αντίστοιχες επισημάνσεις έκανε και ο Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Ελλάδος (ΣΔΕ), ο οποίος, επίσης, έστειλε επιστολή για το ζήτημα στον Υπουργό Επικρατείας.

Η επιστολή της ΕΔΕΕ


Αναλυτικά, η επιστολή του Μανόλη Παπαπολύζου με θέμα «Κρίσιμη επισήμανση στο σχέδιο νόμου για την Συμφωνία με τον ΕΜΣ» αναφέρει τα εξής:

«Αντιλαμβανόμενοι πλήρως την κρισιμότητα των ημερών, παρακαλούμε επιτρέψτε μας να κάνουμε μια μείζονος σημασία επισήμανση στο κείμενο που κυκλοφόρησε το απόγευμα στα ΜΜΕ ως σχέδιο νόμου με θέμα «Επείγουσες ρυθμίσεις για την διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον EΜΣ».

Με το άρθρο 58 του ν. 4331/2015, πριν από λίγες ημέρες, δώσατε νομοθετική αναβολή 6 μηνών στην απευθείας τιμολόγηση προς τον διαφημιζόμενο, όπως είχε θεσπιστεί με το άρθρο πέμπτο του 4. 4279/2014. Σας ευχαριστούμε, επειδή καταλάβατε το ζήτημα για τον κλάδο μας και την ευρύτερη αγορά διαφήμισης.

Σήμερα διαβάζοντας το παραπάνω σχέδιο νόμου υποθέτουμε ότι εκ παραδρομής γίνεται αναφορά στην κατάργηση αυτής ακριβώς της διάταξης του  ν. 4331/2015, αντί να γίνει η σωστή αναφορά προκειμένου να αρχίσει άμεσα η είσπραξη του Ειδικού Φόρου Τηλεοπτικών Διαφημίσεων, όπως επιδιώκει η κυβέρνηση και αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση.

Οφείλουμε να επισημάνουμε, λοιπόν, ότι για την άμεση είσπραξη του φόρου αρκεί να ανασταλεί εφεξής η ισχύς της ΠΟΛ 1016/12.1.15 της Γενικής Γραμματείας Εσόδων.
Ως εκ τούτου παρακαλούμε να απαλείψετε την αναφορά κατάργησης του  ν. 4331/2015 από το τελικό κείμενο, που θα κατατεθεί προς ψήφιση».

 


Η αναφορά υπάρχει στο έγγραφο που κατατέθηκε στην Βουλή και έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της αλλά θα πρέπει να περιμένουμε το τελικό κείμενο, που θα ψηφιστεί καθώς ελπίζουμε πραγματικά πως πρόκειται για εκ παραδρομής λάθος…