To site χρησιμοποιεί cookies. Επιλέγοντας “Αποδοχή”, σημαίνει ότι συμφωνείτε με την χρήση των cookies όπως αναγράφεται στους όρους πολιτικής.
ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES

Σφίγγει ο κλοιός γύρω απ\'το αγγελιόσημο

Σφίγγει ο κλοιός γύρω απ\'το αγγελιόσημο
Σφίγγει ο κλοιός γύρω απ\'το αγγελιόσημο

Το θέμα του αγγελιόσημου έχει έρθει σε γνώση του πρωθυπουργού και της Γραμματείας του προσωπικού του γραφείου, αλλά και του υπουργού Οικονομικών Γ. Στουρνάρα, ο οποίος δεν φαίνεται να βάζει πλάτες, ούτε και να ορθώνει το ανάστημά του στην Τρόικα για τη διατήρηση εσαεί του φόρου αυτού υπέρ τρίτων. Στις διμερείς συναντήσεις των Ενώσεων Συντακτών και της Ομοσπονδίας Ενώσεων, δίνονται υποσχέσεις για διατήρηση του αγγελιοσήμου με ημερομηνία λήξεως μικρότερη από 1 χρόνο. Παράλληλα, ασκούνται σθεναρές πιέσεις από τους συνομιλητές του Αντώνη Σαμαρά, εκπροσώπους των πολυεθνικών ή εγχώριων επιχειρήσεων που επενδύουν στην ελληνική οικονομία και επί ελληνικού εδάφους.

Είναι γνωστή η διαρκής προσπάθεια της ΕΔΕΕ να πείσει τους εκάστοτε αρμόδιους υπουργούς, «πράσινους» και «γαλάζιους» να αλλάξουν τη διάταξη του Ν.2328/1995 που υποχρεώνει τις διαφημιστικές να αποδίδουν αγγελιόσημο, τις περισσότερες φορές πριν το εισπράξουν από τους πελάτες τους (κυρίως του φορείς του δημοσίου). Απαντες συμφωνούν - σιωπηρά - ότι έχει «μεταλλαχθεί» προ πολλού το πνεύμα του άρθρου 12 του Ν.2328/95 που υποτίθεται ότι θεσπίστηκε δια χειρός Ε. Βενιζέλου, για να «προστατεύσει τα συμφέροντα του κράτους αλλά και τα ΜΜΕ περιορίζοντας τον μεταξύ τους ανταγωνισμό».

Ούτε λίγο ούτε πολύ οι διαφημιστικές θεωρούν ότι έχουν γίνει «χρηματοδότες» του Δημοσίου, με τις ρυθμίσεις για την απόδοση του Αγγελιοσήμου και πρεσβεύουν ότι το φόρο αυτό (20% για τον Τύπο και 21,5 για την Τηλεόραση και το Ραδιόφωνο) πρέπει να καταβάλλουν απευθείας τα ΜΜΕ.

Θυμίζουμε ότι υπόχρεος για την απόδοση του αγγελιοσήμου είναι ο διαφημιζόμενος ή ο διαφημιστής ενώ για δημοσιεύσεις (ισολογισμούς, προκηρύξεις κλπ) το ίδιο το Μέσον. Το πρόβλημα έχει οξυνθεί μετά και τη δραματική μείωση των τιμολογίων των καναλιών (εκπτώσεις) καθώς το αγγελιόσημο καταβάλλεται επί της τιμής τιμοκαταλόγου και όχι μετά την έκπτωση ή την ειδική μεταχείριση του καλού πελάτη.

* Σημειώνεται ότι το αγγελιόσημο επιβλήθηκε με τον αναγκαστικό χουντικό νόμο 238/1967 στον οποίο αναφέρεται ότι επιβάλλεται αγγελιόσημο 20% επί του τμήματος κάθε διαφήμισης ή παντός επί πληρωμή δημοσιεύματος.
  
Το αγγελιόσημο θεσπίστηκε πρώτη φορά με το ν.δ. 465/1941 \"περί διαχειρίσεως των Λογαριασμών Ανεργίας των Ταμείων Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης και περί ενισχύσεως των πόρων αυτών\". Ειδικότερα, στο άρθρο 3 εδ. δ΄ του ως νομοθετικού διαταγματος  ορίστηκε: Το προϊόν ειδικού αγγελιόσημου εκ 5% επιβαλλομένου δια του παρόντος Νόμου επί του τμήματος πάσης επί πληρωμή δημοσιεύσεως ή διαφημίσεως εμπορικής, ιδιωτικής, κοινοτικής, δημοτικής και κρατικής, καταχορουμένης από 1ης Σεπτεμβρίου 1941 εις τας εν Π. Ελλάδι εκδιδομένας ημερησίας εφημερίδας, εξαιρέσει των εφημερίδων Ηπείρου και Θεσσαλίας.

Η είσπραξις του αγγελιοσήμου ενεργείται δια της προσθήκης του αντιστοιχούντος ποσού εις τον λογαριασμόν καταχωρήσεως της δημοσιεύσεως, ευθυνομένης της εφημερίδος έναντι του Ταμείου ΣΠΔΕ εις την περίπτωσιν παραλείψεως. … Αι πραγματοποιούσαι την είσπραξιν του αγγελιόσημου εφημερίδες υποχρεούνται, ευθυνόμεναι ως θεματοφύλακες, όπως εν αρχή εκάστου μηνός καταθέτωσιν εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος επ\' ονόματι της ως είρηται Διαχειριστικής Επιτροπής παν ποσόν εισπραχθέν κατά τον προηγούμενον μήνα…\". Θεσπίστηκε έτσι η υποχρέωση καταβολής χρηματικού ποσού, υπέρ φορέων υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης των εργαζόμενων στον Τύπο και υπέρ των επαγγελματικών τους ενώσεων, για κάθε πράξη καταχώρισης στον Τύπο διαφήμισης ή δημοσίευσης των προβλεπόμενων στο νόμο ανακοινώσεων.

Έκτοτε, έχουν εκδοθεί πολλές νομοθετικές ρυθμίσεις, με τις οποίες αφενός επεκτάθηκε η υποχρέωση καταβολής αγγελιοσήμου για τις διαφημίσεις, δημοσιεύσεις και καταχωρήσεις σε μη ημερήσιες εφημερίδες, αλλά και στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο, αφετέρου προσδιορίζεται και καθορίζεται εκάστοτε το ύψος του αγγελιοσήμου (ως ποσοστό επί των διαφημίσεων), οι υπόχρεοι καταβολής, καθώς και ο τρόπος είσπραξης, απόδοσης και κατανομής του στα οικεία ταμεία και στις επαγγελματικές ενώσεις των εργαζόμενων στον τύπο και στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα.

Παράλληλα, με τη θεσμοθέτηση της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης στη χώρα μας και την ίδρυση του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας και Τηλεοράσεως (Ε.Ι.Ρ.Τ) αλλά και της Υπηρεσίας Ενημερώσεως Ενόπλων Δυνάμεων (ΥΕΝΕΔ), αγγελιόσημο επιβλήθηκε επί των διαφημίσεων που καταχωρούνταν και στα ηλεκτρονικά Μέσα. Ήδη, μετά και την νομοθετική πρόβλεψη ίδρυσης ιδιωτικών ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 5  και 15 παρ. 2  του ν. 1866/1989 \"Ίδρυση Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεοράσεως και παροχή αδειών για την ίδρυση και λειτουργία  τηλεοπτικών σταθμών\" (Α 222), επιβλήθηκε υποχρέωση καταβολής αγγελιοσήμου και επί των μεταδιδομένων στα μέσα αυτά διαφημίσεων και προβλεπόμενων στο νόμο ανακοινώσεων.

TAGS: advertising