To site χρησιμοποιεί cookies. Επιλέγοντας “Αποδοχή”, σημαίνει ότι συμφωνείτε με την χρήση των cookies όπως αναγράφεται στους όρους πολιτικής.
ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES
Menu

Επιτυχές το Forum του ΕΙΠ της ΕΕΔΕ

Επιτυχές το Forum του ΕΙΠ της ΕΕΔΕ
Επιτυχές το Forum του ΕΙΠ της ΕΕΔΕ

Η πρόσφατη οικονομική κρίση κατέδειξε για ακόμη μια φορά ότι ένα από τα βασικά συστατικά της επιτυχίας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων είναι η ικανότητα της αποτελεσματικής διαχείρισης και ελέγχου των πάσης φύσεως κινδύνων. Οι Τράπεζες που επιθυμούν να παραμείνουν ανταγωνιστικές, πρέπει να παρακολουθούν τις τελευταίες εξελίξεις τόσο στην μέτρηση όσο και στη διαχείριση του κινδύνου. Αυτό ήταν ένα από τα βασικά συμπεράσματα του 4ου Risk Management & Compliance Forum που οργάνωσε το Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΙΠ) της ΕΕΔΕ, σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, τον Τειρεσία και το PRMIA (Professional Risk Managers International Association) και πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουνίου στο Hilton, με μεγάλη επιτυχία και με την ενεργό συμμετοχή των συνέδρων.

Εκπρόσωποι τραπεζών, κανονιστικών Aρχών, θεσμικών εταίρων, συμβουλευτικών εταιριών και προμηθευτών πληροφορικής τεχνολογίας ανέλυσαν την παρούσα κατάσταση, τις εξελίξεις, τις νέες τάσεις και το ρόλο της διαχείρισης κινδύνων και της κανονιστικής συμμόρφωσης, όχι μόνο στον ελληνικό αλλά και στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό τομέα, καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές σε περιόδους κρίσης σχετικά με τη διαχείριση προβληματικών απαιτήσεων.

Στην ενότητα διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου καλύφθηκαν οι παραδοσιακές, αλλά και οι πλέον πρόσφατες τεχνικές, οι οποίες χρησιμοποιούνται από τους μεγάλους οργανισμούς, που δραστηριοποιούνται στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά.

Στην ενότητα των βέλτιστων πρακτικών σε περιόδους κρίσης σχετικά με τη διαχείριση προβληματικών απαιτήσεων, παρουσιάσθηκε η μετεξέλιξη των στρατηγικών collections και restructuring για την αντιμετώπιση της κρίσης, τονίσθηκε η χρησιμότητα και αναγκαιότητα των risk analytics για την ανάλυση των δανειακών χαρτοφυλακίων, καταγράφηκαν μέθοδοι, διαδικασίες και προβλήματα στη διαχείριση προβληματικών πελατών σε κοινοπρακτική βάση και παρουσιάσθηκαν σύγχρονες προσεγγίσεις, μεθοδολογίες και στρατηγικές για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας στη διαχείριση των απαιτήσεων σε καθυστέρηση.

Στην ενότητα των προκλήσεων του κανονιστικού πλαισίου, παρουσιάσθηκαν θέματα που αφορούν στη διαχείριση της πολυπλοκότητας των μοντέλων πιστοληπτικής διαβάθμισης των πελατών, καταγράφηκαν οι επιπτώσεις και το κόστος του νέου κανονιστικού πλαισίου για τις Τράπεζες και την οικονομία, τονίσθηκε πως η διαχείριση κινδύνου πέραν της κανονιστικής συμμόρφωσης μπορεί να αποτελέσει ένα στρατηγικό εργαλείο δημιουργίας αξίας για τις Τράπεζες, αναλύθηκε η συσχέτιση του πολιτικού και του χρηματοοικονομικού κινδύνου και καταγράφηκαν οι νέες προκλήσεις και οι στόχοι από την εφαρμογή του νέου κανονιστικού πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ.

Στην τελευταία ενότητα, που αφορούσε το panel των Chief Risk Officers, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την επίδραση της πρόσφατης οικονομικής κρίσης στην κατάταξη των κινδύνων και στο Risk Governance των πιστωτικών ιδρυμάτων, τις αλλαγές που δρομολογήθηκαν ή προετοιμάζονται ως αποτέλεσμα της εμπειρίας από τη διαχείριση της συνεχιζόμενης κρίσης, την αναγκαιότητα δυναμικών προσομειώσεων εναλλακτικών επιχειρηματικών στρατηγικών, παραμέτρων και συνθηκών αγοράς (τα λεγόμενα stress test) και πως αυτά χρησιμεύουν στη λήψη αποφάσεων, την προσέγγιση της κεντροποίησης της λειτουργίας διαχείρισης κινδύνων από τους τραπεζικούς ομίλους και ανταλάχθηκαν απόψεις σχετικά με τρόπο προσέγγισης του ορισμού του risk apetite και της αναγνώρισης και ταξινόμησης των κινδύνων (risk mappimg).

Πέραν των ενοτήτων του συνεδρίου, ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσίασε η ομιλία του keynote speaker κ. Παναγιώτη Ρουμελιώτη, με θέμα «Οι χρηματοπιστωτικοί κίνδυνοι στην παγκόσμια, ευρωπαϊκή και ελληνική οικονομία», ο οποίος επεσήμανε πως στην Ελλάδα οι κίνδυνοι έχουν πολλαπλασιαστεί την τελευταία περίοδο ενώ τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι η ύφεση τόσο το 2012, όσο και το 2013 θα είναι βαθύτερη, ενώ η διαδικασία ιδιωτικοποιήσεων έχει καθυστερήσει σημαντικά και δεν αποφέρει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, ώστε να μειωθεί το χρέος και να στηριχτεί η αναπτυξιακή διαδικασία.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του forum, κ. Γιώργος Νασούλης, ο επικεφαλής του Παραρτήματος PRMIA Ελλάδος, κ. Μιχαήλ Χαραλαμπίδης, ο νομικός σύμβουλος της ΕΕΤ και της Τειρεσίας, κ. Γιάννης Μούργελας, ο πρόεδρος της Δ.Ε. του ΕΙΠ, κ. Αλέξης Δαυίδ και ο πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΕΔΕ, κ. Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος. 

Σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του συνεδρίου είχαν οι χορηγοί: Accenture, Clayton/Euro Risk, Ernst & Young, FRS Global, Hellasstat, IBM, Qualco, SAS και ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, οι υποστηρικτές: ICAP και KPMG, οι χορηγοί επικοινωνίας: η Ναυτεμπορική, το adbusiness, το COM Business, το περιοδικό Επιλογή, το περιοδικό Manager και το ΧΡΗΜΑ, οι χορηγοί δικτυακής επικοινωνίας: advertising.gr, naftemporiki.gr και XRHMA Week, καθώς και ο τηλεοπτικός χορηγός SBC TV.