To site χρησιμοποιεί cookies. Επιλέγοντας “Αποδοχή”, σημαίνει ότι συμφωνείτε με την χρήση των cookies όπως αναγράφεται στους όρους πολιτικής.
ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES

Η Ελλάδα Μπροστά: Ένας χρόνος μετά...

Η Ελλάδα Μπροστά: Ένας χρόνος μετά...
Η Ελλάδα Μπροστά: Ένας χρόνος μετά...

Πριν από ένα χρόνο ακριβώς, η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων, που φέτος συμπληρώνει 50 χρόνια σημαντικής συμβολής στην πρόοδο και την ανάπτυξη, θεώρησε υποχρέωσή της μπροστά στην κρίση, να καταθέσει τις δικές της προτάσεις στον πολιτικό κόσμο και στην κεντρική διοίκηση, για μια ουσιαστική αλλαγή πορείας, που θα στηριζόταν σε βαθιές μεταρρυθμίσεις της ελληνικής διοίκησης και των λειτουργιών της αγοράς, με κριτήριο την κοινωνική πρόοδο της χώρας. Η ΕΕΔΕ έκρινε ότι το παγκόσμιο περιβάλλον μεταβαλλόταν γρήγορα και ότι η Ελλάδα, ως χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έπρεπε να προσαρμοσθεί σε νέες συνθήκες ανταγωνισμού και αντίληψης για το επιχειρείν. Σήμερα, ένα χρόνο μετά, η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας είναι πολύ πιο οδυνηρή και εκείνο που προέχει είναι η χώρα να αξιοποιήσει τα χρηματοδοτικά και άλλα εργαλεία που της προσφέρει η Ε.Ε., ώστε να μπορέσει να μπει στο δρόμο της ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΔΕ θεώρησε ουσιαστικό να επικαιροποιήσει τις θέσεις της και να τις αναμορφώσει, όπου κρίνεται απαραίτητο, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος, σε Συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 1 Μαρτίου. Με βάση τις δηλώσεις του κ. Λαμπρινόπουλου, η ουσιαστική και συνεπής προσπάθεια βελτίωσης των δομικών προβλημάτων και των εσφαλμένων νοοτροπιών της ελληνικής οικονομίας, τότε η οικονομία μπορεί να προχωρήσει με γρήγορους αναπτυξιακούς ρυθμούς, υπό την προϋπόθεση ότι θα πεισθεί η ελληνική κοινωνία να στηρίξει την προσπάθεια αυτή.

Μετά την ολοκλήρωση του PSI και την υπογραφή της νέας δανειακής σύμβασης, τα δεδομένα που διαμορφώνονται είναι τα εξής: 1) Τραγική εικόνα της χώρας και της αξιοπιστίας της, για τα οποία πρέπει να βρεθούν γρήγορες και σταθερές λύσεις, 2) Μεγάλη έλλειψη κοινωνικής συνοχής η οποία θα παραταθεί όσο τα προβλήματα θα συνεχίσουν να υφίστανται, 3) Αντίδραση του συστήματος και των κρατούντων σε οποιεσδήποτε αλλαγές, 4) Ολοφάνερη έλλειψη ηγεσίας και σε πολλές περιπτώσεις και έλλειψη σοβαρότητας και υπευθυνότητας, 5) Αντιμετώπιση δύο μεγάλων θεμάτων της Ανεργίας και της Ρευστότητας, που είναι κρίσιμα για την επιτυχία των προγραμμάτων.

Οι επικαιροποιημένες προτάσεις της ΕΕΔΕ

Εν συνεχεία, ο κ. Λαμπρινόπουλος παρουσίασε τις επικαιροποιημένες προτάσεις της ΕΕΔΕ:

• Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι η δημοσιονομική προσαρμογή είναι απαραίτητη και αποτελεί σαφέστατα τη βάση της σταθερότητας και της περαιτέρω ανάπτυξης αλλά τα μέτρα που επελέγησαν δεν οδηγούν προς την κατεύθυνση αυτή.
• Θεωρούμε ότι τα δύο μεγαλύτερα εμπόδια για την επίτευξη αναπτυξιακών προοπτικών είναι η ανεργία και η ρευστότητα.
• Θεωρούμε ότι, προφανώς χωρίς να παρεκκλίνουμε από τις δεσμεύσεις μας έναντι των Εταίρων μας, πρέπει να βρούμε αντίδοτα τόσο για το θέμα της ανεργίας, όσο και για το θέμα της ρευστότητας.
• Χρειαζόμαστε «γρήγορες νίκες» που θα βελτιώσουν την εικόνα και την αξιοπιστία της χώρας.
• Θεωρούμε ότι η συναίνεση, όσο το δυνατόν περισσοτέρων πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων, στην προσπάθεια αυτή, αποτελεί μια ισχυρή βάση πάνω στην οποία μπορούμε να κτίσουμε το μέλλον της χώρας.
• Η ποιότητα της εργασιακής ζωής κρίνεται αναγκαία, και σε αυτό, πέραν των πολιτικών δυνάμεων, οφείλουν να συνεργασθούν εποικοδομητικά καταρχήν οι Κοινωνικοί Εταίροι, όπως και οι υπόλοιποι θεσμικοί φορείς της αγοράς.
• Η Επιχειρηματικότητα η Καινοτομία, η Προστιθέμενη αξία και η Εξωστρέφεια είναι οι κύριοι άξονες πάνω στους οποίους πρέπει να κτισθεί το Αναπτυξιακό Μοντέλο της χώρας.
• Η σωστή διαχείριση και η αξιοποίηση τεχνογνωσίας από το εξωτερικό (Task Force) που θα αφορά θέματα της Δημόσιας Διοίκησης και της Οργάνωσης κρίνεται απαραίτητη.
• Υπάρχουν συγκεκριμένοι τομείς, οι οποίοι δεν πρέπει να αποτελούν πεδία πολιτικής αντιπαράθεσης και απαιτούν συναίνεση στο σχεδιασμό τους, όπως η Παιδεία, ο Τουρισμός, η Ναυτιλία και η Ανάπτυξη του Πρωτογενούς Τομέα.
• Είναι αναγκαία η δημιουργία όλων εκείνων των προϋποθέσεων που θα κάνουν την Ελλάδα ελκυστική, τόσο για εθνικές όσο και για διεθνείς επενδύσεις.
• Πρέπει να δημιουργήσουμε προοπτικές ανάπτυξης και ανασυγκρότησης του πρωτογενούς Τομέα και σταδιακά της Μεταποίησης.
• Η έννοια, τόσο της χρονικής όσο της ποσοτικής στοχοθέτησης, κρίνεται αναγκαία και στην παρούσα φάση και στο μέλλον.
• Πρέπει, πλέον, να κτισθεί οριστικά η εμπιστοσύνη μεταξύ κράτους και πολιτών.
• Η διαφάνεια και η ειλικρίνεια αποτελούν θεμελιώδεις άξονες οικοδόμησης της εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και πολιτών.
• Υπάρχει ανάγκη έγκαιρης και έγκυρης επικοινωνίας και ενημέρωσης, με ειλικρίνεια και σεβασμό προς τους πολίτες της χώρας, για θέματα οικονομικής και κοινωνικής φύσεως, καθώς και για θέματα ασφάλειας και εθνικής κυριαρχίας, που επηρεάζουν σημαντικά το μέλλον των πολιτών, αλλά και των επιχειρήσεων που λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
• Η έννοια της κοινωνικής υπευθυνότητας πρέπει να είναι οδηγός στην προσπάθεια μας αυτή, τόσο σε επίπεδο ατομικό όσο και σε επίπεδο Επιχειρήσεων και Κράτους.
• Η επικοινωνία προς το εξωτερικό πρέπει να είναι συντονισμένη και να στοχεύει στην ανάκτηση της αξιοπιστίας μας ως Κράτους.


Παράλληλα, στην Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων δεσμευόμαστε:

• Να ξεκινήσουμε μια μεγάλη εκστρατεία σε όλη τη χώρα που σκοπό θα έχει να εμπεδωθούν οι αρχές της επιχειρηματικότητας και της εργασιακής συνέπειας, βασικά συστατικά για την ουσιαστική αλλαγή της στάσης που απαιτείται τόσο από τους εργοδότες όσο και από τους εργαζόμενους .
• Να βοηθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις τις ελληνικές επιχειρήσεις ώστε να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα τους και να θέσουν τις βάσεις για βιώσιμη ανάπτυξη.
• Να συνεργασθούμε με όλους τους θεσμικούς Φορείς με στόχο την επίτευξη συναίνεσης για τη συλλογική αντιμετώπιση των προβλημάτων της οικονομίας.
• Να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την εικόνα της χώρας με παρεμβάσεις στα Διεθνή Φόρα και στους Διεθνείς Οργανισμούς που παριστάμεθα ως Μέλος.

TAGS: Latest news