To site χρησιμοποιεί cookies. Επιλέγοντας “Αποδοχή”, σημαίνει ότι συμφωνείτε με την χρήση των cookies όπως αναγράφεται στους όρους πολιτικής.
ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES
Menu

Forthnet: Θετική πορεία το 2012

Forthnet: Θετική πορεία το 2012
Forthnet: Θετική πορεία το 2012

Σύμφωνα με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Forthnet, κ. Πάνο Παπαδόπουλο: «Το 2012 – ένα έτος βαθιάς κρίσης για την ελληνική οικονομία και αυξημένου ανταγωνισμού σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησής μας – έκλεισε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την εταιρεία μας. Υλοποιήσαμε τους στόχους και τη στρατηγική μας. Ολοκληρώσαμε την οργανική μας αναδιάρθρωση, βελτιώσαμε τη ρευστότητα μας και παράλληλα επαναπροσδιορίσαμε την εμπορική μας πολιτική με έμφαση στις συνδυαστικές υπηρεσίες. Το 2013, συνεχίζουμε αποφασιστικά να αυξάνουμε την ανταγωνιστικότητα μας και δημιουργούμε ένα νέο πεδίο εξελίξεων στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και στις συνδυαστικές υπηρεσίες».

Συνδυαστικές Υπηρεσίες


Το 2012 η εταιρεία ξεπέρασε τις 160 χιλιάδες ελληνικά νοικοκυριά τα οποία εξυπηρετεί με συνδυαστικές υπηρεσίες – κλείνοντας τη χρονιά με αύξηση 21% σε σχέση με το 2011. Η σημαντική αυτή αύξηση αποδίδεται κυρίως στο εμπλουτισμένο αθλητικό περιεχόμενο της νέας τηλεοπτικής σαιζόν σε συνδυασμό με τις νέες υπηρεσίες (Satellite Broadband, Nova Επίγεια) και καινοτόμες συνδυαστικές προσφορές που κατέδειξαν την απήχηση της εταιρείας ελληνική οικογένεια.

Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες

Στο τέλος του έτους η συνδρομητική βάση στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες αυξήθηκε κατά 6.9% και ανήλθε σε 565 χιλιάδες συνδρομητές. Στο τέταρτο τρίμηνο του 2012 το μερίδιο στους νέους συνδρομητές LLU ανήλθε σε 42,1% χάρη στην εμπορική πρωτοβουλία τόσο σε επίπεδο τηλεπικοινωνιακών όσο και συνδυαστικών υπηρεσιών.

Υπηρεσίες Συνδρομητικής Τηλεόρασης

Κατά το 4ο τρίμηνο του 2012 η εταιρεία πρόσθεσε πάνω από 30 χιλιάδες συνδρομητές στις ψηφιακές της πλατφόρμες. Η συνδρομητική βάση αυξήθηκε κατά 3% σε σχέση με αυτή του 2011 – πλησιάζοντας οριακά τα 400 χιλιάδες νοικοκυριά.

Παρά την μακροοικονομική αβεβαιότητα που επηρεάζει τις καταναλωτικές συμπεριφορές των νοικοκυριών, η ενθουσιώδης αποδοχή των συνδυαστικών υπηρεσιών στη διάρκεια του 2012 επιβεβαιώνει τις εμπορικές επιλογές της εταιρείας που εστιάζονται σε μια οικονομικά ελκυστική πρόταση για πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου τηλεοπτικό περιεχόμενο στο ελληνικό νοικοκυριό. Η εξάπλωση των συνδυαστικών υπηρεσιών θα αποτελέσει το βασικό άξονα για περαιτέρω διείσδυση της συνδρομητικής τηλεόρασης στην αγορά.

Κερδοφορία

Τα συνολικά έσοδα το 2012 διαμορφώθηκαν σε  408,1 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι του 2011 κυρίως λόγω της συμπίεσης τιμών που υφίσταται η λιανική αγορά τόσο σε επίπεδο συνδρομητικής τηλεόρασης, όσο και σε επίπεδο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Η κερδοφορία όμως επανήλθε σε θετικό πρόσημο φτάνοντας τα 17,9 εκατ. ευρώ – κυρίως χάρη στις περιορισμένες απομειώσεις υπεραξίας που η εταιρεία πέτυχε να διατηρήσει.

Παράλληλα, οι πρωτοβουλίες της εταιρείας στην κατεύθυνση της διαφοροποίησης των πηγών εσόδων της (κυρίως από διαφημιστικό έσοδο και μικρομεσαίες επιχειρήσεις) λειτούργησαν ως σημαντικό αντιστάθμισμα στις πιέσεις που δέχεται το διαθέσιμο εισόδημα των ελλήνων καταναλωτών, ανοίγοντας παράλληλα νέες εμπορικές  προοπτικές με υψηλή κερδοφορία.

Οι πρωτοβουλίες της Διοίκησης την τελευταία διετία σε σχέση με την ενοποίηση των δραστηριοτήτων και τον εξορθολογισμό του λειτουργικού κόστους της εταιρείας έχουν οδηγήσει σε ουσιαστική και μακρόπνοη κοστολογική αναδιάρθρωση σε όλα τα επίπεδα (μεταβλητά & σταθερά κόστη περιεχομένου και διασύνδεσης, κόστη δικτύου & μεταδόσεων, έξοδα διοίκησης & διάθεσης).

Εν τούτοις, τα άμεσα οφέλη αυτής της αναδιάρθρωσης δεν ισοσκέλισαν πλήρως τη συρρίκνωση της λιανικής αγοράς και των εμπορικών περιθωρίων κέρδους – ιδίως στο βαθμό που αντισταθμίζονται από εμπροσθοβαρή κόστη όπως αποζημιώσεις, αντικαταστάσεις εξοπλισμού, αναβαθμίσεις συστημάτων και λογισμικού. Ως αποτέλεσμα, το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε στα 74,1 εκατ. ευρώ.

Ρευστότητα

Οι ταμειακές ροές της εταιρείας κατέγραψαν σημαντική βελτίωση στη διάρκεια του έτους κυρίως χάρη στην αποτελεσματικότερη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης και τις χαμηλότερες κεφαλαιουχικές δαπάνες. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ανήλθαν σε 79,7 εκατ. ευρώ (+3,3% έναντι του 2011) ενώ οι ροές μετά από επενδυτικές δραστηριότητες εκτινάχτηκαν κατά 66% πάνω από τα αντίστοιχα περσινά επίπεδα.

Οι θετικές ταμειακές ροές οδήγησαν τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα σε αύξηση 4,8 εκατ. ευρώ – σημαντικά βελτιωμένα σε σχέση με την επιδείνωση που είχαν καταγράψει το 2011.

Παρά την περιορισμένη ρευστότητα της αγοράς, η εταιρεία διαχειρίστηκε με επιτυχία το κεφάλαιο κίνησής της, διατηρώντας μια αυστηρή πιστωτική πολιτική που συνέτεινε στη μείωση των απαιτήσεών του κατά 15%, ενώ παράλληλα περιόρισε και τις υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές του κατά 3%.