To site χρησιμοποιεί cookies. Επιλέγοντας “Αποδοχή”, σημαίνει ότι συμφωνείτε με την χρήση των cookies όπως αναγράφεται στους όρους πολιτικής.
ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES
Menu

CSR Hellas: Ξεκίνησε η πρωτοβουλία “Ελληνικό Σύμφωνο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας”

CSR Hellas: Ξεκίνησε η πρωτοβουλία “Ελληνικό Σύμφωνο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας”
Την εκκίνηση της πρωτοβουλίας “Ελληνικό Σύμφωνο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας” (ΕΣΒΕ) ανακοίνωσε το CSR HELLAS σε ειδική ενημερωτική εκδήλωση στις 25 Αυγούστου στην Αθήνα. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο του “Pact 4 Sustainable Industry” του ευρωπαϊκού οργανισμού CSR Europe,μέλος του οποίου είναι το CSR HELLAS (στο νέο του ΔΣ συμμετέχει με ανανεωμένη θητεία η Πρόεδρός του, κ. Μαρία Αλεξίου, ως εκπρόσωπος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ).

Υπενθυμίζεται ότι το “Pact 4 Sustainable Industry” παρουσιάστηκε τον Οκτώβριο του 2021 από το CSR Europe και αποτελεί προσέγγιση/μηχανισμό προσαρμογής των επιχειρήσεων στα θέματα βιωσιμότητας. Απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους, κλάδου δραστηριοποίησης, προκειμένου να διαχειριστούν με τρόπο βιώσιμο και υπεύθυνο, το σύνολο των θεμάτων που σχετίζονται με τη στρατηγική και τη λειτουργία τους καθώς και τις εφοδιαστικές αλυσίδες (προμηθευτές) ή και τα δίκτυα διανομής τους (πελάτες). Η φιλοσοφία του μηχανισμού είναι να διαμοιράσει γνώση, εμπειρία, καλές πρακτικές και εκπαίδευση, ενώ ανά κλάδο να μπορέσει να διευκολύνει στην ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα ουσιώδη θέματά του στο πλαίσιο μιας δίκαιης μετάβασης προς το αναγκαίο, ιδιαίτερα στις μέρες μας, επιχειρηματικό μοντέλο ανάπτυξης με βιώσιμο τρόπο.

Η καινοτομία της ελληνικής προσέγγισης/μηχανισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο έγκειται στο γεγονός πως για πρώτη φορά προτείνεται στο σύνολο των κλάδων επιχειρηματικής δραστηριότητας καθώς και στους επιμελητηριακούς θεσμούς επιχειρηματικής εκπροσώπησης, ένας κοινός τρόπος αποτύπωσης του επιπέδου ωριμότητας προκειμένου να λειτουργήσει ως αφετηρία δράσης μετασχηματισμού του επιχειρηματικού μοντέλου με βιώσιμο πρόσημο σε συλλογικό επίπεδο με χαρακτηριστικά τόσο κλαδικά, όσο και γεωγραφικά. Η διάρκεια της πρωτοβουλίας/μηχανισμού είναι τριετής και πρόκειται να υλοποιηθεί μεταξύ του 2023 και του 2025. Στο Ελληνικό σχέδιο έχουν επιλεγεί τρεις διευρυμένοι κλάδοι κατά την εκκίνηση της πρωτοβουλίας. Πρόκειται για τους κλάδους των κατασκευών, της βιομηχανίας-μεταποίησης και του τουρισμού/φιλοξενίας.

Το CSR Europe εκπροσώπησε στη συζήτηση, ο κ. Stefan Crets, Executive Director, CSR Europe ενώ την ελληνική πρωτοβουλία παρουσίασε η κ. Μαρία Αλεξίου, Πρόεδρος ΔΣ του CSR HELLAS. Ακολούθησε συζήτηση σχετικά με τις ελληνικές και ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, τους κλάδους και τα ουσιώδη ζητήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη μετάβασή τους, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς και τις ευρωπαϊκές εμπειρίες και καλές πρακτικές στα παραπάνω θέματα.

Ο κ. Stefan Crets, μίλησε σχετικά με τη βιωσιμότητα και τον κοινωνικό αποκλεισμό, τονίζοντας ότι τα θέματα δέσμευσης αποτελούν βασική προτεραιότητα για την προσαρμογή στο βιώσιμο μοντέλο. 

“Στο CSR Europe συνεργαζόμαστε στενά με τα Δίκτυα ΕΚΕ σε όλη την Ευρώπη και πέραν αυτής προκειμένου να διευκολύνουμε τη συνεισφορά των επιχειρήσεων σε μια κοινωνία όπου όλοι μπορούν να ευδοκιμήσουν μέσω της κοινωνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής προόδου. Το CSR HELLAS διαδραμάτιζε πάντα κεντρικό ρόλο σε αυτό το ευρωπαϊκό δίκτυο εμπειρογνωμόνων αειφορίας, συμβάλλοντας ενεργά με την κ. Μαρία Αλεξίου ως Μέλος του ΔΣ του CSR Europe.

Όπως σημείωσε ο κ. Crets, “σήμερα περισσότερο από ποτέ, η ηγεσία της εταιρικής βιωσιμότητας αφορά στη δέσμευση με άλλες εταιρείες, τομείς, ενδιαφερόμενους φορείς και φορείς χάραξης πολιτικής σε μια κοινή προσπάθεια για μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία. Μαζί με το Περιβάλλον και τη Διακυβέρνηση, η Κοινωνική διάσταση που συμπληρώνει τα κριτήρια ESG είναι ένας εξίσου σημαντικός μοχλός για να διασφαλιστεί ότι κανείς δεν θα μείνει πίσω στον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό.”

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο φέτος το CSR Europe, όπως τόνισε ο κ. Crets, αποφάσισε να επικεντρωθεί στη δεύτερη έκδοση του Ευρωπαϊκού Βαρόμετρου Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας – που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την Moody‘s ESG Solutions – στην κοινωνική διάσταση του πλαισίου ESG των εταιρειών και των ομοσπονδιών του κλάδου, καταδεικνύοντας την πρόοδο που έχει σημειωθεί αλλά και τις περιοχές όπου απαιτούνται πρόσθετες προσπάθειες.

“Εκτιμούμε ότι στην Ελλάδα, το δίκτυο CSR HELLAS ανέλαβε επίσης άμεση δράση, δίνοντας προτεραιότητα στις προσπάθειες για μια δίκαιη μετάβαση χωρίς αποκλεισμούς και θέτοντας ένα ειδικό σχέδιο δράσης. Είναι μια επείγουσα έκκληση για τις εταιρείες να απαντήσουν και να συνεργαστούν με τα ενδιαφερόμενα μέρη σε αυτό το σημαντικό θέμα.

Το Δίκτυο CSR HELLAS θα διαδραματίσει επίσης καθοριστικό ρόλο στο πρόγραμμα της επερχόμενης Ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής για τους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (SDG), που έχει προγραμματιστεί για τις 10-12 Οκτωβρίου, η οποία θέτει τη δίκαιη μετάβαση και τη συνεργασία ως βασικά θέματα για προβληματισμό και διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.”

Από την πλευρά της η κ. Μαρία Αλεξίου σημείωσε: “Συλλογικότητα, Διαφάνεια και Λογοδοσία αποτελούν το τρίπτυχο της στρατηγικής που προτάσσει το CSR Europe καθώς και το CSR HELLASγια μία δίκαιη -και βιώσιμη- μετάβαση σε μία πραγματικά άλλη μορφή οικονομίας και διακυβέρνησης με επίκεντρο τον άνθρωπο και το φυσικό του περιβάλλον.

Η εκπροσώπηση της Ελλάδας στο νέο ΔΣ του μεγαλύτερου επιχειρηματικού Δικτύου για την βιώσιμη και υπεύθυνη ανάπτυξη είναι ιδιαίτερη στην επόμενη τριετία κατά την οποία διατυπώνεται η νέα αρχιτεκτονική του Ευρωπαϊκού αλλά και του διεθνούς συστήματος για την εταιρική διαφάνεια και λογοδοσία σε ό,τι αφορά την βιώσιμη ανάπτυξη, την χρηματοδότηση και τα κριτήρια ελέγχου της μακροπρόθεσμης απόδοσης και επίδρασης των επιχειρήσεων και την συμβολή κάθε οικονομικής δραστηριότητας τόσο στην παραγωγή αξίας όσο και στην καταστροφή της. Το πρόταγμα αφορά στη συλλογική και συνειδητή δράση προκειμένου να κατανοήσουμε και να αντιμετωπίσουμε την κοινωνική διάσταση της κλιματικής κρίσης, αλλά και της διαφθοράς και της αύξησης των ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού από ένα οικονομικό μοντέλο που έχει προκαλέσει ήδη αναμφισβήτητες αρνητικές επιπτώσεις και στον άνθρωπο και στις δυνατότητες των κοινωνιών να επιδιώκουν την κοινωνική συνοχή και πρόοδο.”

Βασική επισήμανση από τη συζήτηση υπήρξε η διαπίστωση ότι σήμερα, παρά τις συνεχείς προσπάθειες που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις και οι διοικήσεις τους, οι κλάδοι δεν παρουσιάζουν ακόμη και σε περιπτώσεις πρώιμης και πολυετούς ανάπτυξης την απαραίτητη ωριμότητα προκειμένου να ανταποκριθούν στο νέο πλαίσιο που διαμορφώνεται και σχετίζεται με την πρόσβαση στη βιώσιμη χρηματοδότηση.

Βασικά σημεία της συζήτησης

  1. Είναι καιρός να συζητήσουμε για τη σημασία των συμπράξεων γύρω από την κλιματική αλλαγή. Το Ελληνικό Σύμφωνο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας αποτελεί οδικό χάρτη προς ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μέλλον για την τριετία 2023-2025.Απευθύνεται σε όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους, κλάδου δραστηριοποίησης, προκειμένου να διαχειριστούν με τρόπο βιώσιμο και υπεύθυνο, το σύνολο των θεμάτων που σχετίζονται με τη στρατηγική και τη λειτουργία τους καθώς και τις εφοδιαστικές αλυσίδες ή και τα δίκτυα διανομής τους (πελάτες). Το Ελληνικό Σύμφωνο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας αποτελεί έναν στοχοθετημένο χώρο διαμοιρασμού της γνώσης.
  2. Εξ αρχής, ως CSR HELLAS, σημειώναμε ότι η ΕΚΕ δεν είναι ούτε δημόσιες σχέσεις ούτε φιλανθρωπία αλλά ότι μπορεί και πρέπει να αλλάξει το επιχειρηματικό μοντέλο. Οι ευρωπαϊκές οδηγίες των τελευταίων χρόνων μας επιβεβαιώνουν. Οι νέοι κανονισμοί (δημοσιοποίηση στοιχείων ESG, βιώσιμη χρηματοδότηση, δέουσα επιμέλεια στην εφοδιαστική αλυσίδα) αλλάζουν τον τρόπο λειτουργίας μιας επιχείρησης από μέσα προς τα έξω. 
  3. Μέχρι σήμερα, οι επιχειρήσεις έδιναν λόγο για τις δραστηριότητες τους στους μετόχους, σήμερα, οι επιχειρήσεις δίνουν λόγο στους συμ-μετόχους (stakeholders): μετόχους, εργαζόμενους, τοπική κοινωνία καθώς η επίδραση μιας επιχείρησης ως οικονομικής οντότητας πλέον είναι μετρήσιμη. Το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο πάνω στο οποίο εργαζόμαστε θα βοηθήσει στη μέτρηση της οικονομικής δραστηριότητας σε 3 διαστάσεις (άνθρωπος, κοινωνία, περιβάλλον) με τους ίδιους όρους. Η εμπειρία που αποκομίσαμε μέχρι σήμερα, δεν επιτρέπει τη συγκέντρωση στοιχείων που μπορούν να συγκριθούν σε σχέση με την επίδραση των επιχειρήσεων και αφήνει ανοιχτό τον κίνδυνο για ανάπτυξη πολιτικών ξεπλύματος (Greenwashing).
  4. Πρόσφατη πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομικών στη χώρα μας επιχειρεί τη δημιουργία ενός χάρτη για την πράσινη μετάβαση με στόχο τη δημιουργία αντίστοιχων όρων πρόσβασης στη βιώσιμη χρηματοδότηση. Μέχρι το τέλος του 2024, τα κριτήρια θα είναι ολοκληρωμένα για όλους τους κλάδους ενώ εντός του 2023, θα έχουν παρουσιαστεί και τα ειδικά κλαδικά κριτήρια που αφορούν στα θέματα κάθε κλάδου. Στο τέλος του 2024, θα παρουσιαστούν τα γενικά κριτήρια στα οποία θα πρέπει να ανταποκρίνονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
  5. Το στοίχημα της επένδυσης σε μια οικονομία βασισμένη στο μοντέλο της βιωσιμότητας συνδέεται με την επένδυση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη σύνδεσή τους με τα κριτήριά της, με όσο το δυνατό πιο εθελοντικό χαρακτήρα. ΟΙ Μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορούν να ακολουθήσουν με την ίδια άνεση τις μεγάλες επιχειρήσεις ενώ το κόστος της προσαρμογής τους είναι πολλαπλάσιο.  
  6. Μία νέα οδηγία πρόκειται να παρουσιαστεί η οποία θα επιτρέπει στις μεγάλες επιχειρήσεις να αξιολογούν τους κύριους προμηθευτές τους (μικρομεσαίες επιχειρήσεις) με βάση τα κριτήρια ESG. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να εκπαιδεύσουν τους προμηθευτές τους στα νέα αυτά κριτήρια προκειμένου να μπορούν να προσαρμοστούν.

TAGS: CSR Hellas