To site χρησιμοποιεί cookies. Επιλέγοντας “Αποδοχή”, σημαίνει ότι συμφωνείτε με την χρήση των cookies όπως αναγράφεται στους όρους πολιτικής.
ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES
Menu

PR spec από το Υπερταμείο

PR spec από το Υπερταμείο

Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. («Υπερταμείο» ή «Εταιρεία») πραγματοποιεί διαγωνισμό για να προσλάβει Σύμβουλο Δημοσίων Σχέσεων (εταιρεία ή ένωση εταιρειών), που θα αναλάβει το σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη υλοποίηση του προγράμματος Δημοσίων & Εταιρικών Σχέσεων της.

Όπως αναφέρεται στην σχετική προκήρυξη του διαγωνισμού, ο Σύμβουλος αναμένεται να συνδράμει την Εταιρεία ως τα ακόλουθα:

• Συνεχής παρακολούθηση και επικαιροποίηση των επικοινωνιακών αναγκών και στόχων της εταιρείας, σε συνεργασία με τη διοίκησή της. Η παρακολούθηση της επικαιρότητας αφορά ημερήσιο και εβδομαδιαίο τύπο (καθώς και Σάββατο και Κυριακή), έντυπο και ηλεκτρονικό, καθώς και των κύριων κοινωνικών μέσων και μηχανών αναζήτησης. Σύνταξη απολογισμών ποσοτικών και ποιοτικών ανά χρονικό διάστημα που θα ορίσει η εταιρεία.(μηναίο, ετήσιο και ad hoc).

• Δημιουργία πλάνου ενεργειών σε ετήσια βάση με προτάσεις για συμμετοχή σε εκδηλώσεις, συνέδρια καθώς και συνεντεύξεις /δηλώσεις σε ψηφιακό και έντυπο τύπο.

Media Relations– Συμβουλευτική υποστήριξη στη διαχείριση της επικοινωνίας προς τους εκπροσώπους των ΜΜΕ της Εταιρείας και ενημέρωση σε εθνικό ή και τοπικό επίπεδο, όπου και όταν απαιτείται.

• Υποστήριξη στη διοργάνωση συναντήσεων για την ενημέρωση συγκεκριμένου ή και ευρύτερου κοινού και υποστήριξη της συμμετοχής της Εταιρείας σε ανάλογες εκδηλώσεις στην Ελλάδα ή /και στο εξωτερικό, όπως και γενικότερη υποστήριξη και διαχείριση δημοσίων σχέσεων και δημοσίων υποθέσεων της Εταιρείας.

• Υποστήριξη της στρατηγικής Social Media (κειμενογράφιση, προτάσεις).

• Προτάσεις επικοινωνιακής στρατηγικής για τον τομέα της βιωσιμότητας.

• Παρακολούθηση της εκτέλεσης του παραπάνω πλάνου και ανάληψη διορθωτικών κινήσεων, εφόσον παρατηρηθεί απόκλιση στόχων ή αλλαγή αυτών κατόπιν συνεννόησης με τη Διοίκηση της εταιρείας. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του πλάνου επικοινωνίας θα πρέπει να γίνει βάσει συγκεκριμένου πλαισίου στόχων και χρονοπρογραμματισμού ενεργειών. Ο χρονοπρογραμματισμός αυτός (συναντήσεις μεταξύ του αναδόχου και τηςεταιρείας, αποστολή περιοδικών αναφορών, κλπ.) θα συμφωνηθεί στα πρώτα στάδια ανάληψης του έργου και δύναται να διαφοροποιηθεί κατά την αντιμετώπιση έκτακτων γεγονότων.

• Διαχείριση έκτακτων αναγκών επικοινωνίας (crisis και issues management).

• Συντονισμό των απαραίτητων μέσων και καναλιών επικοινωνίας για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, ενδεικτικά, της εταιρικής ιστοσελίδας, των εταιρικών αναφορών, οποιουδήποτε άλλου εταιρικού touchpoint, καθώς και όλων των μέσων μαζικής επικοινωνίας, όπως αυτό είναι κατάλληλο κάθε φορά.

Yποστήριξη της Διεύθυνσης Επικοινωνίας και του Γραφείου Τύπου της Εταιρείας για τη διαχείριση των αναμενόμενων καθημερινών αναγκών. Υποστήριξη στη στρατηγική περιεχομένου και τη συγγραφή κειμένων και ανακοινώσεων που καθορίζονται από τις ανάγκες του πλάνου επικοινωνίας.

Η ανάπτυξη /παραγωγή του περιεχομένου για οποιαδήποτε από τις παραπάνω υπηρεσίες θα απαιτηθεί να γίνεται στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα.


Η σύμβαση παροχής υπηρεσιών είναι διάρκειας 12 μηνών, αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα της εταιρείας με μόνη τη δήλωσή της να την επεκτείνει κατά 12 μήνες, μετά από έγγραφη ενημέρωση του Συμβούλου.

Ο μέγιστος ετήσιος προϋπολογισμός για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών επικοινωνίας ανέρχεται σε 60.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Προσφορές που θα ξεπερνούν τον ως άνω προϋπολογισμό δεν θα εξετάζονται. Στον εν λόγω προϋπολογισμό δεν περιλαμβάνονται τα κόστη παραγωγής/ κόστη τρίτων, των οποίων ο προϋπολογισμός θα υποβάλλεται, πριν την πραγματοποίηση τους, στην εταιρεία, για την έγγραφη έγκρισή της, καθώς και οι υπηρεσίες δημιουργικού, οι οποίες θα συμφωνούνται εγγράφως πριν την παροχή τους βάσει τιμοκαταλόγου που θα κατατεθεί μαζί με την προσφορά.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως τη Δευτέρα 3 Ιουλίου 2023 και ώρα 17:00.