To site χρησιμοποιεί cookies. Επιλέγοντας “Αποδοχή”, σημαίνει ότι συμφωνείτε με την χρήση των cookies όπως αναγράφεται στους όρους πολιτικής.
ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES
Menu

Spec επικοινωνίας «τρέχει» το ΤΑΙΠΕΔ

Spec επικοινωνίας «τρέχει» το ΤΑΙΠΕΔ

Spec για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Επικοινωνίας «τρέχει» το ΤΑΙΠΕΔ.

Το αντικείμενο των Υπηρεσιών προς ανάθεση αφορά την παροχή υπηρεσιών και την υποστήριξη στο σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη υλοποίηση της επικοινωνιακής στρατηγικής της ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.

Πιο συγκεκριμένα, το προς ανάθεση έργο απαρτίζεται από τα ακόλουθα δύο μέρη:

- Επικοινωνιακή Στρατηγική και υλοποίησή της.

- Διαχείριση του ιστότοπου www.hradf.com

Το τμήμα που φορά την Επικοινωνιακή στρατηγική και υλοποίησή της περιλαμβάνει

 • Υποστήριξη του ΤΑΙΠΕΔ στο σχεδιασμό́ και τη διαμόρφωση της επικοινωνιακής του στρατηγικής, καθώς επίσης και στην αναμόρφωσή́ της σύμφωνα με τις εξελίξεις του προγράμματος και του ευρύτερου περιβάλλοντος.
 • Διαχείριση εταιρικών σελίδων κοινωνικής δικτύωσης. Η αξιοποίηση της εταιρικής σελίδας στο LinkedIn, αποτελεί έναν από τους πλέον ενδεδειγμένους τρόπους για την ανατροφοδότηση χρήσιμων δεδομένων και πολύτιμων πληροφοριών με σκοπό την επιτυχή προβολή και δημοσιότητα δράσεων και ενεργειών του ΤΑΙΠΕΔ.
 • Content marketing με παραγωγή περιεχομένου (advertorials, infographics, videographics, κτλ).
 • Στο πλαίσιο υποστήριξης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του ΤΑΙΠΕΔ, ο ανάδοχος θα συντάσσει μηνιαίο ημερολόγιο αναρτήσεων (content calendar) με επικαιροποίηση σε εβδομαδιαία βάση, ή όποτε κρίνεται απαραίτητο και θα διαχειρίζεται τις σελίδες (Linkedin), με πραγματοποίηση των εγκεκριμένων αναρτήσεων.
 • Διοργάνωση παρουσιάσεων, συναντήσεων και προωθητικών ενεργειών για την ενημέρωση του ευρύτερου επενδυτικού́ κοινού́ και συμμετοχή́ σε ανάλογες εκδηλώσεις.
 • Σύνταξη απολογισμών ποσοτικών και ποιοτικών των εν λόγω ενεργειών.
 • Υποστήριξη και διαχείριση Δημοσίων Σχέσεων (Public Relations) και Δημοσίων Υποθέσεων (Public Affairs) του ΤΑΙΠΕΔ.
 • Υποστήριξη στον σχεδιασμό και την υλοποίηση media planning για δημοσιεύσεις διακηρύξεων/ προκηρύξεων διαγωνισμών και διαφημίσεων έως ποσού ύψους 130.000 ευρώ με 8% αμοιβή διαχείρισης επί του ποσού του media plan.
 • Επικοινωνιακή́ στοχοθέτηση του ευρύτερου επενδυτικού κοινού σε όλους τους τομείς που αφορούν στην αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου.
 • Media Relations – συμβουλευτική υποστήριξη στις σχέσεις με τους εκπροσώπους τωνΜΜΕ, οργάνωση συναντήσεων και διαχείριση σχετικών καταστάσεων και σχέσης με τα ΜΜΕ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 • Παρακολούθηση, κωδικοποίηση, παρουσίαση και ανάλυση έντυπης και ηλεκτρονικής δημοσιότητας, περιλαμβανομένων των blogs και social media. Σύνταξη απολογισμών ποσοτικών και ποιοτικών ανά χρονικό διάστημα που θα ορίσει το ΤΑΙΠΕΔ.
 • Διαχείριση κρίσεων (Crisis Management) & εκτάκτων αναγκών επικοινωνίας.
 • Άμεση ανταπόκριση για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλών ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες του ΤΑΙΠΕΔ.
 • Υποστήριξη της Διεύθυνσης Εταιρικής Επικοινωνίας στη διαχείριση των αναμενόμενων καθημερινών αναγκών. (mapping, comms toolkit, press data base κτλ).
 • Παροχή εκπαίδευσης στα στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ σχετικά με τα μηνύματα και τη
 • μεθοδολογία επικοινωνίας τους.
 • Σύνταξη απολογισμών στο τέλος κάθε 3μήνου από την υπογραφή της σύμβασης.

Σχετικά με την διαχείριση του ιστότοπου www.hradf.com ο ανάδοχος θα αναλάβει τα εξής:

 • Συνεχής διαχείριση, 24ωρη τεχνική υποστήριξη, ανανέωση σε περιεχόμενο και εμφάνιση και εμπλουτισμός του περιεχομένου του ιστότοπου της ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε., στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Προτάσεις περαιτέρω ανάπτυξης της ιστοσελίδας του ΤΑΙΠΕΔ στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής επικοινωνίας.
 • Τεχνική υποστήριξη της υποδομής που φιλοξενεί (hosting) την ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ και εξασφάλιση των απαιτούμενων, για την απρόσκοπτη λειτουργία της, πόρων, διαχείριση domain name και υπηρεσιών DNS, έλεγχος πιστοποιητικού SSL, δημιουργία και φύλαξη αντιγράφων ασφαλείας backup κ.ά

Η διάρκεια της σύμβασης για τα παραπάνω αντικείμενα ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τον Ανάδοχο, με δυνατότητα του ΤΑΙΠΕΔ να την επεκτείνει κατά έξι (6) επιπλέον μήνες,

Το ανώτατο προϋπολογιζόμενο κόστος ανέρχεται σε 80.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ και προσφορές υποβάλλονται μέχρι και την 4η Αυγούστου 2023 και ώρα 15:00 Ελλάδας.