To site χρησιμοποιεί cookies. Επιλέγοντας “Αποδοχή”, σημαίνει ότι συμφωνείτε με την χρήση των cookies όπως αναγράφεται στους όρους πολιτικής.
ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES
Menu

IAB Hellas MIXX Awards: Ελληνική δηµιουργικότητα, διεθνής αναγνώριση

IAB Hellas MIXX Awards: Ελληνική δηµιουργικότητα, διεθνής αναγνώριση

Στην τελική ευθεία βρισκόµαστε για τα φετινά IAB Hellas MIXX Awards, µε την περίοδο υποβολής συµµετοχών να βαίνει προς ολοκλήρωση και την Τελετή Απονοµής να προγραµµατίζεται για τον Μάρτιο, µε τις καλύτερες δουλειές στην ελληνική αγορά digital να επιβραβεύονται µε βάση διεθνή πρότυπα.

MIXX Awards είναι βραβεία µε διεθνή χαρακτήρα και προβολή και µε επιπλέον δυνατότητα τη συµµετοχή όποιων από τους βραβευθέντες θελήσουν να συµµετάσχουν στα Europe MiXX Awards. Στα IAB Hellas MIXX Awards υποβάλλουν υποψηφιότητα εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ψηφιακής και διαδραστικής επικοινωνίας: εταιρείες επικοινωνίας (διαφηµιστικές εταιρείες, media agencies, PR agencies, creative digital agencies, affiliate specialists, search agencies, social media agencies, technology providers, software developers, mobile marketing service providers, ad serving providers), online publishers και media owners, sales houses και networks, και εταιρείες-διαφηµιζόµενοι που δραστηριοποιούνται σε Ελλάδα και Κύπρο.

∆ικαίωµα συµµετοχής στα βραβεία έχουν καµπάνιες που «έτρεξαν» από την 1η Ιουνίου 2021 έως 30 Σεπτεµβρίου 2022.

Κάθε συµµετέχουσα εταιρεία έχει το δικαίωµα να υποβάλει υποψηφιότητα σε όσες κατηγορίες επιθυµεί, ενώ συµµετοχή στις κατηγορίες των βραβείων µπορούν να υποβάλουν είτε η εταιρεία που επιµελήθηκε το έργο είτε ο διαφηµιζόµενος/πελάτης, είτε από κοινού.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ

•Brand Awareness & Positioning

Έργα που αναβαθµίζουν την αντίληψη για ένα brand ή τα χαρακτηριστικά του.

•Direct Response & Lead Generation

Έργα µε σκοπό τη δηµιουργία άµεσης ανταπόκρισης ή πιθανών πελατών για την επίτευξη των στόχων του brand.

•Best Brand / Product Launch

Έργα που εισάγουν στο κοινό ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία.

•Experimental & Innovative Campaign

Καµπάνιες που περιλαµβάνουν µη συµβατικές, νέες ή καινοτόµους τεχνικές για το marketing µιας υπηρεσίας ή ενός προϊόντος.

•Cross-Media Integration

Καµπάνιες που προβλήθηκαν ενσωµατώνοντας πολλαπλές οθόνες ή πλατφόρµες, είτε αποκλειστικά ψηφιακές είτε σε συνδυασµό και µε συµβατικά Μέσα.

•Social

Ενέργειες που εκµεταλλεύονται τα Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης ως βασικό όχηµα για την επίτευξη των στόχων επικοινωνίας του brand, επιτυγχάνοντας σηµαντικό engagement του κοινού.

•Digital Reputation Management

Ενέργειες µέσω social media, media influencers και δηµοσίων σχέσεων που υλοποιήθηκαν σε ψηφιακό περιβάλλον για την επίτευξη των στόχων του brand.

•Mobile Advertising

Βέλτιστη χρήση mobile πλατφόρµας κάθε είδους για την επικοινωνία ενός brand και τη µεγιστοποίηση του engagement µε το κοινό.

•Search

Ενέργειες που χρησιµοποιούν τακτικές search marketing µε υποδειγµατικό τρόπο.

•Branded Content & Native Advertising

∆ηµιουργία αυθεντικού, ψυχαγωγικού ή ενηµερωτικού περιεχοµένου, που επικοινωνεί τα θεµελιώδη χαρακτηριστικά του brand, ή/και ενέργεια µάρκετινγκ που ενσωµατώνεται στο σχεδιασµό και το περιβάλλον ενός διαδικτυακού Μέσου.

•Effective Use of Data

Βέλτιστη χρήση data µε πρωτότυπο ή καινοτόµο τρόπο για τη µεγιστοποίηση της αποτελεσµατικότητας και της επιτυχίας µιας καµπάνιας.

•Best Original Content Series

Ενέργειες ανάπτυξης πρωτότυπης σειράς περιεχοµένου που εξυπηρετεί τους στόχους µιας εταιρείας/διαφηµιζόµενου, ενώ ταυτόχρονα υπηρετεί και το όραµα της συντακτικής οµάδας του ψηφιακού εκδότη.

Στις παραπάνω κατηγορίες θα απονεµηθούν Gold, Silver & Bronze βραβείο/κατηγορία, όπως προκύπτει από την αξιολόγηση της διεθνούς κύρους επιτροπής και ένα βραβείο/κατηγορία το οποίο θα προκύψει από την ψηφοφορία των µελών του ΙΑΒ. Κορυφαία διάκριση της βραδιάς: Best in Show Award.


Ανδρέας Στάιος, Digital Director UM, µέλος ∆ιοικούσας Επιτροπής ΙΑΒ Hellas και µέλος International Jury-MIXX Awards Europe

Μέγιστη αξιοπιστία, ευρεία αποδοχή

O Ανδρέας Στάιος, Digital Director UM, µέλος ∆ιοικούσας Επιτροπής ΙΑΒ Hellas και µέλος International Jury-MIXX Awards Europe, µας δίνει όλες τις λεπτοµέρειες για τη φετινή διοργάνωση.

Βρισκόµαστε στην τελική ευθεία για τη φετινή διοργάνωση των IAB Hellas MIXX Awards.

adb: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά εκείνα που κάνουν αυτόν το θεσµό να ξεχωρίζει;

Αν έπρεπε να διαλέξω ένα στοιχείο, αυτό θα ήταν σίγουρα ο ευρωπαϊκός τους προσανατολισµός. Οι διεθνείς κριτές, έχοντας παραστάσεις και εµπειρία από τις χώρες τους αλλά και όλη την Ευρώπη, αξιολογούν τα έργα µε αρκετά υψηλά στάνταρντ, µακριά από προτιµήσεις. Εδώ θα ήθελα να συµπληρώσω ότι αρκετές φορές αναζητούν περισσότερα στοιχεία ή πληροφορίες για ένα έργο πριν καταθέσουν τη βαθµολογία, ώστε να κατανοήσουν απολύτως το context της ενέργειας, µη έχοντας σχέση µε την τοπική αγορά.

adb: Μέσα από ποια διαδικασία προκύπτουν τα βραβεία; Ποιοι απαρτίζουν τη διεθνή κριτική επιτροπή, πώς αξιολογούν και γιατί έχει επιλεχθεί η αξιολόγηση από στελέχη άλλων αγορών του δικτύου ΙΑΒ;

Επιλέγουµε κάθε χρόνο διακεκριµένα µέλη από διάφορες χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται ο οργανισµός. ∆εν επιλέγουµε ανθρώπους αλλά χώρες. Θέλουµε µέσα σε αυτές να περιλαµβάνεται ένα ευρύ φάσµα χωρών, ώστε να έχουµε το µέγιστο της κουλτούρας και της διαφορετικής τεχνολογίας «δίπλα» στη δική µας εκδήλωση. Οι κριτές, λοιπόν, έχουν µπροστά τους συγκεκριµένες κατηγορίες τις οποίες και αξιολογούν σε µια πλατφόρµα που κανείς άλλος πλην του ελληνικού ΙΑΒ δεν έχει τη δυνατότητα να δει. Με αυτό τον τρόπο έχουµε το µέγιστο της αξιοπιστίας, ώστε οι νικητές να απολαµβάνουν πραγµατικά ένα βραβείο που έτυχε ευρείας αποδοχής.  Όλη αυτή η πλήρως αδιάβλητη και αντικειµενική διαδικασία και βαθµολογία είναι διεθνώς το σηµείο που τα βραβεία MIXX διαφοροποιούνται και υπερτερούν οποιουδήποτε άλλου.

adb: Υπάρχουν φέτος κάποιες αλλαγές στις κατηγορίες ή γενικότερα στη διοργάνωση;

Οµάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. ∆εν έχουµε αλλαγές φέτος προχωρώντας µε µια συνταγή που κρίνουµε ότι αποδίδει το µέγιστο δυνατόν. Βέβαια, είµαστε ανοικτοί σε οτιδήποτε καινούργιο υπάρχει, το οποίο και θα αξιολογήσουµε ανάλογα.

adb: Τα βραβεία των µελών του ΙΑΒ πώς προκύπτουν;

Σε αυτή την ερώτηση θα µου επιτρέψετε να εκφράσω µια ανησυχία. Τα βραβεία µελών προκύπτουν από την ψήφο των µελών µας εδώ στην Ελλάδα.  Άρα είναι η εγχώρια µατιά στο θεσµό, στην αγορά και τους συναδέλφους µας που κατέθεσαν τα έργα. Η συµµετοχή λοιπόν δεν είναι διαχρονικά η αναµενόµενη. Είναι πολύ σηµαντικό να συνεισφέρει ο καθένας από εµάς που καλείται να ψηφίσει, τη δική του οπτική, δίνοντας την ψήφο του σε έργα που αξίζουν. Ας µην το αµελούµε.

adb: Θα έχουν και φέτος οι βραβευθέντες την ευκαιρία να συµµετάσχουν στη συνέχεια στα Europe MIXX Awards;

Εννοείται! Είναι µεγάλη µας χαρά να βοηθήσουµε και να ενθαρρύνουµε την εξωστρέφεια της αγοράς µας στο εξωτερικό. Μπορώ δε ως διεθνής κριτής να σας πω ότι ακούµε πολύ καλά σχόλια για τη δουλειά και τις ιδέες µας και στον ευρωπαϊκό διαγωνισµό, στον οποίο είµαι κριτής.

adb: Έχει σηµασία ο αριθµός συµµετοχών για τη διάκριση των έργων µιας εταιρείας;

Όχι. Έχει σηµασία η ιδέα.  Όσο καλύτερη η ιδέα τόσο αυξάνουν οι πιθανότητες. Αξιολογήστε σωστά την ιδέα και µε µια ωραία γραµµένη συµµετοχή όλοι έχουν τη δυνατότητα να βραβευθούν.

adb: Μέχρι πότε µπορεί να υποβάλει συµµετοχή µια εταιρεία;

Η καταληκτική ηµεροµηνία είναι η 31/1/23. Σπεύσατε!

adb: Υπάρχει αυτήν τη στιγµή κάτι ανακοινώσιµο για την Τελετή Απονοµής;

Η τελετή θα πραγµατοποιηθεί µέσα στον Μάρτιο. Σε λίγες µέρες θα µπορέσουµε να πούµε περισσότερα. Ελπίζουµε να δούµε όλη την αγορά εκεί!


Σπύρος Παπαγεωργίου, Founder & Managing Partner Adweb, Πρόεδρος ΙΑΒ Hellas

Τα µόνα πραγµατικά αξιόπιστα και διεθνή βραβεία για το digital στην αγορά µας

«Φέτος τα ελληνικά MIXX κλείνουν οκτώ χρόνια ζωής. Τα βραβεία προσφέρουν µια µοναδική ευκαιρία να αποκτήσουν οι συµµετέχοντες προβολή και αναγνώριση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο µπροστά σε ηγέτες του κλάδου.  Όλα τα έργα αξιολογούνται από µια κριτική επιτροπή ειδικών από όλη την ευρωπαϊκή ψηφιακή βιοµηχανία διαφήµισης και έρευνας, οι οποίοι αφιερώνουν ώρες από το χρόνο τους για να εξετάσουν και να συζητήσουν όλες τις συµµετοχές. Οι νικητές των ελληνικών βραβείων κερδίζουν «αυτόµατα» εισιτήριο για τα ευρωπαϊκά MIXX.  Όλα έχουν καθιερώσει τα ελληνικά MIXX ως τα µόνα πραγµατικά αξιόπιστα και διεθνή βραβεία για το digital στην αγορά µας. Η αξιοπιστία των βραβείων αποτελεί διαρκή στόχο και δέσµευσή µας».

MIXX AWARDS 2022- INTERNATIONAL JURY

Το σηµαντικότερο στοιχείο της αξιοπιστίας των MIXX Awards είναι η αξιολόγηση των έργων από µια διεθνή κριτική επιτροπή που απαρτίζεται από µέλη των ΙΑΒ από διαφορετικές χώρες της Ευρώπης. Η ψηφοφορία γίνεται online, µε διασφαλισµένη την εγκυρότητα των τελικών αποτελεσµάτων.

Η κριτική επιτροπή φέτος αποτελείται από τους:

Ania Garwolińska

Relationships and Membership Initiatives Manager, IAB Poland

Dr Mahmut Kursun

Board Member of IAB Europe and Board Member of IAB Turkey

Andrei Dragu

Chief Operating Officer, IAB Romania/V8

Lauren Wakefield

Marketing & Communications Director, IAB Europe

Thomas Duhr

Vice President BVDW, rep. the IAB in Germany/ General Manager External Affairs Ad Alliance GmbH