To site χρησιμοποιεί cookies. Επιλέγοντας “Αποδοχή”, σημαίνει ότι συμφωνείτε με την χρήση των cookies όπως αναγράφεται στους όρους πολιτικής.
ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES
Menu

ChatGPT: Η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει και το marketing;

ChatGPT: Η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει και το marketing;

Το ChatGPT είναι ίσως το πιο γρήγορα διαδεδοµένο νέο στην ιστορία των διαδικτυακών προγραµµάτων και οι συζητήσεις σχετικά µε τους κλάδους που µπορεί να αλλάξει είναι συνεχείς και σε καθηµερινή βάση. Από τους κλάδους αυτούς δεν θα µπορούσε να λείπει και εκείνος της διαφήµισης και του marketing.

Επιµέλεια: Σπύρος Τζάνης

H τεχνολογία έχει εισχωρήσει στις ζωές όλων των πολιτών του πλανήτη και τα τελευταία χρόνια η προσπάθεια αξιοποίησης της τεχνητής νοηµοσύνης για να γίνει ευκολότερη η καθηµερινότητα φαίνεται να παίρνει σάρκα και οστά µε το ChatGPT. Τον Νοέµβριο του 2022 κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το ChatGPT από την OpenAI και κατάφερε µέσα σε λίγα µόλις 24ωρα να διαδοθεί σε ολόκληρο τον πλανήτη και η δηµοφιλία του να «χτυπήσει κόκκινο» σε επιχειρήσεις και εργαζοµένους.

Πρόκειται για ένα εργαλείο τεχνητής νοηµοσύνης που είναι ικανό να απαντήσει σε απλές ερωτήσεις όπως «Ποιος ήταν ο 25ος πρόεδρος των Ηνωµένων Πολιτειών;», καθώς και σε πιο σύνθετες όπως «Ποιες πολιτικές εξελίξεις οδήγησαν στην πτώση της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας;».

Το καινούργιο αυτό πρόγραµµα, λοιπόν, για να µπορεί να σταθεί σε διάλογο µε ανθρώπους, παράγει σκέψη και πληροφορία και τη µεταδίδει µε έναν τρόπο που µας κάνει να αισθανόµαστε πολύ οικεία· το ρωτάµε και απαντά σαν συνοµιλητής, σαν ένας από εµάς.

Τι είναι το ChatGPT;

Το ChatGPT είναι ένα πρωτότυπο chatbot τεχνητής νοηµοσύνης βασισµένο στο διάλογο, ικανό να κατανοεί τη φυσική ανθρώπινη γλώσσα και να παράγει εντυπωσιακά λεπτοµερές γραπτό κείµενο που µοιάζει µε ανθρώπινο. Είναι η τελευταία εξέλιξη της οικογένειας GPT (Generative Pre-Trained Transformer), που αποτελείται από projects τεχνητής νοηµοσύνης που παράγουν κείµενο. Βασίζεται στην οικογένεια µεγάλων γλωσσικών µοντέλων GPT-3.5 της OpenAI και είναι βελτιστοποιηµένο τόσο µε εποπτευόµενες όσο και µε ενισχυτικές τεχνικές εκµάθησης.

Ως προεκπαιδευµένο γλωσσικό µοντέλο, το ChatGPT βασίζεται σε µια τεράστια βάση εκπαιδευτικών δεδοµένων για την κατανόηση της δοµής και του µοτίβου της γλώσσας. Το αποτέλεσµα είναι καλύτερες και πιο συνεκτικές απαντήσεις που του επιτρέπουν να δηµιουργήσει µια µεγάλη ποικιλία κειµένων, συµπεριλαµβανοµένων άρθρων, σεναρίων, ιστοριών κ.ά. Μπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για τη δηµιουργία κώδικα και άλλης τεχνικής τεκµηρίωσης.

Οι πρώτοι χρήστες έχουν περιγράψει το ChatGPT ως εναλλακτική λύση στην Google, επειδή είναι σε θέση να παρέχει περιγραφές, απαντήσεις και λύσεις σε πολύπλοκες ερωτήσεις, συµπεριλαµβανοµένων τρόπων για τη συγγραφή κώδικα και την επίλυση προβληµάτων διάταξης και ερωτηµάτων βελτιστοποίησης. Οι εφαρµογές στον πραγµατικό κόσµο θα µπορούσαν να περιλαµβάνουν τη δηµιουργία περιεχοµένου για ιστότοπους, την απάντηση σε ερωτήµατα πελατών, την παροχή συστάσεων καθώς και τη δηµιουργία αυτοµατοποιηµένων chatbots.

Μπορεί το ChatGPT να προσφέρει στις επιχειρήσεις;

Οι επιχειρήσεις αναζητούν συνεχώς αποτελεσµατικούς και οικονοµικά αποδοτικούς τρόπους για να βελτιώσουν την προσφορά προϊόντων, την παροχή υπηρεσιών και την επεκτασιµότητα. Για το σκοπό αυτό, το 91% των κορυφαίων επιχειρήσεων επενδύουν σε τεχνητή νοηµοσύνη σε συνεχή βάση λόγω της ικανότητάς του να αυτοµατοποιεί εργασίες και να παρέχει πολύτιµες γνώσεις. Σε αντίθεση µε άλλα chatbots στην αγορά, το ChatGPT προσφέρει πρόσθετα πλεονεκτήµατα που αφορούν όλους τους τοµείς της επιχείρησης - όχι µόνο την εξυπηρέτηση πελατών.

Μάρκετινγκ και δηµιουργία δυνητικών πελατών

Μερικές από τις µεγαλύτερες προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι επαγγελµατίες του µάρκετινγκ είναι να παράγουν συνεχώς νέες ιδέες για νέο περιεχόµενο, να δηµιουργούν ελκυστικό περιεχόµενο που φέρνει δυνητικούς πελάτες και έχει απήχηση στο κοινό που στοχεύουν.

Το ChatGPT µπορεί να βοηθήσει τους δηµιουργούς περιεχοµένου να αντιµετωπίσουν ορισµένα από αυτά τα ζητήµατα. Για αρχή, µπορούν να χρησιµοποιήσουν το γλωσσικό µοντέλο για να δηµιουργήσουν περιεχόµενο µάρκετινγκ, όπως περιγραφές προϊόντων και ενηµερωτικά δελτία ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Ως µοντέλο machine marketing, το ChatGPT µπορεί να µάθει το στυλ και τον τόνο του µάρκετινγκ µιας επιχείρησης και να δηµιουργήσει νέο περιεχόµενο που είναι συνεπές µε το brand και τη «φωνή» της επιχείρησης.

Ένας άλλος αποτελεσµατικός τρόπος χρήσης του ChatGPT είναι η αξιοποίησή του για τη δηµιουργία εξατοµικευµένου περιεχοµένου και προτάσεων. Το µοντέλο γλώσσας µπορεί να αναλύσει αποτελεσµατικά τα δεδοµένα και τη συµπεριφορά των χρηστών για να δηµιουργήσει υλικό που δεν είναι µόνο σχετικό αλλά και ελκυστικό.

Το ChatGPT µπορεί να αξιοποιηθεί επίσης εάν ενσωµατωθεί στα chatbots για την προσέλκυση επισκεπτών και την παροχή πληροφορίων. Σε αυτή την περίπτωση, οι επιχειρήσεις µπορούν να χρησιµοποιήσουν τις δυνατότητες του ChatGPT, συµπεριλαµβάνοντας ένα προκαθορισµένο ερωτηµατολόγιο µε στόχο να πείσουν τους επισκέπτες του ιστότοπου να εξελιχθούν σε δυνητικούς πελάτες.

Μάρκετινγκ περιεχοµένου

Πολλοί δηµιουργοί περιεχοµένου χρησιµοποιούν ήδη το ChatGPT για µάρκετινγκ περιεχοµένου. Η ικανότητα του µοντέλου να δηµιουργεί συναρπαστικό µάρκετινγκ περιεχόµενου µε τη µορφή άρθρων, καµπανιών ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, ακόµη και ενηµερωτικών δελτίων, µπορεί να αλλάξει τα δεδοµένα στον κλάδο του µάρκετινγκ.

Βέβαια, παρά το γεγονός ότι είναι ένα από τα µεγαλύτερα και πιο αποτελεσµατικά γλωσσικά µοντέλα στον κόσµο, το ChatGPT έχει µερικούς περιορισµούς. Κάποιες φορές είναι υπερβολικά περιφραστικό, µπορεί να κάνει υπερβολική χρήση ορισµένων φράσεων και προσφέρει την ίδια ακριβώς απάντηση σε πολλούς χρήστες για το ίδιο ερώτηµα, µε αποτελέσµατα να χάνεται ο αυθορµητισµός που υπάρχει συνήθως στις ανθρώπινες συζητήσεις.

Εποµένως, για να χρησιµοποιήσουν αποτελεσµατικά το ChatGPT για µάρκετινγκ περιεχοµένου, οι επιχειρήσεις πρέπει να χρησιµοποιήσουν µε τον καλύτερο τρόπο τις δεξιότητές τους: να δίνουν συγκεκριµένα δεδοµένα, να κάνουν καλές ερωτήσεις και να ελέγχουν το κείµενο που δηµιουργήθηκε.

Βελτιωµένη εξυπηρέτηση πελατών

Οι δυνατότητες επεξεργασίας φυσικής γλώσσας του ChatGPT του επιτρέπουν να κατανοεί και να ανταποκρίνεται στα αιτήµατα των πελατών µε φυσικό τρόπο, ούτως ώστε η συνοµιλία των δύο πλευρών να θυµίζει αρκετά µία ανθρώπινη. Το αποτέλεσµα, φυσικά, είναι η βελτίωση της εµπειρίας και της αφοσίωσης των πελατών.

Το ChatGPT µπορεί επίσης να χειριστεί µεγάλο όγκο αιτηµάτων πελατών ταυτόχρονα, επιτρέποντας έτσι στις επιχειρήσεις να δηµιουργήσουν οικονοµίες κλίµακας όσον αφορά τις λειτουργίες εξυπηρέτησης πελατών, χωρίς να χρειάζεται απαραίτητα να προσθέσουν επιπλέον προσωπικό. Αυτό µπορεί να µειώσει σηµαντικά το χρόνο απόκρισης και να βελτιώσει τη συνολική απόδοση.

Τέλος, το ChatGPT είναι ικανό να πραγµατοποιήσει τη συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων πελατών, ώστε οι επιχειρήσεις να λάβουν πληροφορίες για τις ανάγκες και τις προτιµήσεις τους. Τα δεδοµένα που συλλέγονται µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων, των υπηρεσιών και της συνολικής εµπειρίας πελατών µιας εταιρείας.

Βελτιωµένη παραγωγικότητα

Ο µέσος εργαζόµενος είναι παραγωγικός µόνο για το 60% της ηµέρας εργασίας του. Τα επίπεδα παραγωγικότητας είναι ακόµη χειρότερα για τους υπαλλήλους γραφείου, οι οποίοι µετά βίας είναι παραγωγικοί για δυόµισι ώρες την ηµέρα. Αυτό σηµαίνει ότι κάθε επιχείρηση που θέλει να παραµείνει ανταγωνιστική, πρέπει να βρει καλύτερους τρόπους για να διατηρήσει τους υπαλλήλους της αφοσιωµένους και παραγωγικούς.

Ένας από τους καλύτερους τρόπους βελτίωσης της παραγωγικότητας σε κάθε επιχείρηση είναι µέσω της αυτοµατοποίησης. Η χρήση του ChatGPT µπορεί να αυτοµατοποιήσει µια µεγάλη ποικιλία εργασιών, ελευθερώνοντας το χρόνο του υπαλλήλου, προκειµένου να επικεντρωθεί σε πιο περίπλοκη, στρατηγική εργασία.

Για παράδειγµα, το ChatGPT µπορεί να δηµιουργήσει αναφορές, να χειριστεί παράπονα πελατών και ακόµη να δηµιουργήσει περιεχόµενο µάρκετινγκ, όπως καµπάνιες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και αναρτήσεις στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το ChatGPT µπορεί επίσης να βοηθήσει στη διατήρηση της αφοσίωσης των εργαζοµένων αυτοµατοποιώντας εργασίες ρουτίνας, όπως η συλλογή και η ανάλυση δεδοµένων. Το αποτέλεσµα είναι πιο αφοσιωµένοι εργαζόµενοι που παραµένουν συγκεντρωµένοι για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα και κάνουν περισσότερη δουλειά.

Θα µπορούσε το ChatGPT να αντικαταστήσει τους ανθρώπους;

Υπάρχουν εικασίες ότι τα επαγγέλµατα που εξαρτώνται από την παραγωγή περιεχοµένου θα µπορούσαν να καταστούν παρωχηµένα. Πρόκειται για µια πολύ ευρεία κατηγορία που περιλαµβάνει από θεατρικούς συγγραφείς και καθηγητές µέχρι προγραµµατιστές και δηµοσιογράφους.

∆οκιµάζοντας το εργαλείο, ακαδηµαϊκοί δηµιούργησαν απαντήσεις σε ερωτήµατα εξετάσεων που, όπως λένε, θα οδηγούσαν σε άριστη βαθµολογία αν υποβάλλονταν από έναν προπτυχιακό φοιτητή. Επίσης, προγραµµατιστές χρησιµοποίησαν το εργαλείο για να λύσουν προκλήσεις προγραµµατισµού σε άγνωστες γλώσσες, µέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Ωστόσο, στο σηµερινό του στάδιο, το chatbot δεν διαθέτει τις ικανότητες κριτικής σκέψης ή την ικανότητα λήψης ηθικών αποφάσεων, που είναι απαραίτητες για τη δηµοσιογραφία. Το ChatGPT µπορεί επίσης να δώσει εντελώς λανθασµένες απαντήσεις και να παρουσιάσει µια ψεύτικη είδηση (fake news) ως γεγονός. Το OpenAI λέει ότι η διόρθωση αυτού του ζητήµατος είναι δύσκολη, επειδή δεν υπάρχει πηγή αλήθειας στα δεδοµένα που χρησιµοποιούν για την εκπαίδευση του µοντέλου και η εκπαίδευση µε επίβλεψη µπορεί επίσης να είναι παραπλανητική, επειδή η ιδανική απάντηση εξαρτάται από το τι γνωρίζει το µοντέλο και όχι από το τι γνωρίζει ο άνθρωπος που επιβλέπει.

Η άποψη των ειδικών του marketing για το ChatGPT

Το ChatGPT έχει καταφέρει ήδη να κατακτήσει τις καρδιές αρκετών στελεχών επιχειρήσεων χάρη στις ικανότητές του, ενώ κάποιοι παραµένουν ακόµη διστακτικοί, θεωρώντας ότι η τεχνολογία δεν µπορεί να αντικαταστήσει τον ανθρώπινο εγκέφαλο και ειδικότερα τον τρόπο σκέψης. Ποια είναι όµως η άποψη των ειδικών του µάρκετινγκ;

Ο John Mescall, παγκόσµιος εκτελεστικός διευθυντής δηµιουργικού της McCann Worldgroup, τόνισε ότι: «Μπορώ να οραµατιστώ έναν κόσµο στον οποίο η πλειονότητα του µάρκετινγκ δηµιουργείται από γενετική τεχνητή νοηµοσύνη και είµαι βέβαιος ότι δεν θα υπάρχει κάποιο τρανταχτό λάθος. Αλλά το καλύτερο και πιο αποτελεσµατικό έργο θα εξακολουθεί να είναι προϊόν ανθρώπινης ευφυΐας, καλλιτεχνίας και δηµιουργικότητας. ∆ιότι όταν όλοι έχουν πρόσβαση στην ίδια τεχνολογία, ο µόνος τρόπος για να δηµιουργήσουµε πραγµατικά κάτι µοναδικό θα είναι να χρησιµοποιήσουµε ανθρώπινο µυαλό που είναι ικανό να βλέπει, να σκέφτεται και να αναπτύσσει στρατηγική πέρα από τους κανόνες».

Από την πλευρά του, ο Ben Williams, παγκόσµιος επικεφαλής δηµιουργικής εµπειρίας στην TBWA Worldwide, ανέφερε: «Ενώ τα εργαλεία τεχνητής νοηµοσύνης είναι χρήσιµα, η ανθρώπινη συµµετοχή στη δηµιουργική διαδικασία εξακολουθεί να είναι απαραίτητη. Καθώς αναπτύσσονται, θα χρειαζόµαστε ακόµα ανθρώπους να εφαρµόζουν τα διορατικά τους µάτια και να αποφασίζουν τι λειτουργεί από δηµιουργική προοπτική. Χρειαζόµαστε ανθρώπους για να εντοπίσουν και να επισηµάνουν σφάλµατα στο περιεχόµενο που δηµιουργούν τα µοντέλα τεχνητής νοηµοσύνης. Και όταν χρησιµοποιούµε αυτά τα εργαλεία για να δηµιουργήσουµε περιεχόµενο για ένα brand, χρειαζόµαστε ανθρώπους να διασφαλίσουν ότι αυτό το περιεχόµενο ευθυγραµµίζεται µε τις ευρύτερες αξίες και τα µηνύµατα αυτής της µάρκας».

Tι απαντά το ίδιο το ChatGPT

Το ChatGPT κατάφερε να αποκτήσει πτυχίο Νοµικής από αµερικανικό πανεπιστήµιο, πέρασε την τελική εξέταση στο MBA και έγραψε τη δική του ερευνητική εργασία, η οποία έχει δηµοσιευτεί και στο Google Scholars. Εκτός αυτών, όλα δείχνουν πως µπορεί να εργαστεί ως συντάκτης σε περιοδικά, ακόµη και να διορθώσει βιβλία συγγραφέων. Η εφαρµογή µοιάζει παντοδύναµη, καθώς µπορεί να δοµεί επιχειρήµατα και σκέψεις αντιγράφοντας, ουσιαστικά, τον ανθρώπινο συλλογισµό.

Τι απάντηση έδωσε όταν του ζητήθηκε να περιγράψει σε 200 λέξεις πώς το ChatGPT και άλλα µοντέλα παραγωγής τεχνητής νοηµοσύνης µεταµορφώνουν τη βιοµηχανία µάρκετινγκ;

«ChatGPT and other generative AI models like Midjourney are transforming the marketing industry by enabling more personalized and efficient communication with customers. These models can be used to generate personalized email and social media content, as well as to assist with customer service interactions. They can also be used to create targeted marketing campaigns by analyzing customer data and identifying patterns and trends.

Generative AI models can also help with content creation for websites and social media platforms, by writing product descriptions, blog posts and other types of content. Additionally, they can analyze large amounts of data, such as customer reviews and feedback, to identify common issues and concerns, which can help companies improve their products and services.

Furthermore, AI models can automate repetitive tasks, such as data entry, and free up human workers to focus on more complex and creative tasks. This can lead to cost savings and increased productivity for companies.

In short, ChatGPT and other generative AI models are helping companies to communicate more effectively with customers, create more personalized and effective marketing campaigns, and improve the overall customer experience. This is the most promising way to increase the efficiency of customer engagement and lead generation».

*Η απάντηση είναι στην αγγλική γλώσσα, όπως ακριβώς την έδωσε το ChatGPT.