To site χρησιμοποιεί cookies. Επιλέγοντας “Αποδοχή”, σημαίνει ότι συμφωνείτε με την χρήση των cookies όπως αναγράφεται στους όρους πολιτικής.
ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES
Menu

Στόχος μας η πρωτιά...

Στόχος μας η πρωτιά...
Στόχος μας η πρωτιά...

Γράφει η ΑΝΝΑ ΑΝΔΡΕΩΛΑ

Η Emporiki Rent γιορτάζει δέκα χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά και πριν από λίγο καιρό προχωρήσατε σε συγχώνευση των εταιρειών Emporiki Rent και Antena Rent a Car AE. Τι σημαίνει αυτό για την εταιρεία;

Η Emporiki Rent ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2000. Η ίδρυση της εταιρείας ήταν το αποτέλεσμα της στρατηγικής συμμαχίας των μετόχων της, αλλά και το επιχειρηματικό εγχείρημα αυτών να δημιουργηθεί μια εταιρεία με κύριο σκοπό τη μακροχρόνια μίσθωση καινούργιων ή μεταχειρισμένων Ι.Χ. αυτοκινήτων, μια αναδυόμενη αγορά στην Ελλάδα την εποχή εκείνη. Η Emporiki Rent στη διάρκεια της πορείας της διεύρυνε τις προοπτικές ανάπτυξής της μέσα από τα δίκτυα και τις μακροχρόνιες συνεργασίες στο χώρο του αυτοκινήτου της Emporiki Credicom Τράπεζας, κύριου μετόχου της εταιρείας, μένοντας έτσι πιστή στην υλοποίηση του φιλόδοξου 10ετούς πλάνου ανάπτυξής της. Στις 18 Οκτωβρίου 2010, η Emporiki Credicom Τράπεζα προχώρησε στην ενοποίηση των δύο θυγατρικών εταιρειών Emporiki Rent και Αntena Rent a Car.
Η νέα επωνυμία της εταιρείας είναι Εμπορική Rent Μακροχρόνιες Μισθώσεις Οχημάτων ΑΕ, με διακριτικό τίτλο Εmporiki Rent, ενώ στο νέο λογότυπο ενσωματώθηκε το όνομα του ευρύτερου ομίλου της Crédit Agricole, γεγονός που συμβολίζει την ουσιαστικότερη ένταξη της εταιρείας στον Όμιλο, αλλά και τη στήριξη του επιχειρησιακού μας πλάνου από την Crédit Agricole, ηγετική δύναμη στην Ευρώπη. Η συγχώνευση των δύο εταιρειών αποτελεί εγχείρημα στρατηγικής σημασίας και έχει στόχο τη δημιουργία μιας ισχυρής και δυναμικά αναπτυσσόμενης εταιρείας στον κλάδο της μακροχρόνιας μίσθωσης καινούργιων και μεταχειρισμένων οχημάτων.
Κλείνοντας το 2010, γιορτάζουμε 10 χρόνια συνεχούς ανάπτυξης, κατακτώντας την 3η θέση στον κλάδο της μακροχρόνιας μίσθωσης από άποψη στόλου, μετά τη Hertz & την Avis. Αξιοποιώντας την ακόμα μεγαλύτερη αγοραστική δύναμή μας σε αυτοκίνητα και υπηρεσίες, δημιουργώντας οικονομίες κλίμακος μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης και της μέγιστης αξιοποίησης των πόρων της εταιρείας, στοχεύουμε στη συνέχιση του αναπτυξιακού μας πλάνου, έχοντας κύριο μέλημα τόσο τη βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρείας, όσο και των συνεργατών και πελατών της.

Με ποιον τρόπο η συγχώνευση των εταιρειών θα επηρεάσει τα ενδιαφερόμενα κοινά της εταιρείας; Ποιο θα είναι το όφελος για τους πελάτες και τους συνεργάτες σας;

Με την ευκαιρία της συγχώνευσης των εταιρειών, ομοιογενοποιήθηκαν και τυποποιήθηκαν οι διαδικασίες, αναβαθμίστηκαν και ενοποιήθηκαν τα συστήματα και δημιουργήθηκε ένα νέο ενοποιημένο και εξελιγμένο μηχανογραφικό σύστημα, μέσω του οποίου το προσωπικό της εταιρείας μπορεί να προσφέρει ταχύτητα, άμεση πληροφόρηση και εξυπηρέτηση στους πελάτες και στους συνεργάτες μας.
Μέσω των εξελίξεων αυτών, αποκτούμε ανταγωνιστικά εργαλεία για την καλύτερη διαχείριση των στόλων και την αύξηση της αποτελεσματικότητας, επιτυγχάνουμε την περαιτέρω αξιοποίηση των πόρων της εταιρείας και τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Τα αποτελέσματα των εξελίξεων αυτών θα είναι επωφελή τόσο για τους εργαζόμενους, όσο και για τους πελάτες και συνεργάτες μας, καθώς πιστεύουμε ότι θα ενδυναμώσουν το αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης που χαρακτηρίζει τις ήδη μακροχρόνιες σχέσεις μας.

Θέλετε να μας δώσετε μια γενική εικόνα της εταιρείας και της φιλοσοφίας που τη διέπει;

Καθώς η επιτυχία σε ένα τόσο δύσκολο και ανταγωνιστικό περιβάλλον βασίζεται στο όραμα, τη στρατηγική και την κουλτούρα, η Emporiki Rent, έχοντας υιοθετήσει τις αξίες του ευρύτερου Ομίλου, αναπτύσσεται με δέσμευση στην υπεύθυνη ανάπτυξη, εστιάζει στη συνεργασία με τον πελάτη, στην ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών,
στην καλά οργανωμένη διαχείριση και στη συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό δύο νέα τμήματα δημιουργήθηκαν στην εταιρεία, το Customer Care και το Fleet Management, που διαχειρίζονται θέματα πελατών, ανάλογα με τη φύση του θέματος, καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης. Θα έλεγα λοιπόν ότι η φιλοσοφία μας είναι πελατοκεντρική, γιατί η αποτελεσματικότητα τόσο του επιχειρηματικού μοντέλου της Emporiki Rent, όσο και της μεθοδευμένης δουλειάς μας, αποδεικνύονται από τις μακροχρόνιες, σταθερές σχέσεις αμοιβαίου οφέλους με τους πελάτες και συνεργάτες μας.
Διαθέτει η εταιρεία κάποια συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι του ανταγωνισμού; Υπάρχει κάποιος τομέας που επικεντρώνει περισσότερο το ενδιαφέρον της η εταιρεία;

Η Emporiki Rent διαφοροποιείται από τον ανταγωνισμό σε ό,τι έχει να κάνει κυρίως με τη συντήρηση και γενικότερα το fleet management των αυτοκινήτων. Τα αυτοκίνητα συντηρούνται αυστηρά και μόνο σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία και γενικότερα όλες οι παροχές που ακολουθούν το αυτοκίνητο είναι πρώτης κατηγορίας (π.χ. ασφάλεια, οδική βοήθεια κ.λπ.).

Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες της ανάπτυξής σας τα επόμενα χρόνια;

Οι βασικοί άξονες της ανάπτυξής μας είναι η ενίσχυση της λειτουργικής μας αποτελεσματικότητας σε ό,τι αφορά στην παροχή υπηρεσιών, τη διαχείριση του στόλου (Fleet Management) και την ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών (Customer Care) και η περαιτέρω διεύρυνση τόσο του πελατολογίου μας, όσο και του customers’ mix. Τέλος, εξίσου σημαντική παραμένει η μεγαλύτερη διείσδυση στο χώρο της μακροχρόνιας
μίσθωσης.

Τι ισχύει αυτήν τη στιγμή στη χώρα μας για τη μακροχρόνια μίσθωση οχημάτων; Ποιο είναι το βασικό όφελος χρήσης, έναντι της κτήσης ενός αυτοκινήτου;

Παρά τις αλλαγές-τροποποιήσεις που έχουν γίνει στη φορολογική νομοθεσία και την κρίση που επικρατεί στη χώρα, η μακροχρόνια μίσθωση παραμένει ο πιο συμφέρων τρόπος απόκτησης-χρήσης αυτοκινήτου και έχει επηρεαστεί πολύ λιγότερο από την αγορά του αυτοκινήτου. Ούτως ή άλλως τα φορολογικά πλεονεκτήματα που υπάρχουν στην Ελλάδα δεν υπάρχουν στο εξωτερικό. Σε κάθε περίπτωση όμως, βασικό πλεονέκτημα παραμένει η συνολική εξυπηρέτηση του πελάτη σε ό,τι αφορά στη χρήση του αυτοκινήτου του. Σημαντικό όφελος για τον πελάτη είναι το γεγονός ότι δεν εκταμιεύει κεφάλαια για την απόκτηση αυτοκινήτων και όλες οι δαπάνες που ακολουθούν τη χρήση των αυτοκινήτων είναι προγραμματισμένες και συμπεριλαμβάνονται σε ένα μηνιαίο μίσθωμα.
Τέλος, οι πελάτες της Εmporiki Rent επωφελούνται των εταιρικών εκπτώσεων που πετυχαίνουμε λόγω μεγεθών και τις οποίες μεταφέρουμε στους πελάτες μας.

Ποιο είναι το επαγγελματικό σας «στοίχημα»;

Το κύριο «στοίχημα» είναι να γίνουμε η νούμερο ένα εταιρεία στην παροχή μακροχρόνιας μίσθωσης στην αγορά. Μεγάλο στοίχημα όμως παραμένει η βιώσιμη, υγιής ανάπτυξη και η εξέλιξη της εταιρείας.

WHO IS WHO

Ο Alain Bulbulyan είναι πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και διευθύνων σύμβουλος της Emporiki Rent, καθώς επίσης κατέχει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου στην Emporiki Credicom Τράπεζα από το Μάιο του 2009. Έχει σπουδάσει Οικονομικά και Διεθνείς Σχέσεις και έχει εργαστεί στη Sofinco για περισσότερα από 12 χρόνια.
Με τη συγχώνευση των εταιρειών Sofinco και Finaref, που πραγματοποιήθηκε την 1η Απριλίου 2010, δημιουργήθηκε η Crédit Agricole Consumer Finance, που κατέχει μια από τις ηγετικές θέσεις παγκοσμίως στην καταναλωτική πίστη.
Η Crédit Agricole Consumer Finance είναι εξειδικευμένη εταιρεία στην καταναλωτική πίστη του Ομίλου Crédit Agricole, που προωθεί μια πλήρη γκάμα προϊόντων και σχετικών υπηρεσιών στη Γαλλία, μέσω των Sofinco και Finaref, που έχουν παραμείνει ως εμπορικά σήματα και στις διεθνείς αγορές αντίστοιχα, μέσω των θυγατρικών της εταιρειών. Κατά τη διάρκεια της 20ετούς επαγγελματικής του πορείας στο χρηματοοικονομικό τομέα, συνέβαλε με αξιοσημείωτα αποτελέσματα στην ανάπτυξη, διεύρυνση και κερδοφορία των διευθύνσεων των οποίων προΐστατο, καθώς επίσης στην επέκταση των δραστηριοτήτων του Ομίλου σε νέες αγορές, όπως αυτή της Κίνας.