To site χρησιμοποιεί cookies. Επιλέγοντας “Αποδοχή”, σημαίνει ότι συμφωνείτε με την χρήση των cookies όπως αναγράφεται στους όρους πολιτικής.
ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES

Ε.Ρ.Τ. ΑΕ: Έσοδα 176,35 εκατ. ευρώ στην χρήση 2014

Ε.Ρ.Τ. ΑΕ: Έσοδα 176,35 εκατ. ευρώ στην χρήση 2014
Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για τη πρώτη υπερδωδεκάμηνη εταιρική χρήση (από 10/10/2013 έως 31/12/2014) ανήλθε στο ποσό των 176.356 χιλ. ευρώ.

Τα έσοδα από το ανταποδοτικό τέλος, ύψους 166.585 χιλ. ευρώ αφορούν την περίοδο 1.1.-31.12.2014, ενώ τα έσοδα από διαφήμιση ύψους 9.771 χιλ. ευρώ αφορούν την περίοδο από την εκπομπή σήματος της Εταιρείας 5.5.2014 έως την 31.12.2014. Τα λοιπά έσοδα διαμορφώθηκαν στο ποσό των 46 χιλ. ευρώ.

Το σύνολο των δαπανών της εταιρείας για την κλειόμενη χρήση ανήλθε στο ποσό των 63.552 χιλ. ευρώ. Τα χρηματοοικονομικά έσοδα ανήλθαν σε 583 χιλ. ευρώ ενώ τα συναφή με αυτά έξοδα ανήλθαν σε 29 χιλ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα (κέρδη) προ φόρων της χρήσης ανήλθαν σε 113.404 χιλ. ευρώ, ενώ μετά από φόρους ανήλθαν στα 81.149 χιλ. ευρώ.

Το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού ανήλθε την 31.12.2014 σε 301.348 χιλ. ευρώ, αναλυόμενα σε μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία 158.355 χιλ. ευρώ και σε κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία 142.993 χιλ. ευρώ.

Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονται την 31.12.2014 σε 36 χιλ. ευρώ, ενώ οι βραχυπρόθεσμες σε 69.623 χιλ. ευρώ.

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας την 31.12.2014 διαμορφώνεται σε 231.688 χιλ. ευρώ.

Οι Λειτουργικές ταμειακές Ροές της Εταιρείας ανήλθαν σε 82.231 χιλ. ευρώ μειούμενες κατά 31.781 χιλ. ευρώ για επενδυτικές δραστηριότητες και 4.950 χιλ. ευρώ για χρηματοδοτικές δραστηριότητες διαμορφώνοντας τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας σε 55.400 χιλ. ευρώ την 31.12.2014.

Να σημειωθεί ότι η Εταιρεία ιδρύθηκε με το Ν.4173/2013 (ΦΕΚ Α’ 169/26.7.2013) ως «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ» και διακριτικό τίτλο Ν.Ε.Ρ.Ι.Τ. A.E. Με το Ν. 4324/2015 (ΦΕΚ Α´ 44/29.4.2015) μετονομάστηκε σε «ΕΛΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ» και διακριτικό τίτλο «Ε.Ρ.Τ ΑΕ». Η έγκριση του καταστατικού της δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 2308/16.9.2013.