To site χρησιμοποιεί cookies. Επιλέγοντας “Αποδοχή”, σημαίνει ότι συμφωνείτε με την χρήση των cookies όπως αναγράφεται στους όρους πολιτικής.
ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES
Menu

ΕΔΕΕ: Ζητά επαναφορά διαφάνειας στην προβολή δημοσίου

ΕΔΕΕ: Ζητά επαναφορά διαφάνειας στην προβολή δημοσίου

Αίτημα επαναφοράς των προβλέψεων διαφάνειας στη διαφημιστική προβολή του Δημοσίου απευθύνει ο Πρόεδρος της ΕΔΕΕ, Μανόλης Παπαπολύζος με επιστολή του προς τους Υπουργούς κκ. Γιάννη Δραγασάκη και Νίκο Παππά.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή: «Με δική σας τροπολογία, η οποία ψηφίστηκε ως άρθρο 81 του N.4582/2018, καταργήσατε αιφνίδια – και αναδρομικά από το 2016 – δύο προβλέψεις διαφάνειας και ποιότητας στους διαγωνισμούς για τη διαφημιστική προβολή του Δημοσίου, χωρίς αιτιολόγηση, αλλά με μόνη αναφορά τη συμμόρφωση προς το Ν.4412/2016, ο οποίος ρυθμίζει τις δημόσιες συμβάσεις κατά τις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ.

Επειδή μάς είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι η Κυβέρνησή σας κατάργησε συνειδητά δικλίδες διαφάνειας, δεν μπορούμε παρά να υποθέσουμε ότι αυτό συνέβη εκ παραδρομής και με κεκτημένη ταχύτητα συμμόρφωσης σε ένα νόμο που ουδόλως εμποδίζει ή αναιρεί τις παρακάτω πρόνοιες:

1. Συμμετοχή εκπροσώπου της ΕΔΕΕ, ως εμπειρογνώμονα χωρίς δικαίωμα ψήφου, στις Επιτροπές Αξιολόγησης, χωρίς κόστος για το Δημόσιο. Από το 1997 μέχρι σήμερα, δεκάδες επαγγελματίες του κλάδου μας έχουν προσφέρει το χρόνο και την εμπειρία τους σε εκατοντάδες διαγωνισμούς, προκειμένου να βοηθήσουν τους δημόσιους λειτουργούς στην ορθή αξιολόγηση των τεχνικών, κυρίως, προσφορών για διαφημιστικές υπηρεσίες. Ένα αντικείμενο σύνθετο, πολυδιάστατο, το οποίο απαιτεί ειδική τεχνογνωσία. Ουδέποτε, φορέας του Δημοσίου, εξέφρασε οποιοδήποτε παράπονο για τη συνεργασία, ενώ αντίθετα οι περισσότεροι φορείς ζητούν εκπρόσωπο επειδή, ακριβώς, διευκολύνεται το έργο τους.

2. Υποχρέωση πιστοποίησης υποψήφιων αναδόχων κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435/2009 «Υπηρεσίες επικοινωνίας – Απαιτήσεις για παρόχους» Αυτή η πρόβλεψη αποτέλεσε πανευρωπαϊκή καινοτομία το 2008, οπότε ψηφίστηκε, ως αντικατάσταση του παλαιότερου Μητρώου Διαφημιστών του Δημοσίου της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης. Η ΕΔΕΕ, μαζί με άλλους φορείς διέθεσε σημαντικούς ανθρώπινους πόρους, συνεργαζόμενη με τον ΕΛΟΤ, προκειμένου να εκδοθεί το παραπάνω πρότυπο. Με βάση αυτό, ένας υποψήφιος ανάδοχος αποδεικνύει στο Δημόσιο ότι όντως έχει την επαγγελματική και οργανωτική επάρκεια να αναλάβει και να εκτελέσει ένα έργο επικοινωνίας. Οι εταιρείες επικοινωνίας συμμορφώθηκαν πλήρως, ενώ το Δημόσιο διασφαλίζει ότι δεν συναλλάσσεται με ευκαιριακούς υποψηφίους, οι οποίοι χρησιμοποιούν τη διαφήμιση ως πάρεργο, προκειμένου να ωφεληθούν από δημόσια κονδύλια.

Για τον κλάδο μας, καμία από τις παραπάνω ρυθμίσεις δεν συνδέεται με επιχειρηματικό όφελος. Αντίθετα, απαιτείται χρονική δέσμευση για τα στελέχη και οικονομικό κόστος για τις εταιρίες. Τέτοιες ρυθμίσεις, όμως, συμβάλλουν στην ομαλή συνεργασία μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και καταδεικνύουν τη σοβαρότητα στην αντιμετώπιση του επαγγελματικού μας αντικειμένου εκ μέρους του Κράτους, με ένα τρόπο σύγχρονο και διαφανή. Επαναλαμβάνουμε δε, ότι όχι μόνο δεν βρίσκονται σε αντίθεση τα παραπάνω με το περιεχόμενο του Ν.4412, αλλά αντίθετα υπάρχουν περιπτώσεις όπου ρητά προβλέπεται αυξημένη συμμετοχή εξειδικευμένων επαγγελματιών στις επιτροπές, σε περιπτώσεις ανάθεσης έργων όπως, για παράδειγμα, οι μελέτες. 

Με αυτό το σκεπτικό, σας καλούμε να επαναφέρετε νομοθετικά την ισχύ των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 5 του Π.Δ.261/1997.

Παρακαλούμε για την έγκαιρη απάντησή σας στην επιστολή αυτή, η οποία κοινοποιείται σε ενδιαφερόμενους φορείς και στις εταιρείες – μέλη μας, για λόγους διαφάνειας και ενημέρωσης της αγοράς που εκπροσωπούμε».


TAGS: ΕΔΕΕ