To site χρησιμοποιεί cookies. Επιλέγοντας “Αποδοχή”, σημαίνει ότι συμφωνείτε με την χρήση των cookies όπως αναγράφεται στους όρους πολιτικής.
ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES

Επιστολή της ΕΔΕΕ στον ΟΠΑΠ

Επιστολή της ΕΔΕΕ στον ΟΠΑΠ
Επιστολή της ΕΔΕΕ στον ΟΠΑΠ

Μάλιστα, η Ένωση υπενθυμίζει στον ΟΠΑΠ το γεγονός πως ανάλογα αιτήματα στο παρελθόν, έχουν αγνοηθεί. Το κείμενο της επιστολής, που υπογράφει ο πρόεδρος Δημήτρης Μαύρος, είναι το ακόλουθο:

Αξιότιμε κύριε Σπανουδάκη,
Θέμα: Πιθανός Διαγωνισμός ΟΠΑΠ για νέα διαφημιστική εταιρία

Δημοσιεύθηκε πρόσφατα στον τύπο ότι, μετά την αίτηση υπαγωγής στις ρυθμίσεις του άρθρου 99, μιας εκ των διαφημιστικών εταιριών με τις οποίες συνεργάζεστε, ο φορέας σας θα προβεί σε διαγωνισμό για νέο συνεργάτη. Όπως γνωρίζετε, οι διαγωνισμοί του ΟΠΑΠ, ως εκ των κορυφαίων σε όγκο διαφημιζόμενου και μάλιστα με κρατική συμμετοχή, αποτελούν αντικείμενο ενδιαφέροντος της Ένωσής μας, ως θεσμικού εκπροσώπου του κλάδου της Διαφήμισης και Επικοινωνίας στη χώρα. Δεδομένου ότι στον τελευταίο διαγωνισμό σας, το 2010, η ΕΔΕΕ είχε αναγκαστεί να παρέμβει προκειμένου να διασφαλίσει την αμοιβαία τήρηση των καλών πρακτικών της αγοράς και κανένα από τα αιτήματά μας δεν είχε τύχει ανταπόκρισης από την πλευρά σας, θα θέλαμε έγκαιρα να θέσουμε και πάλι στην προσοχή σας την ανάγκη τήρησης των εξής αρχών:

1. Ο διαφημιζόμενος οφείλει να φροντίζει ώστε οι συμμετέχουσες διαφημιστικές εταιρίες να υποβάλονται στο μικρότερο δυνατό λειτουργικό κόστος, για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. Αυτό σημαίνει ότι η απαίτηση προσκόμισης τυπικών δικαιολογητικών σε εξαντλητικό βαθμό και μάλιστα για ένα φορέα που προβάλλει το
χαρακτήρα του ως ιδιωτικού, θα πρέπει να αναθεωρηθεί, ώστε να εξυπηρετεί τις βασικές και θεμελιώδεις προδιαγραφές ικανότητας και αξιοπιστίας των συμμετεχόντων και μόνο.

2. Ο διαφημιζόμενος θα πρέπει να φροντίζει ώστε οι συμμετέχουσες εταιρίες να λαμβάνουν πλήρη και ίση ενημέρωση, πριν, κατά τη διάρκεια και με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού. Αυτό σημαίνει ότι, πέραν της προφανούς ανάγκης για ένα πλήρες brief, οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα ίσης πληροφόρησης για την αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών τους, όπως προκύπτει από το σύστημα βαθμολόγησης που υιοθετείτε. Εδώ, πρέπει να σημειώσουμε ότι για την ΕΔΕΕ ήταν εξαιρετικά δυσάρεστη, αν και επιβεβλημένη, η δικαστική παρέμβασή μας υπέρ εταιριών – Μελών μας, ώστε αυτές να επιτύχουν γνωστοποίηση της βαθμολογίας τους στον τελευταίο διαγωνισμό.

3. Ο διαφημιζόμενος οφείλει να προβλέπει ένα σαφές σύστημα αμοιβής για τις υπηρεσίες που πρόκειται να αγοράσει. Ειδικά η αναφορά σε ελάχιστη μηνιαία αμοιβή των 500 ευρώ, σύμφωνα με την τελευταία σας προκήρυξη, θεωρούμε ότι πρέπει να αναθεωρηθεί. Κάθε διαφημιζόμενος, πρέπει να αμείβει αυτόνομα τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης του λογαριασμού του (creative & media) και το ως άνω ποσόν, έστω και ως ελάχιστη ένδειξη, μακράν απέχει από το να αντιπροσωπεύει αυτόνομη αμοιβή. Πολύ περισσότερο, η αμοιβή της διαφημιστικής εταιρίας δεν πρέπει να μετακυλίεται εμμέσως στη μέγιστη επιβράβευση έως 9.9% που προβλέπει ο νόμος 2328 και η οποία, όπως γνωρίζετε, δεν αφορά συγκεκριμένο διαφημιζόμενο, αλλά συναρτάται με το συνολικό κύκλο εργασιών της διαφημιστικής εταιρίας ή media shop ανά Μέσον. Είμαστε στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε και να προτείνουμε διαφορετικά μοντέλα αμοιβής, που υπάρχουν ως καλές πρακτικές στην Ελλάδα και την Ευρώπη, στη βάση των οποίων μπορούν οι συμμετέχοντες να διαγωνισθούν.

4. Η αμοιβή συμμετοχής σε διαγωνισμό (γνωστή ως pitch fee) είναι επίσης μια διεθνής πρακτική, η οποία λειτουργεί ως ελάχιστη αποζημίωση για μέρος του λειτουργικού κόστους συν κόστος τρίτων, στο οποίο υποβάλλονται οι υποψήφιοι ανάδοχοι προκειμένου να αναπτύξουν στρατηγικές και δημιουργικές ιδέες, γεγονός που χτίζει μια καλώς νοούμενη συσσωρευμένη εμπειρία για το διαφημιζόμενο. Το μέσο κόστος μιας διαφημιστικής εταιρίας, προκειμένου να συμμετάσχει σε ένα διαγωνισμό των προδιαγραφών του Οργανισμού σας ανέρχεται σε 30.000 ευρώ. Η πρότασή μας είναι να προβλέψετε μια αποζημίωση της τάξεως των 10.000 ευρώ ανά εταιρία, πλην του τελικού αναδόχου, για τους υποψηφίους που θα συγκεντρώσουν βαθμολογία άνω του μέσου όρου. Η τελευταία δικλείδα σας «προστατεύει» από τυχόν συμμετοχές οι οποίες δεν θα έχουν την απαιτούμενη επένδυση και προσπάθεια για την επικοινωνία σας. Επιπλέον, δεν αποτελεί πραγματικό κόστος για τον ΟΠΑΠ, αντίθετα επιβεβαιώνει τη δέσμευσή σας στις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η οποία προφανώς περιλαμβάνει την αντιμετώπιση των προμηθευτών σας εν γένει. Με πνεύμα καλής συνεργασίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης, βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για παροχή τεχνογνωσίας και γνώμης ως προς την ανάπτυξη της προκήρυξής σας, για θέματα τα οποία ουδόλως έχουν να κάνουν με τον Κανονισμό Προμηθειών του φορέα σας, αλλά με τη διασφάλιση όλων εκείνων των προϋποθέσεων που προάγουν αμοιβαία τα συμφέροντα του ΟΠΑΠ και του κλάδου που εκπροσωπούμε.

Η επιστολή αυτή κοινοποιείται στα Μέλη μας για ενημέρωσή τους, καθώς και στο Σύνδεσμο Διαφημιζομένων Ελλάδος, του οποίου αποτελείτε Μέλος και ο οποίος έχει εκδώσει από κοινού με την ΕΔΕΕ το κείμενο «Οδηγίες για τη Σχέση Πελάτη-Εταιρίας Επικοινωνίας και Καλές Πρακτικές στους Διαγωνισμούς του Ιδιωτικού Τομέα».

Με εκτίμηση,
Για το ΔΣ ΕΔΕΕ

Δημήτρης Γ. Μαύρος
Πρόεδρος