To site χρησιμοποιεί cookies. Επιλέγοντας “Αποδοχή”, σημαίνει ότι συμφωνείτε με την χρήση των cookies όπως αναγράφεται στους όρους πολιτικής.
ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES
Menu

Nέο spec 4,96 εκατ. ευρώ για τηλεοπτική καμπάνια εμβολιασμού

Nέο spec 4,96 εκατ. ευρώ για τηλεοπτική καμπάνια εμβολιασμού
Γράφει ο Δημήτρης Τσουκαλάς

Νέο spec για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της εθνικής εκστρατείας  επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών για τις δράσεις που αφορούν τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού covid-19 αποφάσισε να τρέξει το Υπουργείο Υγείας. Η καμπάνια, μάλιστα, θα έχει budget 4,96 εκατ ευρώ, θα τρέξει σε κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας και όπως φαίνεται θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους.

Πρόσκληση σε 5 agencies

Σε ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ την προηγούμενη εβδομάδα και υπογράφουν ο Υπουργός Υγείας Αθανάσιος Πλεύρης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης γίνεται λόγος για «κατεπείγουσα ανάγκη οργανωμένης και στοχευμένης ενημέρωσης του κοινού για θέματα που άπτονται της προστασίας της δημόσιας υγείας και ιδίως την ανάγκη διαμόρφωσης θετικής πεποίθησης και ενεργού συμμετοχής των πολιτών στον εμβολιασμό έναντι του COVID-19" και «επιτακτική ανάγκη ανάθεσης σε κατεπείγουσα βάση υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης σε εταιρία εγνωσμένου κύρους που δραστηριοποιείται στη σχετική αγορά και άμεσης διενέργειας εκστρατείας επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών για την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των πολιτών στο εμβολιασμό έναντι του COVID-19»

Για τον σκοπό αυτό έχει δεσμευτεί ποσό ύψους 4,96 εκατ. ευρώ (4 εκατ. για τη εκστρατεία και 960 χιλιάδες ΦΠΑ) σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του  Υπουργείου Υγείας οικ. έτους 2021,

Όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις η ανάθεση της παροχής της υπηρεσίας επικοινωνίας και ενημέρωσης σε ανάδοχο θα πραγματοποιηθεί από την Τριμελή Επιτροπή Οργάνωσης της Εθνικής Εκστρατείας, η οποία όπως σημειώνεται στην ΚΥΑ θα απευθύνει πρόσκληση σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση «σε πέντε (5) τουλάχιστον οικονομικούς φορείς εγνωσμένου κύρους σε σχέση με το αντικείμενο της υπό σύναψη σύμβασης, φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες διαφήμισης και επικοινωνίας για την υποβολή προσφοράς». Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής και όπως αναφέρεται «η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, με έναρξη ισχύος από την ημερομηνία υπογραφής της».


Τι περιλαμβάνει η εκστρατεία
Σύμφωνα με την ΚΥΑ, η εκπόνηση σχεδίου εκστρατείας περιλαμβάνει:
α) το σχεδιασμό, οργάνωση της επικοινωνιακής στρατηγικής, της τοποθέτησης, του χρόνου προβολής και του τρόπου προβολής σε τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας «κατά παρέκκλιση ειδικότερων διατάξεων που αφορούν στη μετάδοση των σχετικών μηνυμάτων από αυτά»
β) Τη διαμόρφωση του σχεδιασμού της επικοινωνιακής στρατηγικής και την τοποθέτηση σε τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας με την ενδεδειγμένη παραμετροποίηση που αφορά όλες τις ομάδες αποδεκτών

Πώς θα πληρωθούν τα κανάλια

Η ΚΥΑ ορίζει επίσης πως η πληρωμή προς τους τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας διενεργείται από την αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σε συνεργασία με την Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Υγείας. Συγκεκριμένα,ο ο ανάδοχος γνωστοποιεί στη Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Υγείας και τo Αυτοτελές Τμήμα Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας αναλυτικό κατάλογο φορέων που θα προβάλλουν τα μηνύματα της εκστρατείας, με πλήρη στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας τους (Διεύθυνση, νόμιμο εκπρόσωπο, ΑΦΜ, τηλέφωνα επικοινωνίας). Περαιτέρω κοινοποιεί στο Υπουργείο Υγείας το πλάνο διαφημιστικής προβολής, τη λίστα των τηλεοπτικών σταθμών πανελλαδικής εμβέλειας, που το υλοποιούν ανά μήνα, τα στοιχεία προβολής των μηνυμάτων της εκστρατείας για τον μήνα αυτό, ήτοι τα αποδεικτικά υλοποίησης της διαφημιστικής προβολής (αποδεικτικά τηλεοπτικής προ-
βολής σε σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας), καθώς και λίστα με το ποσό προς πληρωμή προς τους τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας για τη διενεργηθείσα διαφημιστική προβολή. Στην συνέχεια η Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Υγείας διενεργεί όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να ολοκληρωθεί η πληρωμή