To site χρησιμοποιεί cookies. Επιλέγοντας “Αποδοχή”, σημαίνει ότι συμφωνείτε με την χρήση των cookies όπως αναγράφεται στους όρους πολιτικής.
ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES
Menu

Στις Βρυξέλλες… διασύρεται ο ειδικός φόρος τηλεόρασης

Στις Βρυξέλλες… διασύρεται ο ειδικός φόρος τηλεόρασης
Στις Βρυξέλλες… διασύρεται ο ειδικός φόρος τηλεόρασης

Γράφει η ΣΟΝΙΑ ΧΑΪΜΑΝΤΑ

Η πίεση, μάλιστα, μέσω Βρυξελλών είναι εξαιρετικά έντονη μετά και τη δεύτερη κρούση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών (www.acte.be), μέλος της οποίας είναι η δική μας Ένωση Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας, η οποία απέστειλε επιστολή προς την Κομισιόν ζητώντας να εξεταστεί επειγόντως κατά πόσο ο νέος 20% φόρος που επιβλήθηκε στα κανάλια, είναι συμβατός προς την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το φόρο εισηγήθηκε η Κυβέρνηση ως μέρος ενός πακέ- του μέτρων που αναγγέλθηκαν με στόχο τη σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας. Αυτός ο πρόσθετος φόρος, που θα ισχύσει από 1η Οκτωβρίου και θα επιβληθεί στα έσοδα από τις διαφημίσεις και όχι στα κέρδη, θα επιβαρύνει τα διαφημιστικά έσοδα σε βαθμό πρωτόγνωρο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΦΠΑ είναι 23% και το πρόσθετο αγγελιόσημο υπέρ των συνταξιοδοτικών ταμείων των δημοσιογράφων είναι 21,5%, η συνολική φορολόγηση της τηλεοπτικής διαφήμισης φτάνει το 64, 5% -προτού επιβληθεί ο εταιρικός φόρος εισοδήματος.

Τα βασικά επιχειρήματα είναι τα εξής:

• Απειλείται η Μετάβαση στην Ψηφιακή Τηλεόραση: Όλα τα κράτη-μέλη ενθαρρύνονται να καταργήσουν τις αναλογικές επίγειες μεταδόσεις μέσα στο 2010. Πρόσφατα η Ελλάδα υιοθέτησε μια στρατηγική για την κατάργηση της αναλογικής επίγειας τηλεόρασης μέχρι το 2012. Ωστόσο, αυτό το εγχείρημα κοστίζει στους τηλεοπτικούς σταθμούς, καθώς απαιτεί να επενδύσουν πολλά εκατομμύρια ευρώ σε άδειες, τεχνολογία και περιεχόμενο. Η απρόσμενη επιβολή του νέου φόρου απειλεί να εμποδίσει την επίτευξη του στόχου που έχει θέσει η Ψηφιακή Ατζέντα της Ε.Ε. για μετάβαση στην ψηφιακή τηλεόραση μέχρι το 2012.
• Δεν γίνεται σεβαστή η αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας.
• Παρακωλύεται η ελευθερία παροχής υπηρεσιών: Είναι σαφές ότι ο φόρος θα επιβληθεί και σε ξένες επιχειρήσεις τηλεοπτικών και διαφημιστικών υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, δηλαδή μπορεί να επηρεάσει τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των κρατών-μελών. Η ACT αφενός αμφισβητεί την αναλογικότητα αυτού του μέτρου -που επιβάλλει συνολικό φόρο 64,5% πριν από τη φορολόγηση του εταιρικού εισοδήματος- και αφετέρου θεωρεί ότι πρέπει να εξεταστεί κατά πόσο το μέτρο ενδέχεται να εμποδίσει την είσοδο πολυεθνικών διαφημιζόμενων στην ελληνική αγορά.
• Ο φόρος θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις στο πρόγραμμα αποκατάστασης της ελληνικής οικονομίας: Η ACT αμφισβητεί το κατά πόσον ο νέος φόρος, ο οποίος μεροληπτεί σε βάρος του μέσου με το υψηλότερο επίπεδο επανεπένδυσης των διαφημιστικών του εσόδων στην εγχώρια οικονομία, μπορεί να συμβαδίζει με τη δέσμευση που ορίζεται στην Απόφαση 9443/10 του Συμβουλίου για τόνωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.
• Ο φόρος υποκρύπτει κρατική βοήθεια και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τους δημόσιους τηλεοπτικούς σταθμούς: 20% ειδικός φόρος επί των διαφημιστικών εσόδων δίνει ένα πλεονέκτημα στην κρατική τηλεόραση, η οποία -σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές της στην ιδιωτική τηλεόραση- θα παρουσιάσει βελτίωση της οικονομικής της κατάστασης.

Τι μέτρα προκρίνονται

Με βάση τα παραπάνω, η ACT και η Ελληνική Ένωση Τηλεοπτικών Σταθμών θεωρούν ότι είναι αναγκαίο να γίνουν τρεις κοινοποιήσεις:
• Κοινοποίηση κρατικής ενίσχυσης, η οποία ίσως κριθεί απαραίτητη σε περίπτωση που ο φόρος θεωρηθεί υποκρυπτόμενη κρατική ενίσχυση.
• Η Οδηγία της Ε.Ε. περί Διαφάνειας απαιτεί από τα κράτη-μέλη να κοινοποιούν στην Επιτροπή όλα τα νέα σχέδια τεχνικών κανονισμών. Αυτή η Οδηγία έχει επεκταθεί σε κανονισμούς που σχετίζονται με υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας. Δεδομένης της σύγκλισης που επικρατεί σήμερα στο τοπίο των ΜΜΕ, πολλές υπαρκτές ή δυνητικές υπηρεσίες στην Ελλάδα θα μπορούσαν να θεωρηθούν «υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας» και έτσι να επηρεαστούν από αυτόν το φόρο. Επομένως, ίσως απαιτείται κοινοποίηση.
• Ο φόρος πρέπει να θεωρηθεί μια αντίδραση στην κρίση λόγω του ελληνικού ελλείμματος και η Ελλάδα υποχρεούται να τον αναφέρει στην έκθεσή της προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως προβλέπει η Απόφαση 9443/10 του Συμβουλίου.