To site χρησιμοποιεί cookies. Επιλέγοντας “Αποδοχή”, σημαίνει ότι συμφωνείτε με την χρήση των cookies όπως αναγράφεται στους όρους πολιτικής.
ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES

Απάντηση της McCann για την Περ. Αττικής

Απάντηση της McCann για την Περ. Αττικής
Απάντηση της McCann για την Περ. Αττικής

Η απάντηση της διαφημιστικής εταιρείας, είναι η ακόλουθη:

Κύριοι βουλευτές,

Με συνεχιζόμενο αίσθημα απογοήτευσης, διαβάσαμε την επιστολή που απευθύνατε στον Υπουργό Τουρισμού, με αίτημα την επανεξέταση της σύμβασης. Είναι πλέον ξεκάθαρο, πως η έλλειψη στοιχειώδους γνώσης ή πιθανώς η ύπαρξη άλλων κινήτρων, σας ωθεί σε πράξεις, οι οποίες μπορεί μεν να έχουν σαν στόχο την πρόκληση βλάβης στους πολιτικούς σας αντιπάλους αλλά ως αποτέλεσμα τελικά, έχουν την καθυστέρηση της προβολής της χώρας μας στο εξωτερικό, προξενώντας τεράστια βλάβη στο εθνικό μας προϊόν, τον τουρισμό.

Είναι ανεύθυνο, προκλητικό και ανήθικο, να καταγγέλλεται ως σκανδαλώδης μια σύμβαση για την προβολή της χώρας μας, όταν:
α) Το πρόγραμμα προκηρύχθηκε το 2009 επί Νέας Δημοκρατίας, με την έγκριση του τότε Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου Τουρισμού, Δρ. Εμμανουήλ Αλεξανδράκη, ο οποίος όχι μόνο ενέκρινε την αναγκαιότητα προβολής της Περιφέρειας, αλλά και τα συγκεκριμένα κονδύλια της προκήρυξης, κάνοντας σύσταση (η οποία υιοθετήθηκε από την Περιφέρεια) για την αύξηση των κονδυλιών στην ενότητα ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ.

β) Το πρόγραμμα προκηρύχθηκε και κατακυρώθηκε σε διεθνή διαγωνισμό αντίθεσης, όπου η εταιρεία μας, McCann Erickson αναδείχθηκε ανάδοχος, αφού μειοδότησε στην οικονομική προσφορά. Η ανάθεση του έργου στην εταιρεία μας, έγινε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση της Αττικής πριν την ανάληψη των καθηκόντων του κου Σγουρού.

γ) Η διαδικασία ελέγχου της αποτελεσματικής ή όχι δαπάνης των κονδυλίων δεν γίνεται με την παραπλανητική παραβολή κονδυλίων που αναφέρετε στην επιστολή σας προς την Υπουργό (χωρίς βέβαια να παραβάλετε μαζί και τις ποικίλες δράσεις στις οποίες αφορούν). Η διαδικασία ελέγχου, όπως ορίζει ο νόμος, είναι η διακήρυξη του έργου, η ανάδειξη του αναδόχου με τη συμφερότερη προσφορά, ο έλεγχος των πρακτικών και των συμβάσεων από το Ανώτατο Ελεγκτικό Συνέδριο και η κατακύρωση του έργου, διαδικασία η οποία τηρήθηκε στο ακέραιο και μάλιστα, χωρίς την υποβολή οποιασδήποτε ένστασης από ανταγωνίστρια εταιρεία.

δ) Στο διαγωνισμό συμμετείχαν 7 εταιρείες, καταθέτοντας τεχνικές και οικονομικές προσφορές για τις δράσεις που προκηρύχθηκαν και η σύγκριση των οικονομικών προσφορών μεταξύ των 7 εταιρειών, κατέδειξε την εταιρεία μας ως μειοδότη.

Επιπλέον, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε πως η καθ\' ύλην αρμόδια για τη συνεργασία με την εταιρεία μας είναι η Αναθέτουσα Αρχή, δηλαδή η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής και όχι η κα Ροκοφύλλου, όπως αναφέρεται στην επιστολή σας, η παραίτηση της οποίας ουδόλως μας αφορά. Τέλος, υπενθυμίζουμε πως το εν λόγω κονδύλι προβολής της Περιφέρειας Αττικής χρηματοδοτείται από κοινοτικούς πόρους ΕΣΠΑ και δεν μπορεί να κατευθυνθεί σε άλλες δράσεις, παρά μόνο για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας.

Κύριοι βουλευτές,

Ο επιχειρηματικός κόσμος, αλλά και η κοινωνία παρακολουθούν ανήσυχοι μέρος της πολιτικής σκηνής να συνεχίζει να θυσιάζει το εθνικό συμφέρον στο βωμό της μικροπολιτικής αντιπαράθεσης. Να είστε βέβαιοι πως οι υγιείς επιχειρηματικές δυνάμεις αυτής της χώρας, αλλά και η κοινωνία, θα αντιδράσουν με όλα τα νόμιμα μέσα για την προάσπιση των θεμιτών τους συμφερόντων αλλά και την προάσπιση του επιχειρηματικού μέλλοντος του τουρισμού και της χώρας.

Είμαστε βέβαιοι πως η Υπουργός Τουρισμού, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα προβολής της Ελλάδας, με την απάντησή της, θα δώσει ένα τέλος σε αυτήν τη μικροπολιτική αντιπαράθεση, προωθώντας τάχιστα την εκτέλεση του προγράμματος αυτού, που τόσο πολύ το έχει ανάγκη ο τουρισμός και η χώρα μας.   

TAGS: Latest news