To site χρησιμοποιεί cookies. Επιλέγοντας “Αποδοχή”, σημαίνει ότι συμφωνείτε με την χρήση των cookies όπως αναγράφεται στους όρους πολιτικής.
ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES
Menu

Η απάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Η απάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
Η απάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Πιο συγκεκριμένα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, σε ανακοίνωσή του, παρέχει λεπτομέρειες για τον διαγωνισμό δημοσιότητας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», μέσω της ακόλουθης ανακοίνωσης:    

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων/Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών - Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ, σχετικά με την από 28/11/11 Ανακοίνωση του Εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας για την προώθηση των διαδικασιών διαγωνισμού δημοσιότητας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», ενημερώνει για τα παρακάτω:

1. Η υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και δημοσιότητας σχετικά με τις παρεμβάσεις του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), αποτελεί υποχρέωση της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος, όπως αυτή απορρέει από τους Κανονισμούς (ΕΚ) 1698/2005 και 1974/2006 και την Εθνική Νομοθεσία, αλλά και απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή και επιτυχή υλοποίηση του ΠΑΑ. Στο πλαίσιο αυτής της κανονιστικής υποχρέωσης, προγραμματίστηκαν τρεις ανοικτοί διαγωνισμοί προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες και η ξεχωριστή φύση των μέτρων, που περιλαμβάνονται σε κάθε Άξονα του ΠΑΑ.

2. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ προκήρυξε Ανοικτούς Διεθνείς Διαγωνισμούς για τη Δημοσιότητα του Προγράμματος ως εξής:  

i. «Σύμβουλος Δημοσιότητας για τις δράσεις των Αξόνων 1, 3 & 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013», προϋπολογισμού 1.056.910,50€,

ii. «Σύμβουλος Δημοσιότητας για τις δράσεις του Άξονα 2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013», προϋπολογισμού 569.105,60€,

iii. «Σύμβουλος Δημοσιότητας για την υλοποίηση Προγράμματος Προωθητικών Ενεργειών για την προβολή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013», προϋπολογισμού 813.008,13€.

Η απόφαση διενέργειας των διαγωνισμών υπεγράφη από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, στις 5/5/2011 και η δημοσίευσή τους έγινε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι προκηρύξεις εστάλησαν για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των ΕΚ (ΕΕΕΚ) στις 6/5/2011.

Περιλήψεις των προκηρύξεων δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 13/5/2011, στον Ημερήσιο τύπο στις 31/5/2011 και 1/6/2011 (Ελεύθερος Τύπος, Καθημερινή, Κέρδος, Ελευθεροτυπία, Ημερησία, Ναυτεμπορική, Τα Νέα, Έθνος) και στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ.

3. Τα έργα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) κατά 75% και από Εθνικούς Πόρους κατά 25%, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό Τεχνικής Βοήθειας για τη δημοσιότητα του Προγράμματος.

4. Η υποβολή προσφορών πραγματοποιήθηκε την 30η Ιουνίου 2011, η οποία είχε εξ’ αρχής ορισθεί ως καταληκτική ημερομηνία και υποβλήθηκαν για το:

- Σύμβουλος Δημοσιότητας για τον Άξονα 1, 3 και 4: υποβλήθηκε μία πρόταση,

για το

- Σύμβουλος Δημοσιότητας για τον Άξονα 2: υποβλήθηκαν 3 προτάσεις

και για το

- Σύμβουλος Δημοσιότητας για τις προωθητικές ενέργειες: υποβλήθηκαν 3 προτάσεις.

Οι ανοικτοί διαγωνισμοί στο παρόν χρονικό σημείο βρίσκονται στο στάδιο ολοκλήρωσης της αξιολόγησης από Επιτροπές -στις οποίες συμμετέχουν και εκπρόσωποι της Ένωσης Διαφημιστικών Εταιριών Ελλάδας- ακολουθώντας την προβλεπόμενη εκ του νόμου διαδικασία.


Επιστολή από την Choose

Νωρίτερα, είχε φροντίσει να πάρει θέση η Choose, η οποία με επιστολή της, διευκρινίζει πως η προσφορά για το διαγωνισμό έχει κατατεθεί από Ένωση Εταιρειών, που απαρτίζεται από τις Choose και attp, αλλά και τις Mindshare, Αlternative και Karamella σαν υπεργολάβους. Ακόμη επισημαίνεται πως «η προκήρυξη του εν λόγω δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού ακολούθησε όλες τις προβλεπόμενες εκ της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας διαδικασίες», ενώ τονίζεται πως «το γεγονός πως τελικά μόνο η Ένωση Εταιρειών μας υπέβαλε σχετική προσφορά, καταδεικνύει με ενάργεια τόσο τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που διέρχεται η διαφημιστική αγορά, όσο και το ιδιαίτερα απαιτητικό αντικείμενο του προκηρηχθέντος έργου, στο οποίο μόνο με συνεργασία περισσοτέρων εταιρικών σχημάτων θα μπορούσε κάποιος υποψήφιος να ανταποκριθεί». Επίσης, αναφέρεται πως μόνη επιθυμία της κοινοπραξίας είναι να πραγματοποιηθεί και η αποσφράγιση της τεχνικής προσφοράς και να επιτραπεί η περαιτέρω συνέχιση του διαγωνισμού εάν αυτή κριθεί πως ανταποκρίνεται στις προβλέψεις της διακήρυξης. Μάλιστα, για το συγκεκριμένο λόγο η Choose σημειώνει πως έχει απευθύνει σχετική επιστολή στην Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού. Σε αυτό το πλαίσιο η Choose ζητάει από τον κ. Μιχελάκη να αποφεύγει κρίσεις που «δεν εδράζονται στην πραγματικότητα» και υπογραμμίζει πως «παράκλησή μας είναι να κριθεί η προσφορά μας επι της ουσίας».