To site χρησιμοποιεί cookies. Επιλέγοντας “Αποδοχή”, σημαίνει ότι συμφωνείτε με την χρήση των cookies όπως αναγράφεται στους όρους πολιτικής.
ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES

Στήριξη στην αύξηση της εξωστρέφειας

Στήριξη στην αύξηση της εξωστρέφειας

Του Δημήτρη Τσουκαλά

Μπορείτε να μας «συστήσετε» τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων; Πότε ιδρύθηκε, ποιο είναι το αντικείμενό του και πώς συμβάλλει στο μεγάλο στοίχημα της «εξωστρέφειας» για την ελληνική οικονομία;


Ο Οργανισμός ιδρύθηκε με το Νόμο 1796/1988, είναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο με 3ετή θητεία οριζόμενο από τον εποπτεύοντα υπουργό Ανάπτυξης. Επίσης, θα πρέπει να τονίσουμε ότι δεν επιχορηγείται ούτε από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ούτε από το ΠΔΕ, αλλά έχει πλήρη οικονομική αυτοτέλεια και καλύπτει με τους δικούς του πόρους όλα τα λειτουργικά του έξοδα, καθώς και τις αποζημιώσεις που συνδέονται με τις ασφαλιζόμενες βραχυπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις.

Σήμερα πλέον αναγνωρίζουν, πολιτική ηγεσία και επιχειρηματικός κόσμος, ότι η δυναμική ανάπτυξη της «εξωστρέφειας» της ελληνικής οικονομίας αποτελεί το καλύτερο όπλο για την έξοδο της χώρας μας από την οικονομική κρίση των τελευταίων ετών. Και όταν λέμε «εξωστρέφεια», δεν εννοούμε μόνο την προώθηση των ελληνικών εξαγωγικών αγαθών και υπηρεσιών, αλλά και την κατασκευή τεχνικών έργων από ελληνικές εταιρείες στο εξωτερικό, καθώς και τις άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό που πραγματοποιούν Έλληνες επενδυτές.

Όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες στο εξωτερικό, ο Οργανισμός τις ασφαλίζει έναντι των οιωνδήποτε εμπορικών και πολιτικών κινδύνων. Με αυτόν τον τρόπο ο ΟΑΕΠ συμβάλλει αποτελεσματικά στην αύξηση της «εξωστρέφειας» της ελληνικής οικονομίας. Γι’ αυτό λοιπόν καλούμε τους  Έλληνες εξαγωγείς να έλθουν να ασφαλιστούν στον ΟΑΕΠ, γιατί προωθώντας και διασφαλίζοντας τις ελληνικές εξαγωγές, δημιουργούμε προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Γιατί κάποιος να συνεργαστεί με τον ΟΑΕΠ; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι για τους οποίους μπορεί να ασφαλιστεί στον Οργανισμό;

Πολλοί είναι οι λόγοι που μπορούν να οδηγήσουν κάποιον να συνεργαστεί με τον ΟΑΕΠ. Αναφέρομαι κατ’ αρχάς στα ανταγωνιστικά ασφάλιστρα και στο ποσοστό κάλυψης μέχρι 95% της ασφαλιζόμενης αξίας. Επίσης, ο εξαγωγέας καλύπτεται από την πρώτη κιόλας εξαγωγή, ανεξαρτήτως ποσού και για όλες τις χώρες της Ε.Ε., του ΟΟΣΑ, αλλά ακόμα και σε χώρες υψηλού κινδύνου (Β. Αφρική, Μ. Ανατολή, χώρες Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης κ.λπ.).

Σημαντικό λόγο συνεργασίας αποτελεί και το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια» που παρέχει ο Οργανισμός, το οποίο είναι σημαντικό εργαλείο για τους εξαγωγείς, γιατί με το πρόγραμμα αυτό εξασφαλίζουν ασφάλιση και χρηματοδότηση ταυτόχρονα.

Οι κίνδυνοι για τους οποίους μπορεί να ασφαλιστεί ένας εξαγωγέας είναι δύο κατηγοριών. Είναι οι εμπορικοί κίνδυνοι και οι πολιτικοί κίνδυνοι. Στους εμπορικούς κινδύνους έχουμε την πτώχευση του ξένου αγοραστή, την υπερημερία του ξένου αγοραστή, την αυθαίρετη καταγγελία της εξαγωγικής σύμβασης από τον αγοραστή και την αθέτηση των όρων της σύμβασης από τον οφειλέτη.
Στους πολιτικούς κινδύνους έχουμε τα γεγονότα ανωτέρας βίας (εμφύλιος ή διακρατικός πόλεμος, πολιτικές αναταραχές, γενικές απεργίες, θεομηνίες), την απαγόρευση μεταφοράς συναλλάγματος σε χώρες εκτός Ε.Ε., κ.λπ.

Γενικότερα, ποιες θα λέγατε πως είναι οι προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν σήμερα οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις;

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι Έλληνες εξαγωγείς και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό, συχνά αντιμετωπίζουν τόσο εμπορικούς όσο και πολιτικούς κινδύνους, οι οποίοι μπορεί να αποβούν καθοριστικοί για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους.
Γενικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάθε Έλληνας εξαγωγέας έχει τρεις προκλήσεις να αντιμετωπίσει σε καθημερινή βάση.

Πρώτον, να βρει πελάτες - αγοραστές στις αγορές εξωτερικού, δεύτερον να εξασφαλίσει την πληρωμή της αξίας των προϊόντων τα οποία πωλεί «επί πιστώσει»  και τρίτον να βρει χρηματοδότηση για τις βραχυπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις που παρέχει, ώστε να μην αντιμετωπίσει προβλήματα ρευστότητας.

Για το πρώτο πρόβλημα, δηλ. την εύρεση πελατών - αγοραστών στο εξωτερικό, αρμόδιοι να βοηθήσουν είναι οι φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ενώ για τα άλλα προβλήματα ο Οργανισμός έχει σημαντικά προγράμματα, τόσο για την εξασφάλιση της πληρωμής όσο και τη χρηματοδότηση των εξαγωγών.

Μπορείτε να μας αναφέρετε τα προϊόντα που προσφέρετε;

Ο Οργανισμός προσφέρει προγράμματα ασφάλισης τα οποία προστατεύουν αποτελεσματικά τους Έλληνες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό, είτε με εξαγωγές είτε με τεχνικά έργα είτε με άμεσες επενδύσεις. Τα προγράμματα ασφάλισης είναι τα εξής:
1. Πρόγραμμα Ασφάλισης Βραχυπρόθεσμων Εξαγωγικών Πιστώσεων (κάλυψη εμπορικών και πολιτικών κινδύνων).
2. Πρόγραμμα Ασφάλισης Μεσο-μακροπρόθεσμων Εξαγωγικών Πιστώσεων και
3. Πρόγραμμα Ασφάλισης Επενδύσεων στο εξωτερικό.

Tα προγράμματα 2 & 3 ασφαλίζονται μόνο για πολιτικούς κινδύνους.
Για την εξασφάλιση της πληρωμής των προϊόντων, που οι εξαγωγείς μας πωλούν «επί πιστώσει» στο εξωτερικό, ο ρόλος του ΟΑΕΠ είναι σημαντικός και οι διαδικασίες ασφάλισης και αποζημίωσης είναι απλές.

Επίσης, πρέπει να τονιστεί ότι όσον αφορά στις εξαγωγικές πιστώσεις, οι ιδιωτικές εταιρίες ασφαλίζουν μόνο «εμπορικούς» κινδύνους και μόνο με συμβόλαια «GLOBAL», ενώ ο ΟΑΕΠ ασφαλίζει «εμπορικούς» και «πολιτικούς» κινδύνους και προσφέρει δύο τύπους συμβολαίων: Συμβόλαια «Μεμονωμένων Φορτώσεων» και συμβόλαια «GLOBAL».

Τι είναι ακριβώς το πρόγραμμα ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ;

Στο σημαντικό πρόβλημα της εξεύρεσης χρηματοδότησης που αντιμετωπίζουν οι εξαγωγείς, ο ρόλος του ΟΑΕΠ είναι καταλυτικός και καθοριστικός.

Με βάση τον ιδρυτικό νόμο, ο ΟΑΕΠ μπορεί να ασφαλίζει έναντι εμπορικών και πολιτικών κινδύνων μη πληρωμής τις εξαγωγικές πιστώσεις που παρέχουν οι Έλληνες εξαγωγείς σε πελάτες τους στο εξωτερικό.
Από το Σεπτέμβριο όμως του 2011 ο ΟΑΕΠ συμβάλλει και «έμμεσα» στη χρηματοδότηση των Ελλήνων εξαγωγέων μέσω του προσφερόμενου προγράμματος ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ, με στόχο την παροχή ρευστότητας και κατά συνέπεια την αποτελεσματική στήριξη των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων, και κυρίως των ΜΜΕ. Συνοπτικά, για το ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ θα μπορούσαμε να πούμε ότι:
• αποτελεί έναν άριστο συνδυασμό ασφάλισης και χρηματοδότησης.
• προσφέρεται μέσω στενής συνεργασίας του ΟΑΕΠ με συγκεκριμένες εμπορικές τράπεζες, με τις οποίες ο Οργανισμός έχει υπογράψει σχετικές «συμφωνίες συνεργασίας».
• Οι Έλληνες εξαγωγείς που ασφαλίζονται στον ΟΑΕΠ και εντάσσονται στο πρόγραμμα ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ μπορούν να χρηματοδοτηθούν από την τράπεζα της επιλογής τους, με ποσό που αντιστοιχεί στο 80% της αξίας των ασφαλισμένων από τον ΟΑΕΠ τιμολογίων, με ανώτατο ανακυκλούμενο όριο ανά εξαγωγέα τις €500.000, για διάρκεια πιστώσεων από 1 μέχρι 4 μήνες και με σχετικά ευνοϊκό επιτόκιο.

Στη σημερινή δύσκολη εποχή που το πρόβλημα είναι η ρευστότητα των επιχειρήσεων, το πρόγραμμα ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ είναι το «οξυγόνο» των Ελλήνων εξαγωγέων.

Έχετε διακηρύξει διαγωνισμό για το έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες ΟΑΕΠ». Ποιο είναι το αντικείμενο και ποιες ψηφιακές υπηρεσίες θέλετε να προσφέρετε;


Το έργο έχει ως «κοινό - στόχο» το σύνολο των επιχειρήσεων του εξαγωγικού κλάδου και σκοπός του είναι η άμεση εξυπηρέτηση των υπαρχόντων αλλά και των μελλοντικών πελατών του ΟΑΕΠ.
Αντικείμενό του είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η εγκατάσταση και η θέση σε παραγωγική λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος που
• Θα καλύψει την εξειδικευμένη υποστήριξη και πλήρη αυτοματοποίηση των διαδικασιών ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων και
• Θα προσφέρει συγκεκριμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εργαλεία για την εξυπηρέτηση των  εμπλεκομένων στις παραπάνω διαδικασίες εσωτερικών και εξωτερικών χρηστών.
 
Θεωρείτε ότι η «εξωστρέφεια» μπορεί να αποτελέσει αντίδοτο στην εγχώρια κρίση και να οδηγήσει την ελληνική οικονομία σε πορεία ανάκαμψης;

Βιωσιμότητα

Για ένα σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων η κρίση αποτέλεσε το έναυσμα για το μεγάλο βήμα στο εξωτερικό. Για αρκετές από αυτές ήταν μια λύση ανάγκης, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητά τους και μαζί αρκετές θέσεις εργασίας. Τώρα πλέον είναι συνειδητή επιλογή, καθώς ολοένα και περισσότερες την αναδεικνύουν σε βασικό άξονα της στρατηγικής που χαράσσουν, συμβάλλοντας στην «τιτάνια» προσπάθεια ανασυγκρότησης του παραγωγικού μοντέλου της ελληνικής οικονομίας.

Επέκταση


Η εξωστρέφεια που επιδεικνύουν οι ελληνικές επιχειρήσεις έχει θετικό αντίκτυπο και στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας. Αρκετοί αναλυτές πλέον, μαζί με τον Τουρισμό και τη Ναυτιλία χαρακτηρίζουν τις Εξαγωγές ως τη «νέα βαριά» βιομηχανία της Ελλάδας, η οποία μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στη μείωση της ανεργίας και στην έξοδο από την κρίση.