To site χρησιμοποιεί cookies. Επιλέγοντας “Αποδοχή”, σημαίνει ότι συμφωνείτε με την χρήση των cookies όπως αναγράφεται στους όρους πολιτικής.
ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES

H µεγάλη ευκαιρία στο video content

H µεγάλη ευκαιρία στο video content

Καθώς 7 στους 10  Έλληνες ηλικίας 18-54 ετών καταναλώνουν video στο ελληνικό digital περιβάλλον, όλα δείχνουν πως δεν προσφέρουν µόνο οι διεθνείς πλατφόρµες σηµαντικές ευκαιρίες προβολής και επικοινωνίας για brands και διαφηµιζόµενους.

Περιεχόµενo και κοινό. Κάλυψη, engagement, συχνότητα, µε πιο τεχνικούς όρους. Τα στοιχεία, κοντολογίς, που αναζητούν πάντα brands, marketers και διαφηµιστές από µέσα και formats, προκειµένου να τα επιλέξουν σαν οχήµατα προβολής. Σχετική έρευνα που πραγµατοποιεί η Phaistos Networks καταδεικνύει πως το premium video περιεχόµενο µέσα στο ελληνικό digital οικοσύστηµα µπορεί να τα προσφέρει όλα και να αποτελέσει µια πρώτης τάξεως ευκαιρία για τους διαφηµιζόµενους στη χώρα µας.

Κάλυψη 3,6 εκατ. άνθρωποι!

Η έρευνα διενεργήθηκε τον Οκτώβριο και τον Νοέµβριο για πρώτη φορά στην Ελλάδα και τα ευρήµατά της παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Φυσικά, η σηµαντική κάλυψη στα πιο δυναµικά κοµµάτια του κοινού είναι αυτή που ξεχωρίζει. Σύµφωνα µε τη µέτρηση, για τον Νοέµβριο, το 69,6% του συνολικού ελληνικού πληθυσµού ηλικίας 18-54 ετών καταναλώνουν professional videos µέσα στο ελληνικό digital περιβάλλον. Πρόκειται για ποσοστό που αντιστοιχεί σε περίπου 3,6 εκατοµµύρια µοναδικούς ανθρώπους της συγκεκριµένης πληθυσµιακής οµάδας, ενώ σηµασία έχει να αναφερθεί πως βαίνει αυξανόµενο σε σχέση µε τη µέτρηση του Οκτωβρίου (πληθυσµιακή κάλυψη 67,9% - 3,5 εκατοµµύρια µοναδικοί άνθρωποι). Η κατανοµή µεταξύ των φύλων είναι άκρως ισορροπηµένη (άνδρες 71%, γυναίκες 68,3%). Αξίζει, επίσης, να σηµειώσουµε ότι κατά µέσο όρο, οι άνθρωποι που καταγράφηκαν κατανάλωσαν περιεχόµενο εντός των digital assets που µετρήθηκαν 7,1 φορές, σε µια ένδειξη της επαναληψιµότητας της πρακτικής, που εξελίσσεται σαφώς σε συνήθεια για πολύ µεγάλο µέρος του πληθυσµού.

Κερδίζοντας τους νέους

Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στα νεανικά κοινά, µε πρώτο το ηλικιακό group 21-24 ετών, όπου η κάλυψη ανέρχεται στο συντριπτικό 92% τον Οκτώβριο και στο 92,6% τον Νοέµβριο. Πάνω από 79% ήταν τα ποσοστά τον Νοέµβριο και σε όλες τις υπόλοιπες ηλικιακές οµάδες, µε την εξαίρεση το group 35-54 ετών, όπου και εκεί όµως καταγράφεται άκρως υψηλό ποσοστό της τάξεως του 63,4%.

Δεν είναι µόνο το YouTube

Σηµειώνεται πως το περιεχόµενο που µετρήθηκε ήταν αυτό των τηλεοπτικών σταθµών πανελλαδικής εµβέλειας, συνδροµητικών καναλιών και niche παραγωγών, το οποίο προβάλλεται στα Web TVs τους αλλά και, συνδυαστικά, διοχετεύεται µέσω της glomex σε περισσότερους από 70 γνωστούς Publishers της ελληνικής αγοράς. Επίσης, πολύ σηµαντικό είναι πως εξαιρείται της µέτρησης το ίδιο περιεχόµενο που τυχόν διοχετεύεται στο YouTube και άλλες πλατφόρµες του εξωτερικού.

Συνεπώς, όπως προκύπτει µε σαφήνεια από τα στοιχεία της µέτρησης, οι νέοι επιλέγουν σε πολύ µεγάλο ποσοστό να βλέπουν το Premium video content των καναλιών µέσα στο περιβάλλον των WEB TVs και των GR Publishers που ανήκουν στο δίκτυο συνεργατών της glomex. Οι διεθνείς πλατφόρµες µπορεί να είναι εξαιρετικά δηµοφιλείς, αλλά σε καµία περίπτωση δεν µονοπωλούν το ενδιαφέρον των νέων όσον αφορά το video περιεχόµενο. Το ελληνικό digital οικοσύστηµα (webTVs και websites) δείχνει πως αφενός βρίσκεται πολύ ψηλά στις προτιµήσεις των νέων όσον αφορά το video περιεχόµενο, αφετέρου έχει τη δυναµική να καταγράψει ακόµη καλύτερες επιδόσεις.

Ταυτότητα έρευνας

• Μετρήθηκε το περιεχόµενο των τηλεοπτικών σταθµών πανελλαδικής εµβέλειας, συνδροµητικών καναλιών και κάποιων niche παραγωγών, που είτε προβάλλεται στα Web TVs τους, είτε συνδυαστικά διοχετεύεται -µε µορφή αποσπασµάτων- µέσω της glomex σε GR publishers.

• Εξαιρείται της µέτρησης το ίδιο περιεχόµενο που διοχετεύεται στο YouTube και άλλες πλατφόρµες του εξωτερικού.

• Για τη µέτρηση των κοινών µέσα σε αυτά τα premium GR digital assets χρησιµοποιήθηκε το εργαλείο DAR (Digital Ad Ratings) της Nielsen, µέσω του οποίου γίνεται καταγραφή πραγµατικών µοναδικών ανθρώπων, ανεξαρτήτως του πλήθους των συσκευών που µπορεί να χρησιµοποιούν για την πλοήγησή τους. Αυτό σηµαίνει ότι η έρευνα καταγράφει µοναδικούς (deduplicated) ανθρώπους και όχι browsers.

• Η µέτρηση πραγµατοποιήθηκε τον Οκτώβριο και Νοέµβριο 2019.