To site χρησιμοποιεί cookies. Επιλέγοντας “Αποδοχή”, σημαίνει ότι συμφωνείτε με την χρήση των cookies όπως αναγράφεται στους όρους πολιτικής.
ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES

Oλοκληρώθηκαν οι δράσεις του έργου "BalkanMed E-Business Pages"

Oλοκληρώθηκαν οι δράσεις του έργου "BalkanMed E-Business Pages"
Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η υλοποίηση των δράσεων του έργου “BalkanMed E-Business Pages” (BalkanMed e-BP), στο οποίο συμμετείχε η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ). Σκοπός του έργου ήταν η δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία περιέχει πληροφορίες για εξαγωγικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις από χώρες της Βαλκανικής και της Μεσογείου, ενισχύοντας τη μεταξύ τους επικοινωνία και συνεργασία καθώς και την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας.


Όπως αναφέρθηκε, λοιπόν, σε σχετική Συνέντευξη Τύπου, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 26 Ιουλίου, για την παρουσίαση του απολογισμού του έργου, στην εν λόγω πλατφόρμα έχουν εγγραφεί ήδη περισσότερες από 1.000 επιχειρήσεις, με τις 250 εξ αυτών να προέρχονται από την Ελλάδα. Επίσης, αναφοράς χρήζει το γεγονός πως από τις διακρατικές συναντήσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος προέκυψε σημαντικός αριθμός συγκεκριμένων συμφωνιών και συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων που έλαβαν μέρος.


Οι εταίροι του έργου


Αναλυτικά, το εταιρικό σχήμα του έργου απάρτιζαν οι παρακάτω φορείς/οργανισμοί, οι οποίοι προέρχονται από χώρες της Βαλκανικής και της Μεσογείου:

• Human Resources Development Agency – Βουλγαρία (Συντονιστής Εταίρος)
• Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων – Ελλάδα
• Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού- Κύπρος
• GAUSS Institute – Foundation for New Technologies, Innovations and Knowledge Transfer- Βόρεια Μακεδονία
• Centre for Competitiveness Promotion – Αλβανία


Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν 


Οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου συνοψίζονται στα εξής:


1. Δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας-βάσης δεδομένων, η οποία περιέχει πληροφορίες για τις εξαγωγικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για ενώσεις και συστάδες επιχειρήσεων στην περιοχή Βαλκανικής – Μεσογείου. Συνολικά και στις πέντε χώρες των εταίρων του έργου «e-Business Pages» (Ελλάδα, Βουλγαρία, Αλβανία,
Βόρεια Μακεδονία, Κύπρος) καταγράφηκαν πάνω από 1.000 προφίλ επιχειρήσεων, τα στοιχεία των οποίων μπήκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: www.bmbpages.biz.
Οι επιχειρήσεις αυτές προέρχονται κυρίως από τη μεταποίηση, τον αγροδιατροφικό τομέα, τον τουρισμό, τον κατασκευαστικό κλάδο καθώς και από τον τομέα των υπηρεσιών και έχουν ως κοινό γνώρισμα τον εξωστρεφή χαρακτήρα τους και σε μεγάλο βαθμό τον προσανατολισμό τους προς τις εξαγωγές. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις, αφού εγγραφούν με σχετικά εύκολη διαδικασία, να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους για συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις και να έχουν την ευκαιρία να βρουν εταίρους στις άλλες χώρες της Βαλκανικής και της Μεσογείου.


2. Δημιουργία 4 εργαλείων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων:
• Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης των εξαγωγικών ΜμΕ, των ενώσεων και των συστάδων επιχειρήσεων και οι δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ τους,
• Εγχειρίδιο καλών πρακτικών υπαρχουσών συστάδων επιχειρήσεων και παραδειγμάτων εφαρμογής μεταφοράς τεχνολογίας/τεχνογνωσίας,
• Ηλεκτρονικός οδηγός για τη δημιουργία συστάδων επιχειρήσεων,
• Ηλεκτρονικός οδηγός μεταφοράς τεχνολογίας/τεχνογνωσίας.


3. Υλοποίηση επιχειρηματικών εκδηλώσεων (Business fora) με ενσωματωμένο πρόγραμμα επιχειρηματικών συναντήσεων σε Αθήνα, Τίρανα, Μπίτολα, Σόφια, Λεμεσό με τη συμμετοχή επιχειρηματιών ή εκπροσώπων επιχειρήσεων από όλες τις χώρες των εταίρων. Αυτές οι επιχειρηματικές αποστολές έγιναν με σκοπό τη συνάντηση των εκπροσώπων των επιχειρήσεων από τις πέντε διοργανώτριες χώρες.
Στόχος ήταν να δημιουργηθούν νέες επαφές και να τεθούν τα θεμέλια για νέες δυνητικές επιχειρηματικές σχέσεις. Όλοι οι συμμετέχοντες επιχειρηματίες / εκπρόσωποι επιχειρήσεων έκαναν σύντομη παρουσίαση του εταιρικού τους προφίλ, ενώ πραγματοποιήθηκαν και διμερείς συναντήσεις B2B μεταξύ τους.


Το έργο εγκρίθηκε στο πλαίσιο του διακρατικού Προγράμματος «Βαλκανικής-Μεσογείου» (BalkanMediterranean) της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 15% από εθνικούς πόρους των κρατών που συμμετέχουν σε αυτό. Αποσκοπούσε στην ενθάρρυνση της ανταλλαγής επιχειρηματικών πληροφοριών μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Βαλκανικής – Μεσογείου, την προώθηση της συνεργασίας και της διαδικασίας μεταφοράς τεχνολογίας/τεχνογνωσίας στις περιοχές παρέμβασης καθώς και τη δημιουργία ψηφιακών εργαλείων για την ενίσχυση της ανάπτυξης των τοπικών αγορών.
TAGS: ΕΕΔΕ