To site χρησιμοποιεί cookies. Επιλέγοντας “Αποδοχή”, σημαίνει ότι συμφωνείτε με την χρήση των cookies όπως αναγράφεται στους όρους πολιτικής.
ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES

50 χρόνια ΕΕΔΕ

50 χρόνια ΕΕΔΕ

Την ιδέα να ιδρυθεί στην Ελλάδα ένας φορέας προαγωγής της σύγχρονης διοίκησης επιχειρήσεων και επιμόρφωσης των ανθρώπων την συνέλαβε ο Χριστόφορος Στράτος, όταν το 1961, ως μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ) επιλέχθηκε για την θέση του αντιπροέδρου στο Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητος (ΕΛΚΕΠΑ). Εκεί γνωρίστηκε και συνδέθηκε στενά με τον Δημήτρη Κυριαζή, γραμματέα του Τεχνικού Επιμελητηρίου και εκπρόσωπό του στο ΔΣ του ΕΛΚΕΠΑ, το οποίο ήταν κρατικά ελεγχόμενο. Μεταξύ των δύο ανδρών ξεκίνησε μια στενή συνεργασία, καθώς και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την εισαγωγή της διοίκησης των επιχειρήσεων στην Ελλάδα με πρωτοβουλία των ιδιωτικών επιχειρήσεων και σε τομείς ευρύτερους από αυτούς που κάλυπτε το ΕΛΚΕΠΑ.

Τον Δεκέμβριο, λοιπόν, του 1961, οι Χριστόφορος Στράτος και Δημήτρης Κυριαζής αποφάσισαν να προχωρήσουν σε πιο σαφείς ενέργειες που τότε, είναι αλήθεια, απαιτούσαν αρκετό κουράγιο. Σιγά-σιγά, γύρω από τους δύο άνδρες οργανώθηκε μία ομάδα ανήσυχων και προοδευτικών επιχειρηματιών, οι οποίοι είχαν καταλάβει ότι μόνον μια εταιρία οργανωμένη σε σωματειακή μορφή μπορεί να βοηθήσει στην δημιουργία ικανών και καταρτισμένων στελεχών και, γενικότερα, στην ανάπτυξη και προώθηση του επιστημονικού μάνατζμεντ στην Ελλάδα.

Η ίδρυση της ΕΕΔΕ

Έτσι, τον Μάρτιο του 1962, με επικεφαλής τον εμπνευστή Χρ. Στράτο, 24 άνθρωποι γεμάτοι οράματα, εκπρόσωποι των γνωστότερων και πιο προοδευτικών εταιρειών της εποχής, προχωρούν στην ίδρυση της ΕΕΔΕ. Η ημερομηνία της ιδρυτικής πράξης της εταιρείας είναι 10 Μαρτίου 1962. Την ίδια ημερομηνία συγκροτείται επταμελής προσωρινή διοικούσα επιτροπή, η οποία –με πρόεδρο τον Χρ. Στράτο και μέλη τους Δημήτρη Κυριαζή, Εμμανουήλ Νειάδα, Δημήτρη Μαρινόπουλο, Διονύσιο Γυφτόπουλο, Αθανάσιο Γκέρτσο και Άγγελο Κανελλόπουλο– εξουσιοδοτείται να ενεργήσει για την αναγνώριση της εταιρίας ως σωματείου και την σύγκλιση της γενικής συνέλευσης. Η πρώτη γενική συνέλευση πραγματοποιείται στις 3 Αυγούστου 1962 και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο, την ίδια ημέρα, αφού συγκροτηθεί σε σώμα, εκλέγει στην πρώτη του συνεδρίαση ομόφωνα τον Χριστόφορο Στράτο πρώτο πρόεδρο. Στους σκοπούς του Καταστατικού της ΕΕΔΕ αναφέρεται: «Σκοπός της Εταιρείας είναι η μελέτη, προαγωγή, προβολή και διάδοσις των αρχών και της πρακτικής της κατά τας συγχρόνους αντιλήψεις διοικήσεως των επιχειρήσεων, των νομικών προσώπων εν γένει και των δημοσίων υπηρεσιών […]».

Η ίδρυση της ΕΕΔΕ είναι πραγματικά γεγονός πρωτοποριακό για την εποχή. Από την πρώτη στιγμή, τα μέλη της προσπαθούν να ευαισθητοποιήσουν τους κρατικούς φορείς ώστε να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή και κατορθώνουν να κερδίσουν την υποστήριξη του τότε υπουργείου Συντονισμού, κυρίως την περίοδο όπου υπηρεσιακός υπουργός ήταν ο Αντώνης Μαντζαβίνος, ο οποίος και ενέταξε τότε την Εταιρία στις αναπτυξιακές δραστηριότητες του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι το 1963 η Αμερικανική Οικονομική Αποστολή οργάνωσε και χρηματοδότησε την αποστολή ομάδας ιδρυτικών μελών, με επικεφαλής τον Δημ. Κυριαζή, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η αποστολή παρέμεινε στις ΗΠΑ περίπου σαράντα ημέρες, επισκέφθηκε διάφορες βιομηχανίες και άλλες επιχειρήσεις αντλώντας πολύτιμες για την Ελλάδα εμπειρίες. Με την ευκαιρία αυτής της επίσκεψης, η ΕΕΔΕ σύναψε σχέσεις με την American Management Association, γεγονός που ενίσχυσε και το διεθνές της κύρος, την βοήθησε δε και να οργανωθεί με βάση κάποιες αρχές της ΑΜΑ, πράγμα επίσης σημαντικό.

Όμως, όπως γράφει ο Γ. Γιαννακόπουλος στο βιβλίο του για τον Χριστόφορο Στράτο, ο επιχειρηματικός κόσμος της εποχής υποδέχθηκε την ΕΕΔΕ με επιφυλακτικότητα. Κάποιοι επιχειρηματίες πείστηκαν από τις προθέσεις της και έγραψαν τις εταιρείες τους μέλη, καθώς υπήρχε πλέον ένας οργανωμένος φορέας, ενώ κάποιοι άλλοι εγγράφηκαν χωρίς συνείδηση της ουσιαστικής ανάγκης ότι είναι απαραίτητη η αλλαγή στον τρόπο διοίκησης των επιχειρήσεων. Με άλλα λόγια, το έργο των ιδρυτών και του πρώτου ΔΣ της ΕΕΔΕ –στο οποίο, πέρα από τους Χρ. Στράτο και Δ. Κυριαζή, συμμετείχαν και κορυφαίοι επιχειρηματίες της εποχής, όπως οι Δ. Μαρινόπουλος, Εμμ. Νειάδας, Αθ. Γκέρτσος, Αγγ. Κανελλόπουλος, Εμμ. Αποστολάκις και Δημ. Ψαρός – δεν ήταν καθόλου εύκολο.
   
Υπήρχαν, ωστόσο, στην χώρα μας και μεγάλες για τα ελληνικά δεδομένα εταιρείες, οι οποίες ήθελαν να πληροφορηθούν και να εφαρμόσουν τα τότε συστήματα διοίκησης, μάρκετινγκ, οργάνωσης των οικονομικών υπηρεσιών κλπ. Έτσι, το 1963, η ΕΕΔΕ, σε συνεργασία με την American Management Association διοργανώσε το πρώτο της σεμινάριο, με θέμα Οργάνωση και Οργανόγραμμα, με εισηγητή τον κ. Jack Joynt. Ακολούθησαν ελληνικές σεμιναριακές εκδηλώσεις, οι οποίες καθιερώνουν την ΕΕΔΕ ενώ το 1966, σε συγκέντρωση μελών της ΕΕΔΕ, προσκαλείται ο πρωτεργάτης του μάνατζμεντ, ο Lyndall F.Urwick, και η ΕΕΔΕ ενδυναμώνει την εξωστρέφειά της. Τα θεμέλια έχουν μπεί…

Η σπουδαία δεκαετία του 1970

Έχοντας ξεκινήσει με 92 μέλη το 1962, η ΕΕΔΕ, με πρόεδρο τον Δημήτρη Κυριαζή, έχει πάνω από 250 μέλη καθώς η χώρα μπαίνει στην δεκαετία του 1970 και, στον μεταβαλλόμενο τότε λόγω πετρελαϊκής κρίσης κόσμο, καλείται να παίξει ιδιαιτέρως σημαντικό ρόλο στην ελληνική πραγματικότητα. Η περίοδος αυτή, συνεπώς, είναι πολύ σημαντική για την ΕΕΔΕ, η οποία πρέπει να εμφυσήσει στις ελληνικές επιχειρήσεις την λογική του μάνατζμεντ και να τις προετοιμάσει για να μπουν στον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό.

Για να επιτύχει τον στόχο αυτόν, η ΕΕΔΕ οργάνωσε τις υπηρεσίες της με τρόπον τέτοιον ώστε να εξυπηρετούνται η ενημέρωση και η πληροφόρηση τόσο των μελών της, όσο και άλλων ενδιαφερομένων, κυρίως από τον χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες υστερούσαν ουσιαστικά σε μάνατζμεντ. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, και, μεταξύ άλλων,  η ΕΕΔΕ την δεκαετία του 1970 απέκτησε τρία Ινστιτούτα, χάρη στα οποία το έργο της προσέλαβε και εξειδικευμένο χαρακτήρα. Επρόκειτο για το Ελληνικό Ινστιτούτο Μάρκετινγκ (ΕΙΜ), το Ινστιτούτο Οικονομικής Διοικήσεως (ΙΟΔ) και το Ινστιτούτο Διοικήσεως Παραγωγής (ΙΔΙΠ). Στα Ινστιτούτα αυτά ομαδοποιήθηκαν μέλη της ΕΕΔΕ κατά λειτουργία απασχόλησής τους, εξέλιξη που είχε θετικά αποτελέσματα στην γενική επίδοση της Εταιρίας. Ταυτοχρόνως, ξεχωριστές και ενδιαφέρουσες υπήρξαν και οι προσπάθειες της ΕΕΔΕ για την προώθηση του επαγγελματικού μάνατζμεντ. Η δραστηριότητα αυτή αναπτύχθηκε παράλληλα και στον διεθνή χώρο και συνέβαλε, κατ’ αρχήν, στην διαμόρφωση ενός «Κώδικα συμπεριφοράς του επαγγελματία μάνατζερ». Στο θέμα αυτό δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή και ενδιαφέρον από την ΕΕΔΕ, διότι η διαμόρφωση ενός Κώδικα δεοντολογίας με την καθιέρωση ορισμένων κριτηρίων συμπεριφοράς ήταν προϋπόθεση αναγνώρισης κάθε επαγγέλματος, και γι’ αυτό απαραίτητη για την επαγγελματοποίηση του μάνατζμεντ.
 
Η ΕΕΔΕ φιλοδοξούσε, επίσης, να κάνει ευρύτερα γνωστό ότι η επιχείρηση αποτελεί κύτταρο δημιουργίας πλούτου, ο οποίος είναι απαραίτητος για την εφαρμογή προωθημένης κοινωνικής πολιτικής, ενώ ήθελα να ασκήσει και γενικότερο επιμορφωτικό έργο, με ιδεολογικό περιεχόμενο, το οποίο αφορούσε και όλους τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις. Γι’ αυτό, οργάνωνε τακτικά επισκέψεις σε χώρους εργασίας, οι οποίες κατά κανόνα είχαν θετικές επιπτώσεις. Μπορούμε σήμερα δε να πούμε ότι, με τον τρόπο αυτόν, η Εταιρία υπήρξε πρωτοπόρος στην χώρα μας στην ανάπτυξη ανθρωπίνων σχέσεων στις επιχειρήσεις και, βεβαίως, αργότερα, στις πρακτικές αξιοποίησης του ανθρώπινου κεφαλαίου. Προς την κατεύθυνση αυτή βοήθησαν και οι μελέτες της για το «Μάνατζμεντ στην Ελλάδα και στις Ελληνικές Επιχειρήσεις», οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της δεκαετίας του ΄70, φέρνοντας στο προσκήνιο πολλά διαρθρωτικά προβλήματα των ελληνικών επιχειρήσεων και του τρόπου λειτουργίας τους.

Στην διάρκεια της δεκαετίας του ’70, την προεδρία της ΕΕΔΕ άσκησαν οι κ.κ. Εμμανουήλ Νειάδας (1971-75), Ελευθέριος Κοντογιώργης (1975-78) και Ανδρέας Κυριαζής (1978-83). Παρά την διεθνή οικονομική κρίση, η ΕΕΔΕ γνώρισε εντυπωσιακή ανάπτυξη κατά την δεκαετία του 1970 και καθιερώθηκε ως ο μοναδικός και εγκυρότερος φορέας μάνατζμεντ στην χώρα μας,
Οι δεκαετίες της ανάπτυξης

Η δεκαετία του 1980 ήταν η πρώτη της εισόδου της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, γεγονός που αφ’ εαυτό ήταν καθοριστικό για το μέλλον της ελληνικής επιχείρησης. Το συγκεκριμένο, λοιπόν, διάστημα η ΕΕΔΕ, με προέδρους τους Ανδρέα Κυριαζή (1978-1983) και Φαίδωνα Στράτο (1983-1988) πραγματοποιεί νέα βήματα προόδου και ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, η Εταιρία ανοίγει νέα σύγχρονα και άνετα γραφεία στην λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας 27, πραγματοποιεί 24 συνέδρια και ημερίδες διεθνούς εμβέλειας, ενισχύει τα Ινστιτούτα της (ΕΙΜ, ΙΟΔ, ΙΔΙΠ), ιδρύει το Κέντρο Εκπαιδεύσεως και Ερευνών Μάνατζμεντ (ΚΕΕΜ), συμμετέχει σε κοινοτικά προγράμματα επιμόρφωσης, πραγματοποιεί ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις εκδόσεις της και την προς τα έξω επικοινωνία της.

Ενώ, λοιπόν, η χώρα μας μπαίνει στην τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα, η ΕΕΔΕ έχει καταστεί ένας ισχυρός και πολλαπλώς χρήσιμος επιμορφωτικός οργανισμός, στους κόλπους του οποίου λειτουργεί επίσης το Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής. Επίσης, πρόεδρος του ΔΣ της Εταιρίας είναι ο κ. Δημήτρης Γ. Μαύρος, ένα από τα πιο δραστήρια μέλη-στελέχη της ΕΕΔΕ και πρωτεργάτης στην ίδρυση του Ελληνικού Ινστιτούτου Μάρκετινγκ. Την γόνιμη αυτή περίοδο, η ΕΕΔΕ αποκτά ιδιόκτητη στέγη. Κατασκευάζει το Εκπαιδευτικό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Αττικής, το οποίο διαθέτει υψηλών προδιαγραφών οπτικοακουστικά μέσα διδασκαλίας, σύγχρονη βιβλιοθήκη και μοντέρνες αίθουσες διδασκαλίας. Με τόπο εγκατάστασης τα Κάτω Πατήσια, το Κέντρο διαθέτει δύο υπόγεια και επτά ορόφους, έχει εμβαδόν 11.550 τμ και, βέβαια, προσφέρεται για μεγάλες συνεδριακές εκδηλώσεις. Στην επιτυχία της προσπάθειας για την δημιουργία των ιδιόκτητων εγκαταστάσεων της ΕΕΔΕ καίρια ήταν η συμβολή του Γεωργίου Κοντογεώργη, πρώτου Έλληνα Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Εντυπωσιακή υπήρξε επίσης την δεκαετία του 1990 η πρωτοβουλία της ΕΕΔΕ να ιδρύσει, σε συνεργασία με τον ΣΕΒ, το ALBA, για μεταπτυχιακές σπουδές, καθώς και να επεκτείνει τα τοπικά τμήματά της, πέρα από την Θεσσαλονίκη και την Πάτρα, στην Κρήτη και την Θεσσαλία. Ας σημειωθεί ακόμα ότι οι σεμιναριακές ώρες έχουν περάσει, από 9.000 την περίοδο 1972-1982, σε 92.000, οι δε συμμετέχοντες, από 9.510, ξεπερνούν τις 55.500 –αριθμός ιδιαίτερα εντυπωσιακός. Όσο για τα μέλη της Εταιρίας, από 31 το 1962, τριάντα χρόνια αργότερα φθάνουν τα 2.601 στελέχη επιχειρήσεων.

Άλλοι σταθμοί της ΕΕΔΕ είναι η ίδρυση του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Γυναικών Μάνατζερ και Επιχειρηματιών το 1995, η δημιουργία της Λέσχης Επιχειρηματικότητος και του Ινστιτούτου Μάνατζμεντ Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης το 1999. Την ίδια περίοδο ενισχύεται η συμμετοχή της Εταιρίας σε σημαντικά ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως τα Phare, Leonardo da Vinci, Adapt, Tacis, κ.ά. Σημαντική είναι επίσης, την δεκαετία του 1990, και η διοργάνωση των συνεδρίων «Αριστοτέλης» που πραγματοποιεί με μεγάλη επιτυχία η ΕΕΔΕ Μακεδονίας.

Η ΕΕΔΕ τον 21ο αιώνα

Με πρόεδρο του ΔΣ τον Νίκο Εμπέογλου, η ΕΕΔΕ, ενώ ανοίγει την πόρτα του 21ου αιώνα, έχει εμπλουτίσει τις δραστηριότητές της με νέες πρωτοβουλίες, αρκετές από τις οποίες είναι άμεσα συνδεδεμένες με ευρωπαϊκά προγράμματα. Στο πλαίσιο αυτό, αναβαθμίζει το ιδρυθέν το 1989 Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, τα οποίο και μετονομάζεται σε Ινστιτούτο Μάνατζμεντ Ανθρώπινου Δυναμικού (ΙΜΑΔ) και ενισχύει τις διεθνείς συνεργασίες της. Τα μέλη της Εταιρίας ξεπερνούν τα 3.000, οι δε σεμιναριακές ώρες αυξάνονται με εντυπωσιακό ρυθμό.

Έτσι, σήμερα, η ΕΕΔΕ δραστηριοποιείται στον τομέα των υπηρεσιών ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης κοινοτικών προγραμμάτων για κατάρτιση. Πιο αναλυτικά, ενώ έχει ήδη μπει το έτος 2000, η ΕΕΔΕ:

*το 2001, σε συνεργασία με τον ΣΕΒ και το υπουργείο Παιδείας, εισάγουν πιλοτικό πρόγραμμα μαθημάτων σχετικών με την επιχειρηματικότητα στην Μέση Εκπαίδευση,
*συμμετέχει στην πιλοτική εφαρμογή της νέας ποιοτικής διάκρισης Recognised for Excellence που θεσπίστηκε από το EFQM,
*συμμετέχει στον θεσμό Quality Leader of the Year του EOQ,
*μέσω επιμορφωτικών προγραμμάτων διεισδύει στις γειτονικές με την Ελλάδα χώρες,
*δημιουργεί τον θεσμό της Εβδομάδας Μάρκετινγκ, με εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται σε όλη την Ελλάδα, και καθιερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα τον θεσμό του Συνεδρίου Τραπεζικού Μάρκετινγκ
*πιστοποιείται από τον ΕΛΟΤ κατά ISO 9001,
*το 2002, με την ευκαιρία των 40 χρόνων λειτουργίας της, προκηρύσσει ετήσιο βραβείο για τους επικεφαλής επιχειρήσεων και οργανισμών με τίτλο Manager of the Year,
*αρχίζει η προσπάθεια αναδιατύπωσης του προφίλ του ανώτατου στελέχους στην επιχείρηση του 21ου αιώνα στην Ελλάδα, που θα οδηγήσει στην αναμόρφωση του προφίλ του τακτικού μέλους της Εταιρίας.

Επίσης, τόσο υπό την προεδρία του Νίκου Εμπέογλου όσο και αυτήν της Λίτσας Παναγιωτοπούλου (2003-2007), στους κόλπους της ΕΕΔΕ λειτουργούν όλο και καλύτερα τα τμήματα Κοινοτικών Υποθέσεων και Καινοτομικών Προγραμμάτων. Κεντρικός άξονας των τμημάτων αυτών είναι η αξιοποίηση των κοινοτικών και καινοτομικών προγραμμάτων, στο πλαίσιο του γενικότερου στόχου της Εταιρίας που είναι η προώθηση του μάνατζμεντ στην Ελλάδα.
Την ίδια περίοδο ενισχύονται και οι προοπτικές συνεργασίας της Εταιρίας με ξένα πανεπιστήμια, με στόχο να προσφέρει όσο καλύτερες εκπαιδευτικές υπηρεσίες μπορούσαν να προσφερθούν. Έτσι, η ΕΕΔΕ μελέτησε και ανέπτυξε συνεργασία με το Oklahoma University, για την προσφορά προγράμματος Master of Arts in Management Economics από το Τμήμα Μακεδονίας. Παράλληλα, η Εταιρεία μελέτησε την ανάπτυξη συνεργασίας με το Florida International University των ΗΠΑ στην προσφορά προγράμματος Master of Science in Management Information Systems (MSMIS). Ας σημειωθεί επίσης η γόνιμη συνεργασία της Εταιρίας με το INSEAD και με άλλα πανεπιστήμια και σημαντικούς φορείς του εξωτερικού.

Είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι η ΕΕΔΕ, ως Εθνικός Εταίρος του EFQM, διεκδίκησε το 2004 και απέσπασε την πανευρωπαϊκή διοργάνωση του EFQM Forum για το 2007, που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 1-3 Οκτωβρίου της ίδιας χρονιάς. Η εκδήλωση φιλοξένησε πάνω από 1.000 στελέχη επιχειρήσεων από ολόκληρο τον κόσμο και το κεντρικό θέμα της ήταν «Building High Performing Organizations in Europe». Με την ευκαιρία αυτού του Forum, λειτούργησε για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού το CEO Summit, με την συμμετοχή ανώτατων στελεχών επιχειρήσεων από την Ελλάδα και όλη την Ευρώπη. Η ΕΕΔΕ θεώρησε αυτή την διοργάνωση ως την μεγαλύτερη στην ιστορία της και η προετοιμασία της είχε ήδη αρχίσει από το 2006, με επικεφαλής της Οργανωτικής Επιτροπής τον τότε Α’ Αντιπρόεδρο της Εταιρίας κ. Κωνσταντίνο Λαμπρινόπουλο.

Ακόμη, η ΕΕΔΕ ανέπτυξε καινοτομικά προγράμματα εκπαίδευσης στελεχών εξ αποστάσεως μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών (distance learning), ενίσχυσε τις παροχές ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τα μέλη της, ενώ το 2001 δημιούργησε και μηχανισμό υποστήριξης των μελών της μέσω του Συστήματος Ανάπτυξης Καρριέρας.

Ανάπτυξη εν μέσω κρίσης
 
Στην διάρκεια της περιόδου 2008-2012 και με τον Κωνσταντίνο Λαμπρινόπουλο να έχει αναλάβει τα ηνία της ΕΕΔΕ ,υπήρξε συγκεκριμένος σχεδιασμός αναβάθμισης τόσο του έργου όσο και των υπηρεσιών της Εταιρίας, η οποία είδε ταυτοχρόνως να ενισχύεται και η εικόνα της. Πιο αναλυτικά, στην διάρκεια αυτής της –δύσκολης- περιόδου ενισχύθηκαν σημαντικά οι δραστηριότητες των Ινστιτούτων στην προώθηση συγκεκριμένων λειτουργιών του μάνατζμεντ, ενώ ιδρύθηκαν δύο νέοι Τομείς –αυτός της Ηγεσίας και ο αντίστοιχος των Εταιρικών Υποθέσεων. Παράλληλα, μετονομάσθηκαν σε Τομείς τα Ινστιτούτα Ανάπτυξης Γυναικών Μάνατζερ και Επιχειρηματιών και το Ινστιτούτο Μάνατζμεντ Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Επίσης, μετά από μελέτη –η οποία προσφέρθηκε ως χορηγία στην ΕΕΔΕ– επανασχεδιάστηκαν οι εταιρικές ταυτότητες τόσο της Εταιρίας όσο και των Ινστιτούτων και των Τομέων, καθώς επίσης και όλα τα έντυπα εταιρικής επικοινωνίας της ΕΕΔΕ και όλες οι εφαρμογές που απαιτήθηκαν.

Παρά την δύσκολη συγκυρία, η Εταιρία κατόρθωσε να καθιερώσει σαν θεσμούς τις εξής εκδηλώσεις: CEO Summit (ετήσια), Marketing Excellence Awards (διετής), Risk Management Forum (ετήσια), HR Debate (ετήσια) και συνεχίζουν οι θεσμοί του ετήσιου συνεδρίου Αριστοτέλης και του Banking Forum, που ισχύουν από παλιά. Σημαντικά βήματα έγιναν επίσης και στο επίπεδο της παροχής ωφελημάτων στα μέλη της ΕΕΔΕ και, για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Εταιρία προχώρησε στην σύνταξη ενός ξεκάθαρου Κώδικα Δεοντολογίας. Επίσης, στο μέτρο που η αριστεία αποτελούσε σταθερή αξία της ΕΕΔΕ, πέραν των θεσμών του Manager of the Year και του Quality Leader of the Year, η Εταιρία στήριξε την προσπάθεια ανάδειξης καλών πρακτικών του μάρκετινγκ μέσα από τα Marketing Excellence Awards. Στηρίζει επίσης δύο νέες προσπάθειες καλών πρακτικών στον χώρο του HR και των Corporate Affairs, μέσα από τα HR Excellence Awards και τα Corporate Affairs Excellence Awards που θα πραγματοποιηθούν μέσα στο 2012.

Η Εταιρία δίνει επίσης ειδικό βάρος στις πιστοποιήσεις, οι οποίες μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά τόσον στο έργο της όσο και στα έσοδά της. Έτσι, η ΕΕΔΕ κατάφερε να πετύχει:
-την ανάπτυξη της συνεργασίας και την ανανέωση του συμφώνου συνεργασίας με το EFQM, διατηρώντας τον ρόλο του εθνικού εταίρου,
-την αναβάθμιση των σχέσεων με το European Organization for Quality (EOQ),
-την έναρξη συνεργασίας με τον οργανισμό Investors in People της Μεγάλης Βρετανίας, ως εθνικός εταίρος του θεσμού,
-την δημιουργία Εθνικού Μοντέλου Επχειρηματικής Αριστείας,
-την αναβάθμιση του θεσμού Quality Leader of the Year,
-την δημιουργία ενός ετήσιου θεσμού σχετικού με την Επιχειρηματική Αριστεία.
Από πλευράς ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ο σχετικός Τομέας διαχειρίστηκε τα τέσσερα τελευταία χρόνια με μεγάλη επιτυχία 26 προγράμματα, αυξάνοντας σημαντικά τις επαφές του με αντίστοιχους οργανισμούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, προσθέτοντας ταυτόχρονα έσοδα και σημαντική τεχνογνωσία στην ΕΕΔΕ. Παράλληλα, η Εταιρία ενίσχυσε σημαντικά τις διεθνείς σχέσεις της πετυχαίνοντας, μεταξύ άλλων, την είσοδό της ως εθνικός εταίρος στον οργανισμό CEC-European Managers (Confédération Européenne Des Cadres), που αποτελεί έναν από τους έξι Κοινωνικούς Εταίρους σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκπροσωπεί τα στελέχη των επιχειρήσεων. Επίσης, έγινε μέλος του Παγκοσμίου Συμφώνου –Global Compact του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και ως ΕΕΔΕ πήρε μέρος σε πολλά εθνικά συνέδρια και φόρα. Τέλος, πέρα από την ενδυνάμωση του διαλόγου της με τα θεσμικά όργανα της Πολιτείας και τις ποικίλες συνεργασίες της με φορείς της κοινωνίας των πολιτών, επιμελητήρια και επαγγελματικούς συλλόγους, η ΕΕΔΕ συνεργάζεται πιλοτικά και με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας τόσο στον χώρο του μάρκετινγκ όσο και στο επίπεδο της πληροφορικής και της ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων.Το μήνυμα του Προέδρου

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΕΔΕ Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος στέλνει το δικό του μήνυμα στα μέλη της Εταιρίας μέσα από συνέντευξη του στο τεύχος του περιοδικού Μanager που κυκλοφορεί. 

«Έχετε την τύχη να είστε Μέλη σε ένα οργανισμό παράδειγμα όχι μόνο για τα ελληνικά αλλά και τα παγκόσμια δεδομένα. Έναν οργανισμό που προσέφερε πολλά στην ανάπτυξη των επαγγελματιών αυτής της χώρας, και που θα προσφέρει ακόμη περισσότερα στο μέλλον. Η ΕΕΔΕ είναι ένας ζωντανός οργανισμός που θέλει δέσμευση και αγάπη από όλους σας και τότε μπορεί να σας δώσει πολλά, και το κυριότερο να αισθάνεστε παρόντες πάντα στις εξελίξεις και την πρόοδο. Δώστε λοιπόν την αγάπη σας και το περίσσευμα του χρόνου σας στην ΕΕΔΕ και γίνετε πρεσβευτές ενός οράματος που μπορεί να συμβάλλει σημαντικά για να επανέλθει η χώρα μας στον δρόμο της ανάπτυξης και της προόδου και να πάρει την θέση που της αξίζει στον παγκόσμιο οικονομικό χάρτη».


To επετειακό Manager

Το περιοδικό Manager είναι δεμένο με την ιστορία της ΕΕΔΕ καθώς ήδη από το ξεκίνημά του, τον Ιανουάριο του 1971, προσπαθούσε στις σελίδες του να μεταφέρει τις αρχές αυτές στους Έλληνες μάνατζερς, αλλά και σε όσους θα ήθελαν να ασχοληθούν με την διοίκηση των επιχειρήσεων. Από το 2011 το περιοδικό εκδίδεται από την Direction Eκδοτικός Οργανισμός ΑΕ και το τεύχος που κυκλοφορεί, είναι επετειακό με αφορμή τη συμπλήρωση των 50 χρόνων παρουσίας της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων. Στις σελίδες του φιλοξενείται ένα πολυσέλιδο αφιέρωμα για το πώς ιδρύθηκε η ΕΕΔΕ, για το πλούσιο έργο της από το 1962 μέχρι σήμερα αλλά και για τους επικεφαλής της κατά τη διάρκεια αυτών των 50 χρόνων. Επίσης, φιλοξενούνται δηλώσεις για την ΕΕΔΕ από τους γκουρού του management, οι οποίοι συμμετείχαν είτε ως εισηγητές σε εκδηλώσεις της είτε με συνεντεύξεις τους σε διάφορες εκδόσεις του Manager. Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΕΕΔΕ, Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος, μιλά για το όραμα και το μέλλον της Εταιρίας τονίζοντας πως το όραμα της ΕΕΔΕ σήμερα είναι περισσότερο επίκαιρο από ποτέ και πρέπει όλοι να το στηρίξουμε με όλες τις δυνάμεις μας.